Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/035/07

Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/5/12 – MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje – Usposabljanje

OJ C 35, 9.2.2012, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 35/40


RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EACEA/5/12

MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje

Usposabljanje

2012/C 35/07

1.   Cilji in opis

To obvestilo o razpisu za zbiranje predlogov temelji na Sklepu št. 1718/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o izvajanju podpornega programa za evropski avdio-vizualni sektor (MEDIA 2007) (1).

Eden od ukrepov, ki bodo izvedeni na podlagi tega sklepa, vključuje izboljševanje stalnega strokovnega usposabljanja strokovnjakov v avdiovizualnem sektorju, da bi ti pridobili potrebna znanja in sposobnosti za izdelavo konkurenčnih izdelkov na evropskem in drugih trgih.

Razpis za zbiranje predlogov EACEA/5/12 je zadnji razpis za začetno usposabljanje v sklopu programa MEDIA 2007 in ponuja 2-letni okvirni sporazum o partnerstvu.

2.   Upravičeni kandidati

Kandidati morajo imeti sedež:

v eni od 27 držav članic Evropske unije,

v eni od držav članic EGP: Islandiji, Lihtenštajnu, na Norveškem,

v Švici ali na Hrvaškem.

Ta razpis je namenjen kandidatom, katerih dejavnosti prispevajo k izvajanju zgoraj navedenih ukrepov in ki spadajo v eno od spodnjih kategorij ustanov:

šole filma in televizije,

univerze,

ustanove za strokovno usposabljanje,

zasebna podjetja v avdiovizualnem sektorju,

organizacije/strokovna združenja, specializirana za avdiovizualni sektor.

3.   Upravičene dejavnosti

Upravičene so naslednje dejavnosti in njihovi ukrepi, ki se izvajajo v državah programa MEDIA.

Dejavnosti, katerih cilj je razvijati sposobnosti strokovnjakov z avdiovizualnega področja, da bi ti razumeli evropsko razsežnost in jo vključili v svoje delo, z izboljševanjem strokovnega znanja na naslednjih področjih:

usposabljanje o gospodarskem, finančnem in poslovnem upravljanju,

usposabljanje o novih avdiovizualnih tehnologijah,

usposabljanje o razvoju scenarističnih projektov.

Projekti lahko trajajo največ 12 mesecev.

4.   Merila za dodelitev

Od skupaj 100 točk bodo ustreznim kandidatom točke dodeljene na podlagi naslednjega ponderiranja:

kakovost vsebine dejavnosti (20 točk),

upravljanje projektov (20 točk),

kakovost partnerstva z avdiovizualno industrijo (20 točk),

evropska razsežnost programa (20 točk),

učinek (20 točk).

5.   Proračun

Najvišji znesek, ki je na voljo v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je 7 000 000 EUR.

Finančna podpora Komisije ne sme presegati od 50 do 60 % vseh upravičenih stroškov.

Agencija si pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpoložljivih sredstev.

6.   Rok za oddajo

Rok za oddajo predlogov je 16. april 2012.

na naslednji naslov:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

Call for proposals EACEA/5/12

Mr Constantin DASKALAKIS

BOUR 3/30

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Sprejete bodo samo vloge, predložene na pravilno izpolnjenem uradnem prijavnem obrazcu, z navedenim datumom s podpisom osebe, pristojne za prevzem pravno zavezujočih obveznosti v imenu podjetja prijavitelja.

Vloge, poslane po telefaksu ali elektronski pošti, ne bodo sprejete.

7.   Dodatne informacije

Podrobna navodila in obrazci za prijavo na razpis so na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/training/forms/index_en.htm

Prijave morajo biti predložene na predvidenem obrazcu ter vsebovati vse zahtevane priloge in informacije.


(1)  UL L 327, 24.11.2006, str. 12.


Top