Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0116

Podaljšanje uporabe člena 139 Poslovnika EP do konca sedmega parlamentarnega obdobja Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2009 o podaljšanju uporabe člena 139 Poslovnika Parlamenta do konca sedmega parlamentarnega obdobja

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 186–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 87/186


Sreda, 11. marca 2009
Podaljšanje uporabe člena 139 Poslovnika EP do konca sedmega parlamentarnega obdobja

P6_TA(2009)0116

Sklep Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2009 o podaljšanju uporabe člena 139 Poslovnika Parlamenta do konca sedmega parlamentarnega obdobja

2010/C 87 E/40

Evropski parlament,

ob upoštevanju člena 290 Pogodbe ES,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 1 z dne 15. aprila 1958 o določitvi jezikov, ki se uporabljajo v Evropski gospodarski skupnosti (1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005 (2),

ob upoštevanju kodeksa o večjezičnosti, ki ga je predsedstvo sprejelo dne 17. novembra 2008,

ob upoštevanju sklepa predsedstva z dne 13. decembra 2006 o odstopanju od člena 138 Poslovnika in sklepov, ki so sledili o podaljšanju tega odstopanja do konca tega parlamentarnega obdobja,

ob upoštevanju členov 138 in 139 svojega Poslovnika,

A.

ker člen 138 Poslovnika določa, da se vsi dokumenti Parlamenta pripravijo v uradnih jezikih in da imajo vsi poslanci pravico v Parlamentu govoriti v uradnem jeziku po svoji izbiri, pri čemer se govor simultano prevaja v ostale uradne jezike,

B.

ker so v skladu s členom 139 Poslovnika odstopanja od člena 138 dovoljena do konca šestega parlamentarnega obdobja, če kljub ustrezni previdnosti in ukrepom ni na voljo zadostno število tolmačev ali prevajalcev za enega od uradnih jezikov; ker predsedstvo za vsak uradni jezik, za katerega je odstopanje potrebno, na predlog generalnega sekretarja potrdi, ali so izpolnjeni pogoji, svoj sklep pa pregleda vsakih šest mesecev,

C.

ker je predsedstvo 13. decembra 2006 potrdilo, da so težave glede ustreznega jezikovnega pokrivanja za malteščino, romunščino, bolgarščino in irščino takšne, da so za vse naštete jezike izpolnjeni pogoji za odstopanje od člena 138 Poslovnika; ker je predsedstvo v nadaljevanju sprejelo sklepe o podaljšanju odstopanja in se zato od 1. januarja 2009 do konca parlamentarnega obdobja uporablja odstopanje za bolgarščino in romunščino (tolmačenje), češčino (tolmačenje v času češkega predsedovanja Svetu), malteščino (tolmačenje in prevajanje) in irščino (tolmačenje, prevajanje in pravno-jezikovni pregled),

D.

ker je z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005 določeno, da se za irščino v obdobju pet let uporablja začasno odstopanje, ki se lahko obnovi,

E.

ker bodo kljub ustrezni previdnosti in ukrepom zmogljivosti za irščino in malteščino verjetno takšne, da ob začetku sedmega parlamentarnega obdobja ne bodo omogočale polnega tolmačenja v ta dva jezika; ker bodo sicer zmogljivosti nekaterih drugih jezikov zadoščale za pokrivanje potreb, ki nastanejo ob običajni dejavnosti Parlamenta, vendar se lahko zgodi, da bo število tolmačev premajhno za polno pokrivanje vseh dodatnih potreb, ko bodo te države članice med sedmim parlamentarnim obdobjem predsedovale Svetu,

F.

ker naj bi bilo kljub povečanim in stalnim medinstitucionalnim prizadevanjem število usposobljenih prevajalcev in pravnikov-lingvistov za irščino še naprej tako omejeno, da bo v predvidljivi prihodnosti lahko zagotovljeno le omejeno pokrivanje tega jezika; ker glede na Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005 v irščino ni treba prevesti zakonodaje Evropske unije, ki je bila sprejeta pred 1. januarjem 2007 (t.i. acquis); ker je posledica odstopanja glede na uredbo ta, da se v irščini vlagajo le predlogi, ki jih Komisija pripravi za uredbe po postopku soodločanja, zaradi česar službe Parlamenta ne bodo mogle pripravljati irskih različic drugih vrst zakonodajnih aktov, vse dokler bo stanje nespremenjeno,

G.

ker se med sedmim parlamentarnim obdobjem Evropski uniji kot članice lahko pridružijo druge evropske države; ker za te nove jezike od dneva pristopa mogoče ne bo dovolj jezikoslovcev, zaradi česar bodo potrebni prehodni ukrepi,

H.

ker člen 139(4) Poslovnika določa, da se lahko Parlament na obrazloženo priporočilo predsedstva ob koncu parlamentarnega obdobja odloči za podaljšanje veljavnosti tega člena,

I.

ker je zaradi vsega navedenega predsedstvo priporočilo, da se veljavnost člena 139 Poslovnika podaljša do konca sedmega parlamentarnega obdobja,

1.

sklene, da se podaljša uporaba člena 139 Poslovnika Parlamenta do konca sedmega parlamentarnega mandata;

2.

naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje v vednost Svetu in Komisiji.


(1)  UL 17, 6.10.1958, str. 385.

(2)  UL L 156, 18.6.2005, str. 3.


Top