Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9072

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)

OJ C 305, 30.8.2018, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 305/35


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 305/14)

1.   

Komisija je 24. avgusta 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

KKR & Co. Inc („KKR“) (ZDA),

Altice France S.A. („Altice“) (Francija), ki pripada skupini Altice,

SFR Filiale SAS („SFR Filiale“), ki ga obvladuje skupina Altice.

Podjetji KKR in Altice pridobita v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah skupni nadzor nad celotnim podjetjem SFR Filiale.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.   

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje KKR: investicijsko podjetje, ki zagotavlja storitve upravljanja premoženja in kapitalske tržne rešitve,

—   za podjetje Altice: telekomunikacije, vsebine, mediji, oglaševalske in razvedrilne storitve,

—   za podjetje SFR Filiale: dejavnosti podjetja SFR S.A., odvisnega podjetja skupine Altice v Franciji, v zvezi s telekomunikacijskimi stolpi.

3.   

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.   

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.9072 – KKR/Altice/SFR Filiale

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top