Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0763

Zadeva T-763/18: Tožba, vložena 30. decembra 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Evropska komisija

OJ C 103, 18.3.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 103/47


Tožba, vložena 30. decembra 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Evropska komisija

(Zadeva T-763/18)

(2019/C 103/62)

Jezik postopka: madžarščina

Stranki

Tožeča stranka: Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (Lazarus Kft.) (Békésm, Madžarska) (zastopnik: L. Szabó, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

primarno, razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 20. julija 2011 v zadevi SA. 29432 — CP 290/2009 — Madžarska — „Zaradi diskriminatorne ureditve domnevno nezakonita pomoč za zaposlovanje invalidov“ (v nadaljevanju: primarno izpodbijani sklep);

podredno, razglasi ničnost Sklepa Komisije z dne 25. januarja 2017 v zadevi SA. 45498 (FC/2016) — „Ugovor družbe OPS Újpest-lift Kft. v zvezi z državnimi pomočmi, med letoma 2006 in 2012 dodeljenimi družbam, ki zaposlujejo invalidne delavce“ (v nadaljevanju: podredno izpodbijani sklep);

Komisiji naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog za vsak svoj predlog.

1.

Tožbeni razlog, ki se nanaša na primarni predlog: napačna uporaba prava in napačna presoja razpoložljivih dokazov

Madžarski organi so enaindvajsetim podjetjem, konkurentom tožeče stranke, v nasprotju s členom 107(1) PDEU dodelili nezakonite državne pomoči. Te pomoči se niso nanašale samo na dodatne stroške, ki so nastali zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev, temveč so bili z njimi kriti tudi običajni stroški podjetij prejemnikov, zaradi česar je prišlo do izkrivljanja konkurence. Komisija je v primarno izpodbijanem sklepu navedla, da skupni znesek pomoči, dodeljenih podjetjem prejemnikom, ne presega skupnega zneska pomoči, ki jih je mogoče dodeliti v skladu s členom 41 in 42 Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (1), in da so sporne pomoči zato načeloma združljive z notranjim trgom v smislu člena 107(3) PDEU. Primarno izpodbijani sklep ne obravnava učinkov, ki so za tožečo stranko škodljivi in ki izhajajo iz nacionalnih ukrepov, s katerimi so bile dodeljene pomoči, zaradi česar so s tem sklepom kršene postopkovne pravice, ki jih ima tožeča stranka na podlagi člena 108(2) PDEU.

2.

Tožbeni razlog, ki se nanaša na podredni predlog: napačna uporaba prava in očitno izkrivljanje razpoložljivih dokazov

Komisija je napačno uporabila pravo in očitno izkrivljala razpoložljive dokaze s tem, da je v podredno izpodbijanem sklepu navedla, da ugovor družbe OPS Újpest-lift Kft. ne vsebuje nobenega novega pravnega ali dejanskega elementa, s katerim bi bilo mogoče spremeniti presojo Komisije v zadevi SA. 29432 — CP 290/2009. Podredno izpodbijani sklep ne obravnava učinkov, ki so za tožečo stranko škodljivi in ki izhajajo iz nacionalnih ukrepov, s katerimi so bile dodeljene pomoči, zaradi česar so s tem sklepom kršene postopkovne pravice, ki jih ima tožeča stranka na podlagi člena 108(2) PDEU.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (UL L 214, 2008, str. 3).


Top