Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/256/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext) Besedilo velja za EGP.

OJ C 256, 24.10.2006, p. 14–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 256/14


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4267 — Deutsche Börse/Euronext)

(2006/C 256/08)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 13. oktobra 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje Deutsche Börse AG („DBAG“, Nemčija) z javno ponudbo pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Euronext N.V. („Euronext“, Nizozemska) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za podjetje DBAG: zagotavljanje storitev uvrščanja vrednostnih papirjev in poslovanja na gotovinskih trgih; storitve poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti; storitve zagotavljanja tržnih informacij in informacijsko-tehnoloških rešitev za finančne trge in udeležence na trgu. Prek podružnic DBAG izvaja storitve obračuna in poravnave vrednostnih papirjev ter oddajanja sefov;

za podjetje Euronext: storitve uvrščanja vrednostnih papirjev in poslovanja na gotovinskih trgih v Belgiji, Franciji, na Nizozemskem in Portugalskem ter storitve poslovanja z izvedenimi instrumenti v Združenem kraljestvu. Poleg tega Euronext udeležence na trgu oskrbuje s tržnimi informacijami in storitvami informacijske tehnologije.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko Komisiji pošljete po faksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M. 4267 — Deutsche Börse/Euronext na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


Top