Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/210/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku Besedilo velja za EGP.

OJ C 210, 1.9.2006, p. 44–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.9.2006   

SL

Uradni list Evropske unije

C 210/44


Predhodna priglasitev koncentracije

(Zadeva št. COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku

(2006/C 210/08)

(Besedilo velja za EGP)

1.

Komisija je 24. avgusta 2006 prejela priglasitev predlagane koncentracije v skladu s členom 4 Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (1), s katero podjetji RREEF Fund II („REOF“, ZDA), pod nadzorom Deutsche Bank AG („Deutsche Bank“, Nemčija), in g. Borletti („Borletti“, Italija/Združeno kraljestvo) z nakupom delnic pridobita skupni nadzor nad podjetjem France Printemps SA („Printemps“, Francija) v smislu člena 3(1)(b) Uredbe Sveta.

2.

Poslovne dejavnosti zadevnih podjetij so:

za REOF: investicijski sklad z naložbenim portfeljem v nepremičninah v Evropi, azijsko-pacifiški regiji in Severni ter Južni Ameriki;

za Deutsche Bank: poslovna banka s svetovnim poslovanjem na področju vlaganj, finančnih in povezanih proizvodov ter storitev;

za Borletti: sodelovanje v naložbah, kot so turizem, hotelirstvo, kmetijstvo in nepremičnine;

za Printemps: neprehrambena maloprodaja in specializirane športne trgovine v Franciji.

3.

Po predhodnem pregledu Komisija ugotavlja, da bi priglašena transakcija lahko spadala v področje uporabe Uredbe (ES) št. 139/2004. Vendar končna odločitev o tej točki še ni sprejeta. Na podlagi Obvestila Komisije o poenostavljenem postopku obravnave določenih koncentracij v okviru Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 (2) je treba opozoriti, da je ta zadeva primerna za obravnavo po postopku, določenem v Obvestilu.

4.

Komisija zainteresirane tretje stranke poziva, da ji predložijo svoje morebitne pripombe glede predlagane transakcije.

Komisija mora prejeti pripombe najpozneje v 10 dneh po datumu te objave. Pripombe lahko pošljete Komisiji po telefaksu (št. telefaksa: (32-2) 296 43 01 ali 296 72 44) ali po pošti z navedbo sklicne številke COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps na naslov:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  UL L 24, 29.1.2004, str. 1.

(2)  UL C 56, 5.3.2005, str. 32.


Top