Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009IP0132

Otroci migrantov Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2009 o otrocih migrantov, ki ostanejo v državi izvora

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 134–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 87/134


Četrtek, 12. marca 2009
Otroci migrantov

P6_TA(2009)0132

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2009 o otrocih migrantov, ki ostanejo v državi izvora

2010/C 87 E/26

Evropski parlament,

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov z dne 20. novembra 1989 o otrokovih pravicah, zlasti njenih členov 3 in 20,

ob upoštevanju Mednarodne konvencije Združenih narodov o varstvu pravic vseh delavcev migrantov in njihovih družinskih članov, zlasti njenih členov 38, 42 in 45,

ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti njenega člena 24,

ob upoštevanju člena 108(5) svojega Poslovnika,

A.

ker je prost pretok delavcev koristen za gospodarstva vseh držav članic in državljanom Unije nudi priložnost za gospodarski in osebni razvoj,

B.

ker te pozitivne učinke lahko zmanjšajo neželeni stranski učinki preseljevanja, med drugim slabi življenjski pogoji, v katerih živijo otroci, ki ostanejo v državi izvora, ko se njihovi starši preselijo v drugo državo članico,

C.

ker preseljevanje delavcev v zadnjih desetletjih redno narašča in danes večina svetovnih mednarodnih migrantov – 64 milijonov – živi v Evropski uniji,

D.

ker ima preseljevanje ogromen potencial za okrepitev razvoja, vendar vodi tudi do težav, ki ostajajo nerešeni tako v državah izvora kot v ciljnih državah,

E.

ker je po raziskavi, ki sta jo v Romuniji opravila Unicef in revija Social Alternatives, leta 2008 skoraj 350 000 otrok imelo vsaj enega od staršev na delu v tujini, 126 000 otrok pa oba,

F.

ker lahko preseljevanje pozitivno vpliva na gospodinjstva v državi izvora, saj se prek nakazil in drugih kanalov zmanjšuje revščina in povečujejo naložbe v človeški kapital,

G.

ker pa obstajajo tudi negativni vidiki za otroke, ki jih starši, zaposleni v drugi državi članici, pustijo v državi izvora, vključno s tem, da nihče ne skrbi za njihovo telesno in duševno zdravje, izpostavljeni so motnjam v duševnem zdravju zaradi depresije, nimajo prostega časa za igro in razvoj, manjkajo pri šolskem pouku ter niso udeleženi v izobraževanju in usposabljanju nasploh ter so lahko žrtve podhranjenosti in zlorab,

H.

ker je za izboljšanje življenjskih pogojev in izobrazbe otrok migrantov, ki so se s starši preselili v tujino, poskrbljeno s celovito politiko, otrokom, ki ostanejo v državi izvora, pa je bilo posvečene malo pozornosti,

I.

ker otroci pogosto ostanejo v državi izvora zaradi pomanjkanja informacij o priložnostih in koristih, ki jih nudi ciljna država,

1.

poziva Komisijo, naj izvede študijo za oceno razširjenosti pojava, na ravni EU, otrok migrantov, ki ostanejo v državi izvora, in naj zbere podatke o tem pojavu iz celotne EU;

2.

poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za izboljšanje razmer otrok, ki jih starši pustijo v državi izvora, ter jim zagotovijo normalen razvoj v smislu izobrazbe in socialnega življenja;

3.

poziva države članice, naj oblikujejo mehanizme sodelovanja, da bi preprečile škodljive učinke, ki jih imajo ločeno življenje in velike razdalje na družine, zlasti otroke;

4.

poziva države članice, naj migrante bolje obvestijo o njihovih pravicah in pravicah njihovih družinskih članov glede prostega pretoka in o informacijah o življenju in pogojih dela v tujini, ki so na voljo na nacionalni in evropski ravni;

5.

poziva Komisijo, naj vsem zainteresiranim stranem predlaga ustrezno uporabo že obstoječih načinov za pomoč migrantom in njihovim otrokom, ki so ostali v državi izvora;

6.

poziva Komisijo in države članice, naj v ukrepe za izboljšanje razmer za otroke migrantov dejavno vključijo socialne partnerje in nevladne organizacije;

7.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, socialnim partnerjem ter vladam in parlamentom držav članic.


Top