Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0384

Okrepitev Eurojusta in sprememba Sklepa 2002/187/PNZ * Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2008 o pobudi Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske za sprejetje Sklepa Sveta o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 149–162 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 295/149


Torek, 2. september 2008
Okrepitev Eurojusta in sprememba Sklepa 2002/187/PNZ *

P6_TA(2008)0384

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. septembra 2008 o pobudi Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske za sprejetje Sklepa Sveta o okrepitvi Eurojusta in spremembi Sklepa 2002/187/PNZ (5613/2008 — C6-0076/2008 — 2008/0804(CNS))

2009/C 295 E/39

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske (5613/2008),

ob upoštevanju člena 34(2)(b) Pogodbe EU,

ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe EU, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6-0076/2008),

ob upoštevanju členov 93 in 51 svojega Poslovnika,

ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A6-0293/2008),

1.

odobri pobudo Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske, kakor je bila spremenjena,

2.

poziva Svet, da v skladu s tem spremeni besedilo;

3.

poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.

poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti pobudo Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske;

5.

poziva Svet in Komisijo, naj po pričetku veljavnosti Lizbonske pogodbe dasta prednost prihodnjim predlogom sprememb k temu sklepu v skladu z Izjavo št. 50 o členu 10 Protokola o prehodnih odločbah, ki bo priložen Pogodbi o Evropski uniji, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

6.

je odločen, da bo obravnaval vse tovrstne predloge po nujnem postopku v skladu s postopkom, opisanim v odstavku 5, in v tesnem sodelovanju z nacionalnimi parlamenti;

7.

naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in vladi Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske.

BESEDILO, KI GA PREDLAGA 14 DRŽAV ČLANIC

SPREMEMBE

Sprememba 1

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 a (novo)

 

(5a)

Na podlagi člena 86 Pogodbe o delovanju Evropske unije je treba pripraviti zeleno knjigo o ustanovitvi Evropskega javnega tožilstva.

Sprememba 2

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 5 b (novo)

 

(5b)

Pri določanju, katera država članica je najustreznejša za sodni pregon ali druge ukrepe na področju kazenskega pregona, je treba upoštevati pravice obdolžencev in žrtev.

Sprememba 3

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a)

Za vzajemno priznavanje pravosodnih odločitev v kazenskih zadevah so nujen pogoj ustrezna postopkovna jamstva, tudi med preiskavo. Zlasti je treba v najkrajšem možnem času sprejeti okvirni sklep o postopkovnih jamstvih kot osnovo za vzpostavitev določenih minimalnih pravil o pravni pomoči, ki je v državah članicah na voljo posameznikom.

Sprememba 4

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 b (novo)

 

(8b)

Prav tako mora Svet v najkrajšem možnem času sprejeti okvirni sklep o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah, s katerim bo zagotovljena ustrezna raven varstva podatkov. Države članice morajo v nacionalni zakonodaji zagotoviti raven varstva osebnih podatkov, ki je vsaj enaka tisti, ki izhaja iz Konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede avtomatske obdelave osebnih podatkov z dne 28. januarja 1981 in njenega Dodatnega protokola z dne 8. novembra 2001, pri čemer morajo upoštevati Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R(87)15 z dne 17. septembra 1987 o uporabi osebnih podatkov v policijskem sektorju, zagotoviti pa morajo tudi varovanje podatkov, ki niso avtomatsko obdelani.

Sprememba 5

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 c (novo)

 

(8c)

Pomembno je, da se zagotovi ustrezno varstvo osebnih podatkov v vseh vrstah zbirk osebnih podatkov, ki jih uporablja Eurojust. V te namene se določbe o obdelavi in varstvu osebnih podatkov iz Poslovnika Eurojusta (1) uporabljajo tudi za strukturirane ročno vodene datoteke, to je za datoteke o zadevah, ki jih ročno sestavijo nacionalni člani ali pomočniki in so logično organizirani.

