Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0402

Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (KOM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))
P6_TC1-COD(2007)0243 Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 4. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2299/89

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 167–167 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 295/167


Četrtek, 4. september 2008
Kodeks poslovanja računalniških sistemov rezervacij ***I

P6_TA(2008)0402

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij (KOM(2007)0709 — C6-0418/2007 — 2007/0243(COD))

2009/C 295 E/44

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0709),

ob upoštevanju členov 251(2), 71 in 80(2) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0418/2007),

ob upoštevanju člena 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem in mnenj Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve ter Odbora za notranji trg in zaščito potrošnikov (A6-0248/2008),

1.

odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.

poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


Četrtek, 4. september 2008
P6_TC1-COD(2007)0243

Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 4. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2299/89

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta iz prve obravnave enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (ES) št. 80/2009.)


Top