Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0105

Zadeva C-105/17: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Komisia za zashtita na potrebitelite/Evelina Kamenova (Predhodno odločanje – Varstvo potrošnikov – Direktiva 2005/29/ES – Člen 2(b) in (d) – Direktiva 2011/83/EU – Člen 2, točka 2 – Pojma „trgovec“ in „poslovne prakse“)

OJ C 436, 3.12.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 436/9


Sodba Sodišča (peti senat) z dne 8. maja 2017 (predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad – Varna – Bolgarija) – Komisia za zashtita na potrebitelite/Evelina Kamenova

(Zadeva C-105/17) (1)

((Predhodno odločanje - Varstvo potrošnikov - Direktiva 2005/29/ES - Člen 2(b) in (d) - Direktiva 2011/83/EU - Člen 2, točka 2 - Pojma „trgovec“ in „poslovne prakse“))

(2018/C 436/09)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Administrativen sad – Varna

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Komisia za zashtita na potrebitelite

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Evelina Kamenova

ob udeležbi: Okrazhna prokuratura – Varna

Izrek

Člen 2(b) in (d) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES) št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah) in člen 2, točka 2, Direktive 2011/83/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o pravicah potrošnikov, spremembi Direktive Sveta 93/13/EGS in Direktive 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 85/577/EGS in Direktive 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta je treba razlagati tako, da fizične osebe, ki na spletnem mestu sočasno objavi nekaj oglasov za prodajo novega in rabljenega blaga, kot je tožena stranka v postopku v glavni stvari, ni mogoče opredeliti kot „trgovec“, taka dejavnost pa je lahko „poslovna dejavnost“ le, če taka oseba deluje z nameni, ki so del njene trgovske, poslovne ali obrtne dejavnosti oziroma njene svobodne poklicne dejavnosti, kar pa mora preveriti predložitveno sodišče ob upoštevanju vseh okoliščin, upoštevnih za obravnavani primer.


(1)  UL C 144, 8.5.2017.


Top