Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M8693

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )

OJ C 14, 16.1.2018, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2018/C 14/10)

1.

Komisija je 9. januarja 2018 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1).

Ta priglasitev zadeva naslednja podjetja:

Canadian Solar Inc („Canadian Solar“, Kanada),

EDF ENR PWT („EDF ENR“, Francija), ki pripada skupini EDF (France).

Novoustanovljeno skupno podjetje Newco (Francija).

Podjetji Canadian Solar in EDF ENR pridobita v smislu člena 3(1)(b) in člena 3(4) uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Newco.

Koncentracija se izvede z nakupom delnic v novoustanovljeni družbi, ki je skupno podjetje.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za ERS ENR: podjetje je specializirano za proizvodnjo fotonapetostnih ingotov, kock, rezin, celic in modulov ter je posredna odvisna družba v popolni lasti skupine EDF, energetskega podjetja, dejavnega na področju proizvodnje in veleprodaje električne energije ter prenosa, distribucije in maloprodaje električne energije,

za Canadian Solar: podjetje je dejavno po vsem svetu na področju proizvodnje in dobave fotonapetostnih modulov ter razvoja, izgradnje, upravljanja in vzdrževanja projektov fotonapetostne sončne energije.

Podjetje Newco bo razvijalo, proizvajalo in prodajalo solarne ingote, kocke, in rezine.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta.

V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pri tem vedno navedite sklicno številko:

M.8693 – EDF/Canadian Solar/JV

Pripombe se lahko Komisiji pošljejo po elektronski pošti, po telefaksu ali po pošti. Pri tem uporabite spodnje kontaktne podatke:

E-naslov: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faks +32 22964301

Poštni naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top