Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE0984

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava COM(2010) 145 konč. – 2010/0080 (COD)

OJ C 44, 11.2.2011, p. 171–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 44/171


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

COM(2010) 145 konč. – 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Glavna poročevalka: ga. SÁNCHEZ MIGUEL

Svet in Evropski parlament sta – prvi 31., drugi 12. maja 2010 – sklenila, da v skladu s členom 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije Evropski ekonomsko-socialni odbor zaprosita za mnenje o naslednjem dokumentu:

Predlog uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava

COM(2010) 145 konč. – 2010/0080 (COD).

Predsedstvo Odbora je 25. maja 2010 strokovno skupino za kmetijstvo, razvoj podeželja in okolje zadolžilo za pripravo dela na tem področju.

Zaradi nujnosti postopka je Evropski ekonomsko-socialni odbor na 464. plenarnem zasedanju 14. in 15. julija 2010 (seja z dne 15. julija) za glavno poročevalko imenoval go. SÁNCHEZ MIGUEL ter mnenje sprejel s 135 glasovi za in 4 vzdržanimi glasovi.

1.   Sklepi

1.1   Evropski ekonomsko socialni odbor (EESO) pozdravlja predlagane ukrepe za spremembo sedanje uredbe št. 861/2006, katerih namen je zagotoviti transparentnost financiranja zbiranja podatkov in izvajanja znanstvenih študij ter olajšati objektivnost ukrepov, ki se sprejemajo v okviru skupne ribiške politike (SRP). Razprave o reformi skupne ribiške politike so pokazale, da je potrebna trdna baza podatkov, da bo izvajanje skupne ribiške politike ustrezalo dejanskim potrebam, tako da bo ta politika trajnostna v gospodarskem, družbenem in okoljskem smislu.

1.2   Nove določbe naj bi omogočile večjo jasnost sistema financiranja zbiranja podatkov in izvajanja znanstvenih študij, pomembnih za SRP. Poleg tega razširjajo vsebino tega, kar pomeni zbiranje podatkov, na reguliranje ravnanja s podatki in na njihovo uporabo, in sicer z vidika pravne varnosti pridobljenih informacij. Nadzor nad pravilno uporabo podatkov bodo izvajale države članice.

1.3   Financiranje stroškov delovanja regionalnih svetovalnih svetov (RSS) ne bo več omejeno zgolj na fazo zagona, tako kot je bilo doslej.

1.4   Predlagamo tudi kritje stroškov sodelovanja predstavnikov Svetovalnega odbora za ribištvo in akvakulturo na sejah Mednarodnega sveta za raziskovanje morja ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo.

1.5   Kar zadeva upravne postopke za zahtevke za financiranje in njihov nadzor, postaja vse bolj očitna potreba, da se opredelijo večletni načrti držav članic in da jih odobri Komisija, s čimer se zagotovi, da zanje velja proračunska disciplina EU.

2.   Uvod

2.1   Predlog za spremembo Uredbe (ES) št. 861/2006 želi ponazoriti obseg financiranih ukrepov in predvsem izboljšati vsebino nekaterih členov v zvezi s stroški dejavnosti nadzora in njihovega izvajanja.

2.2   Predlagane spremembe zajemajo tri področja:

spremembe, ki se nanašajo na zakonodajni okvir;

spremembe, ki posegajo na področje uporabe, da se tako zagotovi, da so v skladu s sodobnimi zahtevami;

spremembe, ki pojasnjujejo ukrepe, ki jih pokriva ta uredba in jih morajo sprejeti države članice pri zbiranju podatkov in izvajanju študij o SRP.

2.3   Poleg tega – in v okviru mednarodnih odnosov na področju SRP – je razjasnjena tipologija (dvostranskega, regionalnega ali večstranskega) sodelovanja.

2.4   Prav tako se uvaja nova upravna ureditev za zahtevke za financiranje in njihovo obravnavo, s pojasnilom, kako naj jo pristojni organi izvajajo in nadzirajo.

3.   Ugotovitve EESO

3.1   Odbor pozdravlja predlagane spremembe Uredbe št. 861/2006, saj vključujejo pravila za nadaljnji razvoj. Posebej velja omeniti zahtevo za prenos podatkov in znanstvenih študij o stanju naših morij in oceanov ter ribištva, katere cilj je, da bi bili vsi ukrepi v zvezi z ribiško politiko trdno utemeljeni in da bi zagotavljali trajnostno rabo obstoječih virov.

3.2   Gre za to, da bi izboljšali ne samo transparentnost, ampak tudi uporabo finančnih sredstev, in razširili možnosti njihovega dodeljevanja. Financiranje zbiranja podatkov in nadzor držav članic nad njihovo uporabo bosta omogočala, da bodo raziskave pomemben element SRP in da bodo vodile v trajnostni razvoj ribištva.

3.3   Vsebino predloga je mogoče obravnavati po naslednjih sklopih:

3.3.1

Okvirna ureditev Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribištvu in podpora znanstvenemu svetovanju v zvezi s SRP. Posebnost tega predloga je, da se financiranje ne nanaša le na države in ustrezne javne organe, temveč tudi na zasebni sektor. V veliki meri gre za priznanje dejstva, da je zasebni znanstveni sektor v praksi že danes vključen, zato menimo, da je bolj transparentno, če se vključi tudi v predpis.

3.3.2

Mednarodno sodelovanje s tretjimi državami (regionalni, dvostranski ali večstranski sporazumi) pri zbiranju podatkov in pripravi študij. To pomeni ohranjanje znanstvenega nadzora ne samo nad našimi ribolovnimi viri, ampak tudi nad tistimi v drugih regijah, kjer delujejo naša plovila, s čimer bi izboljšali znanstvene in tehnične ocene njihovega ribištva in nadzor dejavnosti v njem.

3.3.3

Financiranje stroškov udeležbe predstavnikov Svetovalnega odbora za ribištvo in akvakulturo, na sejah regionalnih svetovalnih svetov, Mednarodnega sveta za raziskovanje morja ter Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo, da bi tako olajšali čim širše odločanje. To financiranje določa posebni pomen za EU. Menimo, da je treba zagotoviti večjo udeležbo navedenih organizacij, ne le z vidika njihovega sodelovanja pri zbiranju podatkov, temveč tudi pri odločanju o ribiških vprašanjih, za katera so pristojne in ki bi pomagala izboljšati SRP.

3.3.4

Postopki na področju zbiranja, upravljanja in uporabe podatkov. S spremembo oddelka 2 uredbe naj bi uskladili sedanji postopek vlaganja zahtevkov za financiranje s postopkom, določenim v večletnih programih, ki jih predložijo države članice, z odobritvijo Komisije. Tako bo končni nadzor nad uporabo finančnih sredstev v skladu s pravili Skupnosti o nadzoru izdatkov.

3.4   EESO meni, da je ta predlog za spremembo – ne glede na to, da reforma SRP še ni končana – ustrezen, saj omogoča pospešitev pozitivnih učinkov, ki jih lahko ima uporaba objektivnih znanstvenih podatkov pri načrtovanju prihodnjih ukrepov, ki jih bo treba sprejeti po odobritvi nove politike, ne da bi čakali do leta 2013. Vsekakor bosta krepitev in razvoj teh praks v tretjih državah imeli pomembne učinke na stanje morij in oceanov.

V Bruslju, 15. julija 2010

Predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora

Mario SEPI


Top