Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017M8539

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.8539 – KPS/DexKo) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP. )

OJ C 212, 1.7.2017, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 212/22


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva M.8539 – KPS/DexKo)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2017/C 212/10)

1.

Komisija je 16. junija 2017 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje KPS Capital Partners, L.P. („KPS“, ZDA) z nakupom delnic pridobi v smislu člena 3(1)(b) uredbe o združitvah nadzor nad celotnim podjetjem DexKo Global, Inc. („DexKo“, ZDA).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

KPS je sklad za upravljanje naložb s sedežem v ZDA, ki investira v različne gospodarske sektorje, vključno z osnovnimi materiali, potrošniškimi izdelki z blagovno znamko, zdravstvenimi izdelki in luksuznimi izdelki, avtomobilskimi deli, osnovno opremo in splošno proizvodnjo,

DexKo je načrtovalec in proizvajalec osi priklopnikov in sestavnih delov tekalnega mehanizma s sedežem v ZDA. Ponuja osi in zavore priklopnikov, pesta in bobne, šasije, sestavne dele vzmetenja in druge sestavne dele tekalnega mehanizma.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi se za priglašeno koncentracijo lahko uporabljala uredba o združitvah. Vendar končna odločitev o tem še ni sprejeta. V skladu z Obvestilom Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora pripombe prejeti najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe z navedbo sklicne številke M.8539 – KPS/DexKo se lahko Komisiji pošljejo po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (uredba o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5.


Top