Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AP0188

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

OJ C 378, 9.11.2017, p. 306–306 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 378/306


P7_TA(2014)0188

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskima skupnostma in Srbijo ***II

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2014 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani (17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

(2017/C 378/42)

Evropski parlament,

ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (17930/1/2013 – C7-0028/2014),

ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave (1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2011)0938),

ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju člena 72 Poslovnika,

ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za mednarodno trgovino (A7-0116/2014),

1.

odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

2.

ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4.

naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

5.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


(1)  Sprejeta besedila, 25.10.2012, P7_TA(2012)0389.


Top