Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011DP0247

Zahteva za odvzem parlamentarne imunitete Ágnes Hankiss Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o zahtevi za odvzem imunitete Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

OJ C 380E , 11.12.2012, p. 152–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.12.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 380/152


Torek, 7. junij 2011
Zahteva za odvzem parlamentarne imunitete Ágnes Hankiss

P7_TA(2011)0247

Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. junija 2011 o zahtevi za odvzem imunitete Ágnes Hankiss (2010/2213(IMM))

2012/C 380 E/23

Evropski parlament,

ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Ágnes Hankiss, ki jo je 6. julija 2010 posredovalo osrednje okrožno sodišče iz Bude in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 6. septembra 2010,

po zaslišanju Ágnes Hankiss dne 11. aprila 2011 v skladu s členom 7(3) Poslovnika,

ob upoštevanju člena 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije z dne 8. aprila 1965 ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008 in 19. marca 2010 (1),

ob upoštevanju člena 6(2) in člena 7 Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A7-0196/2011),

A.

ker je osrednje okrožno sodišče iz Bude, Budimpešta, zahtevalo odvzem imunitete poslanki Evropskega parlamenta Ágnes Hankiss, da bi proti njej lahko izpeljalo obnovljeni kazenski postopek, kakor je bilo naloženo s sodbo vrhovnega sodišča Republike Madžarske,

B.

ker se zahteva za odvzem imunitete Ágnes Hankiss veže na domnevno kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime po členu 181 madžarskega kazenskega zakonika, ki naj bi ga Ágnes Hankiss zagrešila z izjavo v oddaji Péntek 8 mondatvadász23. januarja 2004,

C.

ker Ágnes Hankiss toži zasebni tožilec v obtožnici z 18. februarja 2004, ki je bila pred osrednjim okrožnim sodiščem v Budi vložena 23. februarja 2004; ker je osrednje okrožno sodišče iz Bude v zadevi razsodilo dne 28. junija 2005, na razsodbo pa je bila vložena pritožba pred občinskim sodiščem v Budimpešti, ki je sodbo okrožnega sodišča razveljavilo 3. februarja 2006,

D.

ker je bila zaradi tega zadeva vrnjena osrednjemu okrožnemu sodišču v Budi, ki je 6. februarja 2009 Ágnes Hankiss oprostilo obtožbe; ker se je zasebni tožilec na to razsodbo pritožil pred občinskim sodiščem v Budimpešti, ki se je 25. marca 2009 odločilo, da sodbo okrožnega sodišča v celoti potrdi,

E.

ker je 12. novembra 2009 vrhovno sodišče Republike Madžarske obe sodbi razveljavilo na podlagi kršitve materialnega prava in je osrednjemu okrožnemu sodišču v Budi naročilo, naj ponovno razsodi v zadevi,

F.

ker je Ágnes Hankiss od 15. julija 2009 poslanka Evropskega parlamenta,

G.

ker v skladu s členom 9 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije med zasedanji Parlamenta njegovi poslanci uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države; in ker to Parlamentu ne preprečuje uresničevanja pravice do odvzema imunitete svojemu poslancu,

H.

ker člen 552(1) madžarskega zakona o kazenskem postopku določa, da se kazenski postopek proti osebi, ki uživa imuniteto, prekine in se zahteva odvzem te imunitete, in ker člen 551(1) tega zakona določa, da kazenski postopek proti, med drugim, poslancu Evropskega parlamenta lahko steče samo po odvzemu imunitete,

I.

ker člen 12(1) člena zakona LVII iz leta 2004 določa, da mora sodišče za odvzem imunitete v zasebnih tožbah zahtevo nasloviti na predsednika Parlamenta,

J.

ker je v novem postopku po razveljavitvi Ágnes Hankiss navedla, da je poslanka Evropskega parlamenta, zaradi česar je osrednje okrožno sodišče v Budi na osnovi člena 552(1) madžarskega zakona o kazenskem postopku in člena 12 zakona LVII iz leta 2004 sklenilo, da postopek prekine in zahteva odvzem imunitete,

K.

ker je zato ustrezno, da se v tem primeru priporoči odvzem imunitete,

1.

se odloči odvzeti imuniteto Ágnes Hankiss;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje pristojnemu organu Republike Madžarske in Ágnes Hankiss.


(1)  Zadeva 101/63 Wagner proti Fohrmann in Krier [1964] ECR 195, zadeva 149/85 Wybot proti Faure in drugi [1986] ECR 2391, zadeva T-345/05 Mote proti Parlamentu [2008] ECR II-2849, združeni zadevi C-200/07 in C-201/07 Marra proti De Gregorio in Clemente [2008] ECR I-7929 in zadeva T-42/06 Gollnisch proti Parlamentu.


Top