Sprememba 6

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 d (novo)

 

(8d)

Pri obdelavi podatkov v zvezi z elektronsko pošto mora Eurojust v skladu s členom 14(1) zagotoviti, da se ne razkrijejo vsebina in naslovi teh elektronskih sporočil.

Sprememba 7

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 e (novo)

 

(8e)

Osebe, zoper katere se na zahtevo Eurojusta kazensko preiskuje, vendar proti njim ni sprožen kazenski pregon, bi morale biti o tem obveščene največ leto dni po sprejetju odločitve, da pregona ne bo.

Sprememba 8

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Uvodna izjava 8 f (novo)

 

(8f)

Če je bila na zahtevo Eurojusta izvedena preiskava, ki ni bila ustrezno utemeljena, države članice zagotovijo pravno sredstvo.

Sprememba 9

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 5a – odstavek 1

1.   Da bi Eurojust lahko izpolnjeval svoje naloge v nujnih razmerah, ustanovi „Celico za usklajevanje v nujnih razmerah“ (CUNR).

1.   Da bi Eurojust lahko izpolnjeval svoje naloge v nujnih razmerah, ustanovi „Celico za usklajevanje v nujnih razmerah“ (CUNR), ki bo dosegljiva prek enotne točke za stike .

Sprememba 10

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 5a – odstavek 2

2.   CUNR je sestavljena iz po enega predstavnika na državo članico, ki je lahko nacionalni član ali njegov namestnik ali pomočnik, ki je pooblaščen za nadomeščanje nacionalnega člana. CUNR je dosegljiva in stalno pripravljena za ukrepanje.

2.   CUNR je sestavljena iz po enega predstavnika na državo članico, ki je lahko nacionalni član ali njegov namestnik ali pomočnik, ki je pooblaščen za nadomeščanje nacionalnega člana. Predstavnik je pripravljen za ukrepanje 24 ur na dan in 7 dni v tednu .

Sprememba 11

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 3

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 5a – odstavek 3

3.   Kadar je v nujnih primerih treba zaprosilo za pravosodno sodelovanje izvršiti v več državah članicah, lahko pristojni organ zaprosilo posreduje CUNR preko svojega predstavnika v CUNR. Predstavnik zadevne države članice v CUNR posreduje zaprosilo pristojnim organom ustreznih držav članic v izvršitev. Če pristojnega nacionalnega organa ni bilo mogoče identificirati oziroma ga ni bilo mogoče identificirati pravočasno, je za izvršitev zaprosila pooblaščen član CUNR.

3.   Kadar je v nujnih primerih treba zaprosilo za pravosodno sodelovanje izvršiti v več državah članicah, lahko pristojni organ zaprosilo posreduje CUNR preko svojega predstavnika v CUNR. Predstavnik zadevne države članice v CUNR posreduje zaprosilo pristojnim organom ustreznih držav članic v izvršitev. Če pristojnega nacionalnega organa ni bilo mogoče identificirati pravočasno, je za izvršitev zaprosila pooblaščen član CUNR. V tem primeru član CUNR nemudoma pisno obvesti kolegij o izvedenih ukrepih in razlogih, zakaj pristojni nacionalni organ ni bil pravočasno identificiran.

Sprememba 12

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – podtočka vi

(vi)

sprejmejo posebne preiskovalne ukrepe;

črtano

Sprememba 13

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 4

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – podtočka vii

(vii)

sprejmejo katere koli druge ukrepe, ki so potrebni zaradi preiskave ali pregona;

črtano

Sprememba 14

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 6

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 8

Če se pristojni organi zadevne države članice odločijo, da ne bodo izpolnili zaprosila iz členov 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 7(2) in 7(3), o svoji odločitvi in razlogih zanjo obvestijo Eurojust.

1.    Če se pristojni organi zadevne države članice odločijo, da ne bodo izpolnili zaprosila iz členov 6(1)(a), 6(1)(g), 7(1)(a), 7(2) in 7(3), o svoji odločitvi in razlogih zanjo obvestijo Eurojust.

