Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XX0208(03)

Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih

OJ C 38, 8.2.2014, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 38, 8.2.2014, p. 7–7 (HR)

8.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

C 38/11


Povzetek mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu Komisije za direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih

(Celotno besedilo tega mnenja v angleščini, francoščini in nemščini je na voljo na spletnem mestu ENVP http://www.edps.europa.eu)

(2014/C 38/05)

1.   Uvod

1.

Komisija je 26. junija 2013 sprejela predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih (v nadaljnjem besedilu: „predlog“) (1). Ta predlog je bil 8. julija 2013 poslan ENVP v posvetovanje.

2.

Cilj predloga je zmanjšati „ovire za dostop do trga pri čezmejnih javnih naročilih, ki so posledica nezadostne interoperabilnosti standardov izdajanja elektronskih računov“ (2). Za doseganje tega bi se „[r]azvil […] nov, skupni evropski standard, ki bi ga lahko uporabljali vsi subjekti na trgu. Vsi javni naročniki bi morali pri javnih naročilih sprejemati elektronske račune, skladne s tem standardom, pri čemer se obstoječe tehnične rešitve ne bi nadomestile“ (3).

3.   Sklepne ugotovitve

28.

ENVP spoštuje dejstvo, da so bila v predlogu upoštevana nekatera vprašanja s področja varstva podatkov. V tem mnenju navaja priporočila o nadaljnjem izboljšanju predloga z vidika varstva podatkov.

29.

ENVP še posebno priporoča, da:

se vključi vsebinska določba, ki bi pojasnila, da namen predloga ni določati splošna odstopanja od načel varstva podatkov in da se ustrezna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov (tj. nacionalna pravila za izvajanje Direktive 95/46/ES) še naprej v celoti uporablja v okviru izdajanja elektronskih računov,

se spremeni člen 3(2) predloga, da se zagotovi, da bodo evropski standardi, ki bodo sprejeti, upoštevali pristop vgrajene zasebnosti in zagotavljali upoštevanje zahtev glede varstva podatkov, ter da bodo standardi še posebno spoštovali načela sorazmernosti, zmanjšanja količine podatkov in omejitve namena,

se, če bi bila namera zakonodajalca, da predpiše objavljanje osebnih podatkov za namene preglednosti in odgovornosti, vključijo izrecne vsebinske določbe, ki bi določale, kateri osebni podatki so lahko javno objavljeni in za kateri(-e) namen(-e), ali pa se vključi sklicevanje na zakonodajo EU ali nacionalno zakonodajo, ki bi morala zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe.

V Bruslju, 11. novembra 2013

Giovanni BUTTARELLI

Pomočnik evropskega nadzornika za varstvo podatkov


(1)  COM(2013) 449 final.

(2)  Povzetek ocene učinka (SWD(2013) 223 final), Razdelek 3.1, stran 4.

(3)  Prav tam, Razdelek 5.3.4, stran 7.


Top