Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8913

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8913 – HPS/MDP/Capita) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )

OJ C 162, 8.5.2018, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 162/26


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8913 – HPS/MDP/Capita)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 162/05)

1.

Komisija je 30. aprila 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

HPS Investment Partners, LLC (Združene države) („HPS“),

Madison Dearborn Partners, LLC (Združene države) („MDP“),

Capita Specialist Insurance Solutions Limited (Združeno kraljestvo) („CSIS“).

Podjetji HPS in MDP pridobita v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah skupni nadzor nad celotnim podjetjem CSIS.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

—   za podjetje HPS: HPS je investicijska družba s sedežem v ZDA, njena glavna dejavnost pa so prevzemi in strateško financiranje ali dokapitalizacija družb, ki potrebujejo finančno pomoč,

—   za podjetje MDP: MDP je podjetje za naložbe zasebnega kapitala s sedežem v ZDA,

—   za podjetje CSIS: CSIS je majhen ponudnik storitev zavarovalnega posredništva s sedežem v Združenem kraljestvu.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8913 – HPS/MDP/Capita

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top