2.     Države članice zagotovijo, da se za odločitev pristojnega nacionalnega organa lahko odredi sodni preizkus, preden se sporoči Eurojustu.

Sprememba 15

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 7 – podtočka c

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 9 – odstavek 4

4.   Zaradi uresničevanja ciljev Eurojusta mora imeti nacionalni član popoln dostop do:

4.   Zaradi uresničevanja ciljev Eurojusta mora imeti nacionalni član popoln dostop do spodnjih podatkov ali vsaj možnost, da jih pridobi :

(a)

podatkov v naslednjih zbirkah podatkov:

podatkov v naslednjih vrstah nacionalnih zbirk podatkov, če v njegovi državi članici obstajajo :

(i)

nacionalnih kazenskih evidencah,

(i)

v kazenskih evidencah,

(ii)

zbirkah podatkov pridržanih oseb,

(ii)

v zbirkah podatkov pridržanih oseb,

(iii)

zbirkah podatkov preiskav,

(iii)

v zbirkah podatkov preiskav,

(iv)

zbirkah podatkov DNK;

(iv)

v zbirkah podatkov DNK,

(b)

zbirk podatkov njegove države članice, poleg tistih iz točke (a) , ki vsebujejo podatke, potrebne za njegovo delo.

(v)

v drugih zbirkah podatkov njegove ali njene države članice, ki vsebujejo podatke, potrebne za njegovo ali njeno delo.

Sprememba 16

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 8

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 9a – odstavek 3

3.   Nacionalni člani lahko v nujnih primerih ali v primeru, če nacionalnega organa ni bilo mogoče identificirati oziroma ga ni bilo mogoče identificirati pravočasno, odobrijo in usklajujejo nadzorovane pošiljke.

3.   Nacionalni člani lahko v nujnih primerih ali v primeru, če nacionalnega organa ni mogoče pravočasno identificirati, odobrijo in usklajujejo nadzorovane pošiljke. V tem primeru nacionalni član nemudoma pisno obvesti kolegij o izvedenih ukrepih in razlogih, zakaj pristojni nacionalni organ ni bil pravočasno identificiran.

Sprememba 17

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – točka –a (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 13, odstavek 1

 

(-a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1.   Pristojni organi držav članic si lahko izmenjujejo z Eurojustom vse informacije, ki so potrebne za opravljanje nalog Eurojusta v skladu s členoma 4 in 5 v skladu s pravili o varstvu podatkov, ki jih zajema ta sklep.

Sprememba 18

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 13 – odstavek 5

5.   Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član, kolikor je potrebno za izvajanje nalog Europola , pravočasno, že v začetni fazi in takoj, ko so informacije na voljo, obveščen o preiskavah, ki sodijo v pristojnost Europola in ki zadevajo tri ali več držav, od katerih sta dve ali več države članice; zlasti mora biti obveščen v primeru, če so potrebna hkratna zaprosila za pravno pomoč v več državah, če je potrebno usklajevanje s strani Eurojusta ali v primerih pozitivnih ali negativnih sporov o sodni pristojnosti. Države članice zagotovijo, da je izvajanje obveznosti poročanja nadzorovano na nacionalni ravni.

5.   Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član pravočasno, že v začetni fazi in takoj, ko so informacije na voljo, obveščen o vsakem primeru , ki neposredno zadeva tri ali več držav članic in za katerega so bila vsaj dvema državama članicama posredovana zaprosila za pravosodno sodelovanje ali sklepi o tem, vključno v zvezi z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja.

