Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008IP0411

Državni udar v Mavretaniji Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o državnem udaru v Mavretaniji

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 89–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

CE 295/89


Četrtek, 4. september 2008
Državni udar v Mavretaniji

P6_TA(2008)0411

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 4. septembra 2008 o državnem udaru v Mavretaniji

2009/C 295 E/21

Evropski parlament,

ob upoštevanju izjav, ki so jih po državnem udaru dali predsednik Evropskega parlamenta, predsedstvo Sveta v imenu Evropske unije, visoki predstavnik za skupno zunanjo in varnostno politiko, Komisija, Varnostni svet ZN, Afriška unija, Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (ECOWAS) ter Mednarodna organizacija za frankofonijo (OIF),

ob upoštevanju drugega obiska Saïda Djinnita, posebnega predstavnika Generalnega sekretarja ZN za Zahodno Afriko, v Mavretaniji po državnem udaru,

ob upoštevanju ustavnega akta Afriške unije, ki obsoja vsak poskus prevzema oblasti s silo,

ob upoštevanju člena 115(5) svojega Poslovnika,

A.

ker je do državnega udara v Mavretaniji prišlo 6. avgusta 2008, ko je mavretanskega predsednika Sidija Mohameda Oulda Šejka Abdallahija strmoglavila skupina generalov, ki jih je tega dne odstavil s položaja,

B.

ker so parlamentarne volitve novembra in decembra 2006, volitve v senat januarja 2007 in izvolitev predsednika Sidija Mohameda Oulda Šejka Abdallahija marca 2007 mednarodni opazovalci, med njimi tudi opazovalci Evropske unije, in sicer še zlasti misije Evropskega parlamenta, preko katerih je Evropski parlament potrdil zakonitost volitev, ocenili kot poštene in pregledne,

C.

ker sta več kot dve tretjini mavretanskega parlamenta podpisali izjavo v podporo vodji državnega udara Mohamedu Ouldu Abdelu Azizu in drugim generalom; ker je junija 2008 zakonodajno telo izglasovalo nezaupnico, zaradi katere bi moral predsednik Abdallahi preoblikovati vlado; ker se je 49 poslancev umaknilo iz parlamenta, ko je predsednik Abdallahi imenoval 12 vladnih ministrov iz vrst tistih, ki so bili na položaju v nepriljubljenem prejšnjem režimu,

D.

ker lahko odločitve glede politične, gospodarske in družbene prihodnosti Mavretanije sprejmejo le izvoljeni predstavniki ljudstva; ker mora v demokraciji vladati ravnotežje med izvršilno in zakonodajno oblastjo, obema pa mora biti legitimnost podeljena z volitvami,

E.

ker je do državnega udara prišlo v času poslabšanih gospodarskih in socialnih razmer in ker je razvoj najboljše jamstvo za uspeh demokracije,

F.

ker priznava napredek, dosežen pri vračanju beguncev in sprejetju zakona, ki suženjstvo v Mavretaniji obravnava kot kaznivo dejanje,

G.

ker je treba upoštevati podporo EU za demokratično tranzicijo ter program pomoči v višini 156 milijonov evrov za obdobje 2008-2013 v okviru 10. Evropskega razvojnega sklada ter pomoč, ki se zdaj nudi, in pomoč v višini 335 milijonov evrov, ki je bila nudena od leta 1985,

H.

ker je Svetovna banka ustavila izplačilo 175 milijonov dolarjev pomoči Mavretaniji; ker bo to negativno vplivalo na 17 državnih projektov v Mavretaniji in njeno udeležbo v regionalnih projektih Svetovne banke na področjih razvoja podeželja, zdravja, izobraževanja ter infrastrukture (npr. gradnja cest),

I.

ker demokratična Mavretanija predstavlja steber stabilnosti v podregiji, ki je še posebej ranljiva, saj v Sahari, na severovzhodni meji z Alžirijo in Malijem deluje Salafistična skupina za pridigo in boj, ki je v velikem islamskem Maghrebu postala Al Kaida, hkrati pa poteka tuareški upor,

J.

ker ustavni odlok, v katerem je hunta opredelila svoje pristojnosti in ki ji omogoča vladanje z dekreti, nima nobene zakonske podlage;

