Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOC_2014_038_R_NS0010

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 38, 8.2.2014, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 23–23 (HR)

8.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/27


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

(2014/C 38/10)

1.

Komisija je 30. januarja 2014 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje ISAB S.r.l. (Italijanska republika), ki je pod nadzorom podjetja Lukoil (Ruska federacija), z nakupom sredstev pridobi v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah nadzor nad celotnima podjetjema ISAB Energy S.r.l. (Italijanska republika) in ISAB Energy Services S.r.l. (Italijanska republika).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Lukoil: iskanje in proizvodnja nafte ter zemeljskega plina, proizvodnja in prodaja naftnih derivatov ter trženje teh proizvodov,

za ISAB S.r.l.: izvrševanje lastništva rafinerije ISAB, petrokemičnega objekta v občini Priolo Gargallo, Sicilija,

za ISAB Energy S.r.l.: izvrševanje lastništva in upravljanje kombinirane plinsko-parne elektrarne z uplinjevalnikom na Siciliji,

za ISAB Energy Services S.r.l.: storitve upravljanja in vzdrževanja, povezane z javnimi službami, električno energijo in napravami za uparjevanje, kot tudi z rafinerijami.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.7168 – Lukoil/ISAB/ISAB Energy/ISAB Energy Services na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 366, 14.12.2013, str. 5 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


Top