Sprememba 19

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 13 – odstavek 6

6.   V prvi fazi države članice izvedejo odstavek 5 v zvezi s primeri, ki se nanašajo na naslednja kazniva dejanja:

6.   V prvi fazi države clanice izvedejo odstavek 5 v zvezi s primeri, ki se nanašajo na naslednja kazniva dejanja:

(a)

trgovanje z drogami,

(a)

trgovanje z drogami,

 

(aa)

spolno izkorišcanje otrok in otroško pornografijo,

(b)

trgovanje z ljudmi in orožjem,

(b)

trgovanje z ljudmi in orožjem,

(c)

trgovanje z jedrskimi odpadki,

(c)

trgovanje z jedrskimi odpadki,

(d)

trgovanje z umetninami,

(d)

trgovanje z umetninami,

(e)

trgovanje z ogroženimi vrstami,

(e)

trgovanje z ogroženimi vrstami,

(f)

trgovanje s človeškimi organi,

(f)

trgovanje s cloveškimi organi,

(g)

pranje denarja,

(g)

pranje denarja,

(h)

goljufijo, vključno z goljufijo, ki škoduje finančnim interesom Skupnosti,

(h)

goljufijo, vkljucno z goljufijo, ki škoduje financnim interesom Skupnosti,

(i)

ponarejanje denarja, vključno z eurom,

(i)

ponarejanje denarja, vkljucno z eurom,

(j)

terorizem, vključno s financiranjem terorizma,

(j)

terorizem, vkljucno s financiranjem terorizma,

(k)

okoljski kriminal,

(k)

okoljski kriminal,

(l)

druge oblike organiziranega kriminala .

(l)

druge oblike kaznivih dejanj, pri katerih obstajajo dejanski znaki, da je vpletena kriminalna združba ali da gre za težja kazniva dejanja.

Sprememba 20

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 13 – odstavek 8

8.   Države članice zagotovijo, da je njihov nacionalni član obveščen tudi o:

8.   Države clanice zagotovijo, da je njihov nacionalni clan obvešcen tudi o:

(a)

vseh zaprosilih za pravosodno sodelovanje glede instrumentov, sprejetih v skladu z naslovom VI Pogodbe, vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja, ki so jih poslali njihovi pristojni organi v primerih, v katere so vključene vsaj tri države, od katerih sta dve ali več države članice;

(a)

primerih, v katerih je prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do sporov o pristojnosti;

(b)

vseh nadzorovanih pošiljkah in tajnih preiskavah, ki zadevajo vsaj tri države, od katerih sta dve ali več države članice;

(b)

vseh nadzorovanih pošiljkah in tajnih preiskavah, ki zadevajo vsaj tri države, od katerih sta dve ali vec države clanice;

(c)

vseh zavrnitvah zaprosil za pravosodno sodelovanje glede instrumentov, sprejetih v skladu z naslovom VI PEU , vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja;

(c)

ponavljajocih težavah ali zavrnitvah glede izvajanja zaprosil za pravosodno sodelovanje in sklepov o tem , vkljucno z instrumenti, ki izvajajo nacelo vzajemnega priznavanja;

(d)

vseh zaprosilih za medsebojno pravno pomoč, ki izvirajo od države, ki ni država članica, če se izkaže, da so ta zaprosila del preiskave, ki vključuje druga zaprosila, ki jih je ta država, ki ni država članica, poslala vsaj dvema drugima državama članicama.

 

Sprememba 21

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 13 – odstavek 9

9.     Pristojni organi poleg tega zagotovijo nacionalnemu članu vse druge informacije, za katere ta meni, da jih potrebuje za opravljanje svojih nalog.

črtano

Sprememba 22

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 11 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 13 – odstavek 10 a (novo)

 

10a.     Najpozneje … (2) Komisija na osnovi podatkov, ki jih posreduje Eurojust, pripravi poročilo o izvajanju tega člena, ki ga po potrebi spremljajo tudi predlogi, vključno s predlogi, ki obravnavajo dodajanje kaznivih dejanj, ki niso zajeta v odstavku 6.

