Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0049

Gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje (KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))
P7_TC1-COD(2009)0028 Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje
PRILOGA

OJ C 349E , 22.12.2010, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 349/109


Torek, 9. marec 2010
Gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje ***I

P7_TA(2010)0049

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje (KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

2010/C 349 E/27

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0091),

ob upoštevanju člena 251(2) ter člena 62(2)(a) in (3) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0076/2009),

ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0090),

ob upoštevanju členov 67 in 63, prvi odstavek, točka (3)(a) Pogodbe ES, v skladu s katerima se je Svet v zvezi s tem predlogom posvetoval s Parlamentom (C6-0107/2009),

ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

ob upoštevanju člena 294(3) in členov 77(2)(b) in (c) ter 79(2)(a) Pogodbe o delovanju EU,

ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

ob upoštevanju pisne zaveze predstavnika Sveta z dne 24. februarja 2010 o odobritvi stališča Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju EU,

ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenj Odbora za pravne zadeve (A7-0015/2010),

1.

sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je opredeljeno v nadaljevanju;

2.

meni, da bil postopek 2009/0025(COD) opuščen zaradi vključitve vsebine predloga Komisije (KOM(2009)0090) in osnutka predloga v zvezi s tem v postopek 2009/0028(COD);

3.

odobri skupno izjavo Parlamenta in Sveta, ki je priložena k tej resoluciji;

4.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

5.

naroča svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Torek, 9. marec 2010
P7_TC1-COD(2009)0028

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje

(Ker je bil dosežen sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) št. 265/2010.)


Torek, 9. marec 2010
PRILOGA

DEKLARACIJA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

„Svet in Evropski parlament priznavata pomembnost izčrpnega in doslednega sklopa predpisov, ki na ravni Evropske unije nudijo visoko stopnjo varstva osebnih podatkov v okviru druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II).

Evropski parlament in Svet pozivata Komisijo naj, če bi nastale nadaljnje znatne zamude pri izvrševanju SIS II, ki bi izvrševanje prestavile po letu 2012, predstavi zakonodajne predloge, ki bi bili potrebni za spremembo ustreznih določb Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma, da se zagotovi raven varstva osebnih podatkov, vnesenih v schengenski informacijski sistem, ki bi bila enakovredna standardom, določenim v SIS II.“


Top