Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2010/355/12

Obvestilo o javnem razpisu za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav

OJ C 355, 29.12.2010, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

C 355/39


Obvestilo o javnem razpisu za znižanje carin pri uvozu koruze iz tretjih držav

2010/C 355/12

I.   PREDMET

1.

Izvede se javni razpis za znižanje carin pri uvozu koruze, ki spada pod oznako KN 1005 00 90, iz tretjih držav.

2.

Javni razpis se izvede v skladu z določbami Uredbe Komisije (EU) št. 1262/2010 (1).

II.   ROKI

1.

Rok za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis je 13. januar 2011 do 10. ure po bruseljskem času.

Rok za oddajo ponudb za nadaljnje delne javne razpise poteče naslednje dni ob 10. uri po bruseljskem času:

27. januarja 2011,

10. in 24. februarja 2011,

10. in 24. marca 2011,

14. in 28. aprila 2011,

12. in 26. maja 2011.

2.

To obvestilo se objavi izključno za namene odprtja tega javnega razpisa. Če ni spremenjeno ali zamenjano, je veljavno za vse delne javne razpise, ki se izvedejo v obdobju veljavnosti tega razpisa.

III.   PONUDBE

1.

Pisne ponudbe morajo biti najpozneje do datumov in ure iz naslova II osebno izročene proti potrdilu o prejemu ali pa morajo prispeti v elektronski obliki na naslednji naslov:

Naslov za oddajo ponudb:

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo

Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

1149-060 Lisboa

PORTUGAL

Tel. +351 218814263

Faks +351 218814261

Ponudbe, ki niso predložene v elektronski obliki, morajo prispeti na zadevni naslov v dvojni zapečateni ovojnici. Notranja ovojnica, ki je prav tako zapečatena, mora vsebovati navedbo „Ponudba v zvezi z javnim razpisom za znižanje carin pri uvozu koruze – Uredba (EU) št. 1262/2010“.

Dokler zadevna država članica zainteresirane strani ne obvesti o izbiri ponudb, ostanejo predložene ponudbe veljavne.

2.

Ponudba ter dokazilo in izjava iz člena 7(3) Uredbe Komisije (ES) št. 1296/2008 (2) so sestavljeni v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države članice, katere pristojni organ je prejemnik ponudbe.

IV.   VARŠČINA

Varščina je položena v korist pristojnega organa.

V.   IZBIRA PONUDB

Iz izbire ponudb izhaja:

(a)

pravica do izdaje uvoznega dovoljenja v državi članici, v kateri je bila predložena ponudba, s podatki o znižanju carin, navedenem v ponudbi, in ponujeni količini,

(b)

obveznost do vloge zahtevka za uvozno dovoljenje za to količino v državi članici iz točke (a).


(1)  UL L 343, 29.12.2010, str. 76.

(2)  UL L 340, 19.12.2008, str. 57.


Top