Sprememba 23

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 13

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 14 – odstavek 4 in člen 16 – odstavek 1

(13)

v členu 14(4) se besede „izdela seznam podatkov“ nadomestijo z besedami „vzpostavi sistem za vodenje primerov, ki vsebuje podatke“ in v členu 16(1) se besedi „seznam podatkov“ nadomestita z besedami „sistem za vodenje primerov, ki vsebuje podatke“;

črtano

Sprememba 24

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 14

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 15 – odstavek 4 in člen 16 – odstavka 1 in 2

(14)

v tretjem pododstavku člena 15(4) se beseda „seznamu“ nadomesti z besedami „sistemu za vodenje primerov“, v členu 16(1) se besedi „tega seznama“ nadomestita z besedami „sistema za vodenje primerov“ in v členu 16(2) se beseda „Seznam“ nadomesti z besedami „Sistem za vodenje primerov“;

črtano

Sprememba 25

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – podtočka a – podtočka i

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 15 – odstavek 1 – uvodni del

1.   Pri obdelavi podatkov v skladu s členom 14(1), lahko Eurojust obdeluje osebne podatke o osebah, zoper katere na podlagi nacionalnih predpisov držav članic teče kazenska preiskava ali pregon za eno ali več vrst kriminala in kaznivih dejanj iz člena 4, kot so :

1.   Pri obdelavi podatkov v skladu s členom 14(1), lahko Eurojust obdeluje le naslednje osebne podatke o osebah, zoper katere na podlagi nacionalnih predpisov držav članic teče kazenska preiskava ali pregon za eno ali več vrst kriminala in kaznivih dejanj iz člena 4:

Sprememba 26

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – podtočka a – podtočka ii

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 15 – odstavek 1 – točka 1

(l)

telefonske številke, podatke o registraciji vozil, elektronske naslove, podatki v zvezi s telefonskimi klici in elektronsko pošto, evidence DNK in fotografije.

(l)

identifikacijske vzorce DNA, to pomeni črkovno ali številčno kodo, ki predstavlja niz razločevalnih značilnosti nekodirajočega dela analiziranega vzorca človeške DNA, tj. posebno kemijsko obliko različnih področij DNA (lokusov);

(la)

fotografije,

(lb)

telefonske številke,

(lc)

podatke v zvezi s telefonskimi klici in elektronsko pošto, razen prenosa podatkov o vsebini,

(ld)

elektronske naslove,

(le)

podatke o registraciji vozil.

Sprememba 27

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 15 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 15 – odstavek 2

(b)

v odstavku 2 se črta beseda „le“;

črtano

Sprememba 28

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 17 a (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 23 – odstavek 12

 

(17a)

člen 23(12) se nadomesti :

12.   Skupni nadzorni organ predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo.

Sprememba 29

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – podtočka a

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 26 – odstavek 1a

1a.   Države članice zagotovijo, da je Kolegiju dejansko omogočeno, da odpre analitično delovno datoteko Europola in da sodeluje pri njenem delovanju.

1a.   Države članice zagotovijo, da je Kolegiju dejansko omogočeno, da odpre analitično delovno datoteko Europola, kot je določeno v členu 10 Konvencije na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Konvencija o Europolu) (3) in da lahko sodeluje pri njenem delovanju.

Sprememba 30

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 18 – podtočka b

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 26 – odstavek 2 – točka b

(b)

brez poseganja v člen 13 tega sklepa in v skladu s členom 4(4) Sklepa …/…/PNZ* kontaktne točke Evropske pravosodne mreže obveščajo Eurojust za vsak primer posebej o primerih, ki zadevajo dve državi članici in sodijo v pristojnost Eurojusta:

če je verjetno, da bo prišlo do sporov o sodnih pristojnostih,

ali

v primerih zavrnitve zaprosil za pravosodno sodelovanje glede instrumentov, sprejetih v skladu z naslovom VI Pogodbe, vključno z instrumenti, ki izvajajo načelo vzajemnega priznavanja.

Kontaktne točke Evropske pravosodne mreže prav tako obveščajo Eurojust za vsak primer posebej o primerih, ki sodijo v pristojnost Eurojusta in vključujejo vsaj tri države članice.

(b)

brez poseganja v člen 13 tega sklepa in v skladu s členom 4 Sklepa …/…/PNZ* kontaktne točke Evropske pravosodne mreže svojega nacionalnega člana Eurojusta za vsak primer posebej obvestijo o vseh drugih primerih, za katere bi bilo primerneje, da se obravnavajo v okviru Eurojusta .

