EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/361/04

Razpis za zbiranje predlogov 2018 – EAC/A05/2017 – Program Erasmus+

OJ C 361, 25.10.2017, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 361/32


Razpis za zbiranje predlogov 2018 – EAC/A05/2017

Program Erasmus+

(2017/C 361/04)

1.   Uvod in cilji

Ta razpis za zbiranje predlogov temelji na Uredbi (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter na letnih delovnih programih Erasmus+ za leti 2017 in 2018. Program Erasmus+ zajema obdobje od leta 2014 do leta 2020. Splošni cilj in posebni cilji programa Erasmus+ so navedeni v členih 4, 5, 11 in 16 Uredbe.

2.   Ukrepi

Ta razpis za zbiranje predlogov se nanaša na naslednje ukrepe programa Erasmus+:

Ključni ukrep 1 (KU1) – učna mobilnost posameznikov

mobilnost posameznikov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Ključni ukrep 2 (KU2) – sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

strateška partnerstva na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine

koalicije znanja

koalicije sektorskih spretnosti

krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

krepitev zmogljivosti na področju mladine

Ključni ukrep 3 (KU3) – podpora za reformo politik

strukturiran dialog: srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

Dejavnosti Jean Monnet

katedre Jean Monnet

moduli Jean Monnet

centri odličnosti Jean Monnet

podpora Jean Monnet združenjem

mreže Jean Monnet

projekti Jean Monnet

Šport

partnerska sodelovanja

mala partnerska sodelovanja

neprofitne evropske športne prireditve

3.   Upravičenost

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Naslednje države programa lahko v celoti sodelujejo v vseh ukrepih programa Erasmus+ (2):

države članice Evropske unije,

države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška,

države kandidatke EU: Turčija in nekdanja jugoslovanska republika Makedonija.

Poleg tega so nekateri ukrepi programa Erasmus+ na voljo tudi organizacijam iz partnerskih držav.

Za nadaljnje podrobnosti o načinih sodelovanja glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

Za britanske prijavitelje: upoštevajte, da morate merila za upravičenost izpolnjevati celotno obdobje dodelitve nepovratnih sredstev. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, brez sklenitve sporazuma z EU, ki zagotavlja, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni do sredstev, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti.

4.   Proračun in trajanje projektov

Za izvajanje tega razpisa za zbiranje predlogov morata biti izpolnjena naslednja pogoja:

Razpoložljivost proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna za leto 2018, potem ko proračunski organ sprejme proračun za leto 2018, ali zagotovljenih v sistemu začasnih dvanajstin, če proračun ni sprejet.

Evropski zakonodajni organ sprejme večletne okvirne programe za obdobje 2018–2020 brez znatnih sprememb.

Skupni proračun za ta razpis za zbiranje predlogov je ocenjen na 2 490,9 milijona EUR, in sicer:

izobraževanje in usposabljanje:

2 253,2 milijona

EUR (3)

mladina:

188,2 milijona

EUR

Jean Monnet:

12,1 milijona

EUR

šport:

37,4 milijona

EUR

Skupni proračun za razpis za zbiranje predlogov in njegova porazdelitev sta okvirna in se lahko v primeru spremembe letnih delovnih programov Erasmus+ spremenita. Potencialne prijavitelje pozivamo, naj redno spremljajo letna delovna programa Erasmus+ in njune spremembe, objavljene na spletni strani:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

glede razpoložljivih proračunskih sredstev za posamezni ukrep v okviru razpisa.

Obseg dodeljenih nepovratnih sredstev in trajanje projektov se razlikujeta glede na dejavnike, kot sta vrsta projekta in število vključenih partnerjev.

5.   Rok za oddajo vlog

Vsi roki za oddajo vlog v nadaljevanju se iztečejo ob 12.00 (opoldne) po bruseljskem času.

Ključni ukrep 1

Mobilnost posameznikov na področju mladine

1. februar 2018

Mobilnost posameznikov na področju visokošolskega izobraževanja

1. februar 2018

Mobilnost posameznikov na področjih poklicnega izobraževanja in usposabljanja, šolskega izobraževanja in izobraževanja odraslih

1. februar 2018

Mobilnost posameznikov na področju mladine

26. april 2018

Mobilnost posameznikov na področju mladine

4. oktober 2018

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

15. februar 2018


Ključni ukrep 2

Strateška partnerstva na področju mladine

1. februar 2018

Strateška partnerstva na področju izobraževanja in usposabljanja

21. marec 2018

Strateška partnerstva na področju mladine

26. april 2018

Strateška partnerstva na področju mladine

4. oktober 2018

Koalicije znanja

28. februar 2018

Koalicije sektorskih spretnosti

28. februar 2018

Krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja

8. februar 2018

Krepitev zmogljivosti na področju mladine

8. marec 2018


Ključni ukrep 3

Srečanja mladih in oblikovalcev politik na področju mladine

1. februar 2018

26. april 2018

4. oktober 2018


Ukrepi Jean Monnet

Katedre, moduli, centri odličnosti, podpora združenjem, mreže, projekti

22. februar 2018


Ukrepi na področju športa

Partnerska sodelovanja

5. april 2018

Mala partnerska sodelovanja

5. april 2018

Neprofitne evropske športne prireditve

5. april 2018

Za podrobna navodila za oddajo vlog glej vodnik za prijavitelje Erasmus+.

6.   Podrobnejše informacije

Podrobni pogoji tega razpisa za zbiranje predlogov, vključno s prednostnimi nalogami, so na voljo v vodniku za prijavitelje Erasmus+ na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_sl

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ je sestavni del tega razpisa za zbiranje predlogov, v njem izraženi pogoji za sodelovanje in financiranje pa se v celoti uporabljajo za ta razpis.


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

(2)  Za Dejavnosti Jean Monnet se lahko prijavijo organizacije po vsem svetu.

(3)  Ta znesek vključuje sredstva za mednarodno razsežnost visokošolskega izobraževanja (skupaj 328 milijonov EUR).


Top