EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1320

Uredba Komisije (ES) št. 1320/2004 z dne 16. julija 2004 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. septembra do 30. novembra 2004

OJ L 245, 17.7.2004, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1320/oj

17.7.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1320/2004

z dne 16. julija 2004

o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1. septembra do 30. novembra 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2200/96 z dne 28. oktobra 1996 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 565/2002 z dne 2. aprila 2002 o določitvi načina upravljanja tarifnih kvot in uvedbi sistema potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih držav (2), in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Količine, za katere so tradicionalni uvozniki in novi uvozniki 12. in 13. julija 2004 vložili zahtevke za izdajo dovoljenj v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 565/2002, presegajo količine, razpoložljive za proizvode s poreklom s Kitajske, iz Argentine in vseh tretjih držav razen Kitajske in Argentine.

(2)

Treba je predvideti, v kakšnem obsegu se lahko ugodi zahtevkom za izdajo dovoljenj, poslanih Komisiji 15. julija 2004, in določiti roke, do katerih je treba začasno prekiniti izdajo dovoljenj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za izdajo uvoznih dovoljenj, ki so bili vloženi v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 565/2002 12. in 13. julija 2004 ter poslani Komisiji 15. julija 2004, se ugodi v višini odstotka zaprošenih količin, določenih v Prilogi I k Uredbi.

Člen 2

Za vsako zadevno kategorijo uvoznika in poreklo se zavrnejo zahtevki za uvozna dovoljenja iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 565/2002, ki se nanašajo na četrtletje od 1. septembra do 30. novembra 2004 in so bili vloženi po 13. julija 2004, vendar pred datumom iz Priloge II k Uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 17. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. julija 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 297, 21.11.1996, str. 1. Uredba, nazadnje spermenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 47/2003 (UL L 7, 11.1.2003, str. 64).

(2)  UL L 86, 3.4.2002, str. 11.


PRILOGA I

Poreklo proizvoda

Odstotek dodeljenih količin

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

12,404 %

100,000 %

X

novi uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

0,845 %

31,988 %

X

„X“

:

Nobene kvote za to poreklo v zadevnem četrtletju.

„—“

:

Komisiji ni bil poslan noben zahtevek za izdajo dovoljenja.


PRILOGA II

Poreklo proizvoda

Datumi

Kitajska

Tretje države, razen Kitajske in Argentine

Argentina

tradicionalni uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

30.11.2004

novi uvozniki

(člen 2(c) Uredbe (ES) št. 565/2002)

30.11.2004

4.10.2004


Top