Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/256/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer) Besedilo velja za EGP.

OJ C 256, 24.10.2006, p. 13–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

24.10.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 256/13


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4432 — Oerlikon/Saurer)

(2006/C 256/07)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 16. oktobra 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetje OC Oerlikon Corporation AG („Oerlikon“, Švica) z nakupom delnic pridobi nadzor nad celotnim podjetjem Saurer AG („Saurer“, Švica) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

Oerlikon: premazi, optične sestavine, polprevodniška oprema, druga oprema;

Saurer: tekstilni stroji, avtomobilski prenosni sistemi.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko Komisiji pošljete po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M 4432 — Oerlikon/Saurer na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.


Top