Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/050/07

Razpis za zbiranje predlogov – Inštitut Evropske investicijske banke ponuja finančno pomoč za novo področje programa EIBURS, ki je del njegovega programa za znanje

OJ C 50, 8.2.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

C 50/9


Razpis za zbiranje predlogov

Inštitut Evropske investicijske banke ponuja finančno pomoč za novo področje programa EIBURS, ki je del njegovega programa za znanje

(2019/C 50/07)

Program za znanje Inštituta Evropske investicijske banke usmerja nepovratna sredstva za raziskave prek različnih shem. Ena od njih je:

EIBURS, program EIB za spodbujanje univerzitetnih raziskav (EIB University Research Sponsorship Programme).

EIBURS zagotavlja nepovratna sredstva univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem, ki so povezani z univerzami v EU, državah kandidatkah ali možnih državah kandidatkah in se v svojih raziskavah ukvarjajo s temami, ki so za EIB še posebej zanimive. Finančna pomoč EIBURS – znaša do 100 000 EUR na leto in traja tri leta – se dodeli v razpisnem postopku zainteresiranim univerzitetnim oddelkom ali raziskovalnim središčem s priznanim strokovnim znanjem in izkušnjami na izbranem področju. Izbrani predlogi bodo morali zagotoviti različne izide, ki bodo predmet pogodbenega razmerja z EIB.

V študijskem letu 2019/2020 je bilo za program EIBURS izbrano novo raziskovalno področje:

„Gradnja prihodnosti vključujočega financiranja: vloga finančnotehnoloških podjetij (Fintechs) in digitalizacije“

Razprava o dohodkovni neenakosti se je v zadnjih letih sicer nekoliko unesla, a tema je kljub temu še vedno zelo aktualna. Vztrajne in velike razlike v dohodkih ogrožajo socialno tkivo evropske družbe in zahtevajo ustrezen politični odziv. Ustrezna in dolgoročna rešitev bi bila, da se najbolj ogroženim članom družbe ponudijo priložnosti za uresničitev izkazanih podjetniških ambicij. Vključujoče financiranje, kar pomeni zagotavljanje finančnih in nefinančnih produktov in storitev brezposelnim ali strankam iz drugih ranljivih skupin, je politični instrument, namenjen boju proti revščini in zmanjševanju dohodkovne neenakosti. Sektor vključujočega financiranja je ne glede na to vse bolj pod drobnogledom in kritiziran iz številnih razlogov: njegov doseg da stagnira, njegova posojila pa da so pogosto predraga, da bi še lahko učinkovito služila kakršnim koli političnim ciljem boja proti revščini.

Zaradi tega je cilj raziskovalnega projekta raziskati potencial tehnoloških in finančnih inovacij za povečanje učinkovitosti sektorja vključujočega financiranja. Raziskovalni predlog mora vsebovati strategijo obravnavanja spodnjih elementov:

1.

Prelomni potencial tehnoloških in finančnih inovacij

Širok, obširen in izčrpen pregled potenciala tehnoloških in finančnih inovacij, da dosežejo prelom v mehanizmih vključujočega financiranja in okrepitev sposobnosti sektorja za prispevanje k doseganju ciljev socialne politike.

Predlagamo poudarek na sposobnosti finančnih in tehnoloških inovacij za okrepitev dosega finančnih ustanov v segmentih posebnih ciljnih skupin socialne politike, kot so podjetnice, migranti, finančno brezpravni posamezniki, podeželsko prebivalstvo in socialna podjetja.

Posebne teme, ki jih je treba obdelati: kako bi uporaba finančnotehnoloških podjetij/finančnih inovacij vplivala na:

komuniciranje v odnosih s strankami,

usposabljanje in mentorstvo,

cene posojil,

postopek preverjanja,

vloge za odobritev posojila,

izterjavo posojil,

finančno donosnost,

boljše ocenjevanje socialnega donosa: za povečanje prepoznavnosti.

2.

Uporaba finančnih inovacij (finančnotehnoloških podjetij) v sektorju vključujočega financiranja

Idealno bi bilo, če bi bila v drugem delu empirično dokumentirana prelomna področja, določena v prvem delu: njihova zgodovina, evolucija in trenutno stanje.

Zaželena je primerjalna analiza različnih evropskih regij/držav.

Dokumentacija o trenutnem stanju digitalizacije finančnih ustanov, ki delujejo v okolju mikrofinanciranja, socialnega podjetništva in podjetništva priseljencev.

Vrsta študij primerov, ki ponazarjajo prelomne mehanizme, dokumentirane v prvem delu.

3.

Dokazila o vzročnem vplivu finančnih inovacij: učinkovitost sektorja vključujočega financiranja pri prispevanju k doseganju ciljev socialne politike

Na podlagi teoretičnih mehanizmov, naštetih v prvem delu, ter podatkov, zbranih in dokumentiranih v drugem delu, bi moral raziskovalni predlog orisati metodologijo za kvantificiranje učinka tehnoloških ali finančnih inovacij na politične cilje, ki so za sektor pomembni, npr. dostopnost instrumentov kreditiranja za ranljive skupine, število migrantov podjetnikov.

Empirična metodologija lahko sledi mikro ali makro pristopu (ali obema), vendar mora imeti za cilj dokazati vzročni vpliv.

Uporaba finančnih inovacij v sektorju vključujočega financiranja je zelo pomembna tema za skupino EIB, na kar kaže sodelovanje Evropske investicijske banke, Evropskega investicijskega sklada in Inštituta Evropske investicijske banke v tem segmentu. Skupina EIB je pripravljena, da se odzove na hitro se spreminjajoče tržno okolje – vključno z novimi udeleženci, kot so finančnotehnološka podjetja – in tudi učinkoviteje dosegati pomembne socialne razsežnosti teh dejavnosti.

Rok za oddajo predlogov v angleščini je 15. april 2019 do 24:00 (CET). Predlogi, oddani po tem roku, ne bodo upoštevani. Predloge pošljite na e-poštni naslov:

Events.EIBInstitute@eib.org

Več informacij o izbirnem postopki EIBURS in Inštitutu EIB je objavljenih na: http://institute.eib.org/.


Top