Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2009/075/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5500 – General Motors/Delphi Steering Business) Besedilo velja za EGP

OJ C 75, 31.3.2009, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

C 75/36


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.5500 – General Motors/Delphi Steering Business)

(Besedilo velja za EGP)

(2009/C 75/13)

1.

Komisija je 23. marca 2009 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje General Motors Corporation („GM“, ZDA) z nakupom delnic in sredstev pridobi nadzor nad svetovno proizvodnjo krmilnih sistemov („Delphi Steering Business“) družbe Delphi Corporation (ZDA) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za GM: proizvodnja in prodaja motornih vozil,

za Delphi Steering Business: proizvodnja in prodaja krmilnih sistemov ter komponent za polgredi za motorna vozila.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje osebe poziva, naj ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (+32 22964301 ali 22967244) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.5500 – General Motors/Delphi Steering Business na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


Top