EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/376/15

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP

OJ C 376, 21.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 376/24


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(Besedilo velja za EGP)

2013/C 376/15

1.

Komisija je 16. decembra 2013 v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1) prejela priglasitev predlagane koncentracije, s katero podjetji Investindustrial IV, LP („Investindustrial“, Združeno kraljestvo) in KKR & Co., LP („KKR“, Združene države Amerike) z nakupom delnic pridobita v smislu člena 3(1)(b) Uredbe o združitvah skupni nadzor nad podjetjem Resort Holdings BV („Resort Holdings“, Nizozemska), ki nadzoruje podjetje Port Aventura Entertainment, SAU (Španija).

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za Investindustrial: sklad zasebnega kapitala, ki vlaga v srednja in mala podjetja, predvsem v Južni Evropi,

za KKR: naložbeni sklad zasebnega kapitala, ki se ukvarja z upravljanjem alternativnih naložb in rešitvami za kapitalske trge,

za Resort Holdings: dejavnosti v zabaviščnih in tematskih parkih v Španiji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe ES o združitvah. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe ES o združitvah (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku iz Obvestila.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301), po elektronski pošti na naslov COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1 (Uredba ES o združitvah).

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32 (Obvestilo o poenostavljenem postopku).


Top