Nacionalni člani obvestijo Evropsko pravosodno mrežo za vsak primer posebej o vseh primerih, za katere bi bilo primerneje, da se obravnavajo v okviru te mreže;

Nacionalni člani obvestijo svoje ustrezne nacionalne korespondente Evropske pravosodne mreže za vsak primer posebej o vseh primerih, za katere bi bilo primerneje, da se obravnavajo v okviru te mreže;

Sprememba 31

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 19 a (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 27 – odstavek 4

 

(19a)

člen 27(4) se nadomesti z besedilom:

4.   Ne glede na odstavek 3 so lahko osebni podatki, iz Eurojusta posredovani na subjekte iz odstavka l(b) in na organe tretjih držav iz odstavka l(c), za katere ne velja Konvencija Sveta Evrope z dne 28. januarja 1981, če je zagotovljena zadostna raven varstva podatkov, ki se oceni v skladu s členom 28(3) Poslovnika o obdelavi in varstvu osebnih podatkov v Eurojustu.

Sprememba 32

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 19 b (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 27 – odstavek 5 a (novo)

 

(19b)

v členu 27 se za odstavkom 5 doda odstavek:

„5a.     Skupni nadzorni organ vsaki dve leti skupaj z zadevno tretjo državo ali subjektom iz odstavkov 1(b) in (c) oceni izvajanje določb ustreznega sporazuma o sodelovanju, ki se nanaša na izmenjane podatke. Poročilo o teh ocenah pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.“

Sprememba 33

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22 – alinea 1 a (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

prvi pododstavek odstavka 1 se nadomesti:

1.   Predsednik v imenu Kolegija vsako leto pisno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o dejavnostih in upravljanju Eurojusta, vključno z upravljanjem proračuna.“;

Sprememba 34

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22 – alinea 1 b (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

drugi pododstavek odstavka 1 se nadomesti:

V ta namen Kolegij pripravi letno poročilo o dejavnostih Eurojusta in o težavah, ki so se pokazale pri izvajanju njegove dejavnosti, na področju kriminalne politike v Uniji. V poročilo Eurojust vključi tudi analizo okoliščin, ko so njegovi nacionalni člani uporabili svoje pristojnosti po členih 5a(3) in 9a(3). V poročilu lahko predlaga tudi izboljšave pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah.“;

Sprememba 35

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 22 – alinea 1 c (novo)

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 32 – odstavek 2

 

odstavek 2 se nadomesti z besedilom:

2.    Predstavnik skupnega nadzornega organa vsako leto poroča Evropskemu parlamentu o njegovih dejavnostih [ …].;

Sprememba 36

Pobuda Kraljevine Belgije, Češke republike, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike, Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Nizozemske, Republike Avstrije, Republike Poljske, Portugalske republike, Republike Slovenije, Slovaške republike in Kraljevine Švedske – akt o spremembi

Člen 1 – točka 26

Sklep 2002/187/PNZ

Člen 42 – odstavek 2

2.   Komisija redno preučuje izvajanje tega sklepa s strani držav članic in o tem predloži Svetu poročilo, ki mu po potrebi priloži predloge za izboljšanje pravosodnega sodelovanja in delovanja Eurojusta. To velja zlasti za zmogljivosti Eurojusta, ki podpirajo države članice v boju proti terorizmu.

2.   Komisija redno preučuje izvajanje tega sklepa s strani držav članic in o tem predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, ki mu po potrebi priloži predloge za izboljšanje pravosodnega sodelovanja in delovanja Eurojusta. To velja zlasti za zmogljivosti Eurojusta, ki podpirajo države članice v boju proti terorizmu.


(1)   UL C 68, 19.3.2005, str. 1.

(2)   Tri leta po začetka veljavnosti tega sklepa.

(3)   UL C 316, 27.11.1995, str. 2.


Top