Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8792

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL) (Besedilo velja za EGP. )

OJ C 162, 8.5.2018, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/27


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL)

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 162/06)

1.

Komisija je 2. maja 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednji podjetji:

T-Mobile Netherlands Holding B.V. („TMNL“, Nizozemska), ki ga obvladuje podjetje Deutsche Telekom AG (Nemčija), in

Tele2 Netherlands Holding N.V. („Tele2 NL“, Nizozemska).

Podjetje TMNL pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah izključni nadzor nad celotnim podjetjem Tele2 NL.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje TMNL: TMNL zagotavlja telekomunikacijske storitve zasebnim in poslovnim strankam na Nizozemskem prek svojih podružnic v 100-odstotni lasti T-Mobile Netherlands B.V. in T-Mobile Thuis B.V. (TMT). TMNL je lastnik mobilnega omrežja, ki pokriva celotno državo, prek katerega ponuja mobilne komunikacijske storitve za tehnologije 2G, 3G, 4G in NB-IoT. TMT zagotavlja fiksne storitve za posameznike, vključno s širokopasovnim internetom, televizijo in storitvami fiksne telefonije na podlagi veleprodajnega dostopa. Še druga podružnica TMNL ponuja posojila za mobilne naprave zasebnim strankam,

—   za podjetje Tele2 NL: Tele 2 NL je ponudnik telekomunikacijskih storitev, ki deluje na Nizozemskem kot omrežni operater mobilne telefonije izključno za tehnologijo 4G in zagotavlja govorne in podatkovne storitve ter storitve sporočil, pa tudi fiksne širokopasovne storitve. Tele2 NL ponuja storitve podjetjem, gospodinjskim odjemalcem in v omejenem obsegu tudi drugim ponudnikom telekomunikacijskih storitev. Podružnice Tele2 NL poleg tega upravljajo mrežo prodajaln na drobno na Nizozemskem in ponujajo posojila za mobilne naprave zasebnim strankam.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8792 – T-Mobile NL/Tele2 NL

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).


Top