1.

obsoja vojaški udar, ki so ga izvedli mavretanski generali, že drugi udar v zadnjih treh letih, ki pomeni kršitev ustave ter demokratično in mednarodno potrjenih izidov volitev; obžaluje korak nazaj pri sicer znatnem napredku na področju razvoja demokracije in pravne države v zadnjih nekaj letih v Mavretaniji; poziva, da bi bilo treba politično napetost v tej državi rešiti v institucionalnem okviru, ki je bil oblikovan po končani fazi prehoda v demokracijo, ter čim prej ponovno vzpostaviti ustavni red in civilni nadzor;

2.

poziva, da je treba takoj izpustiti predsednika Sidija Mohameda Oulda Šejka Abdallahija, predsednika vlade Yahyo Oulda Ahmeda El Waghefa ter druge člane vlade, ki so še vedno v hišnem priporu na različnih lokacijah;

3.

zahteva dosledno spoštovanje ustavne zakonitosti pristojnosti predsednika in parlamenta, pri čemer morajo biti mehanizmi kohabitacije med predsednikom in mavretanskim parlamentom ter ravnotežje med izvršilno in zakonodajno oblastjo urejeni ob medsebojnem spoštovanju in v okviru ustave, katere spremembe za zagotavljanje večje stabilnosti je mogoče sprejeti le v okviru ustavnih določb in po koncu široke razprave, ki mora zajeti vse politične sile;

4.

meni, da mora poštena in iskrena razprava med glavnimi političnimi silami določiti smernice ustavne poti in načine, potrebne za izhod iz krize;

5.

z odobravanjem sprejema vrnitev beguncev, sprejetje zakona, ki suženjstvo obravnava kot kaznivo dejanje, in osnutek zakona o liberalizaciji medijev; vendar pa obžaluje, da ni demokratične uredbe v zvezi z vprašanjem humanitarnega deficita in nasilja nad črnsko mavretansko skupnostjo v 90. letih, čeprav si je predsednik prizadeval za ustanovitev preiskovalne komisije;

6.

zahteva, da se beguncem, ki so se vrnili v Mavretanijo, znova zagotovi pravica do vrnitve premoženja, ki jim je bilo odvzeto;

7.

zahteva, da mavretansko ljudstvo, ki sta ga že hudo prizadeli gospodarska in prehrambena kriza, ne postane talec sedanje krize, ter poziva Komisijo k oblikovanju projektov za podporo civilni družbi v okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice;

8.

je seznanjen, da je vojaška hunta napovedala nove predsedniške volitve, vendar obžaluje, da v nasprotju s hunto, ki je bila na oblasti med letoma 2005 in 2007, ni sprejela nobene zaveze glede nevtralnosti na volitvah; od vojaških sil, ki so na oblasti, zahteva, da brez odlašanja sprejmejo program za ponovno vzpostavitev demokratičnih institucij, ki bi predvideval oblikovanje prehodne vlade ob soglasju vseh političnih sil;

9.

podpira prizadevanja Afriške unije za razumno pot iz krize;

10.

poziva Komisijo, naj začne politični dialog v skladu s členom 8 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju 23. junija 2000 (1), kot je bil spremenjen v Luksemburgu 24. junija 2005 (Sporazuma iz Cotonouja), da bi znova vzpostavili ustavno zakonitost, ter naj obvesti Parlament o izidu tega dialoga; če bo ta neuspešen, poziva k ponovnem izvajanju člena 96 iz Sporazuma iz Cotonouja, kar bi lahko pomenilo zamrznitev pomoči, z izjemo hrane in humanitarne pomoči,

11.

poziva predsedstvo Sveta, naj še naprej spremlja politične razmere v državi v tesnem sodelovanju z Afriško unijo ter zagotovi varnost državljanov Unije;

12.

zahteva, naj se v državo čim prej pošlje delegacija parlamentarcev, ki bi se srečali s svojimi kolegi in predlagali pomoč za izhod iz krize;

13.

naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, institucijam Afriške unije, Gospodarski skupnosti zahodnoafriških držav, Mednarodni organizaciji za frankofonijo ter Varnostnemu svetu OZN.


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3.


Top