EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0860R(01)

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/860 z dne 25. aprila 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/128 glede preglednosti, izjave o upravljanju, usklajevalnega organa, certifikacijskega organa ter nekaterih določb za EKJS in EKSRP (Uradni list Evropske unije L 111 z dne 26. aprila 2023)

C/2023/3809

OJ L 154, 15.6.2023, p. 50–51 (DA, DE, ET, EL, FR, HR, LV, LT, HU, MT, PL, SV)
OJ L 154, 15.6.2023, p. 51–52 (GA, IT, NL, PT, SL)
OJ L 154, 15.6.2023, p. 49–50 (BG, ES, CS, EN, RO)
OJ L 154, 15.6.2023, p. 53–54 (FI)
OJ L 154, 15.6.2023, p. 62–63 (SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/860/corrigendum/2023-06-15/oj

15.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/51


Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2023/860 z dne 25. aprila 2023 o spremembi in popravku Izvedbene uredbe (EU) 2022/128 glede preglednosti, izjave o upravljanju, usklajevalnega organa, certifikacijskega organa ter nekaterih določb za EKJS in EKSRP

( Uradni list Evropske unije L 111 z dne 26. aprila 2023 )

Stran 28, Priloga, popravek Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/128 v naslovu Priloge VIII:

besedilo:

INFORMACIJE ZA NAMENE PREGLEDNOSTI V SKLADU S ČLENOM 58

se glasi:

INFORMACIJE ZA NAMENE PREGLEDNOSTI V SKLADU S ČLENOM 584 “.

Stran 28, Priloga, popravek Priloge VIII k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/128 v sprotni opombi 3 v Prilogi VIII:

besedilo:

3

Informacije o datumu konca vrst intervencij v obliki neposrednih plačil, vrst intervencij za razvoj podeželja v zvezi z naravnimi ali drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje, in slabostmi, značilnimi za posamezno območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev, ter ukrepov iz uredb (EU) št. 228/2013 in (EU) št. 229/2013 niso relevantne, ker so navedeni ukrepi in vrste intervencijskih postopkov vsakoletni.

Za objavo naslednjih informacij:

(a)

nastali odhodki in plačila za sheme podpore na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013 za koledarsko leto 2022 in prej;

(b)

za ukrepe, ki se izvajajo na podlagi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1144/2014, do 31. decembra 2022;

(c)

za sheme pomoči iz člena 5(6), prvi pododstavek, točka (c), in člena 5(7) Uredbe (EU) 2021/2115 v zvezi z nastalimi odhodki in plačili za dejavnosti, izvedene v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 po 31. decembru 2022 in do konca navedenih shem pomoči; in

(d)

plačila, ki jih je plačilna agencija izvršila v okviru izvajanja programov razvoja podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013;

v tej preglednici se objavijo samo informacije iz člena 111 Uredbe (EU) št. 1306/2013, drugi stolpci pa se pustijo prazni ali se označijo z ‚ni relevantno‘“

se glasi:

3

Informacije o datumu konca vrst intervencij v obliki neposrednih plačil, vrst intervencij za razvoj podeželja v zvezi z naravnimi ali drugimi omejitvami, značilnimi za posamezno območje, in slabostmi, značilnimi za posamezno območje, ki izhajajo iz nekaterih obveznih zahtev, ter ukrepov iz uredb (EU) št. 228/2013 in (EU) št. 229/2013 niso relevantne, ker so navedeni ukrepi in vrste intervencijskih postopkov vsakoletni.

4

Za objavo naslednjih informacij:

(a)

nastali odhodki in plačila za sheme podpore na podlagi Uredbe (EU) št. 1307/2013 za koledarsko leto 2022 in prej;

(b)

za ukrepe, ki se izvajajo na podlagi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 229/2013, (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1144/2014, do 31. decembra 2022;

(c)

za sheme pomoči iz člena 5(6), prvi pododstavek, točka (c), in člena 5(7) Uredbe (EU) 2021/2117 v zvezi z nastalimi odhodki in plačili za dejavnosti, izvedene v skladu z Uredbo (EU) št. 1308/2013 po 31. decembru 2022 in do konca navedenih shem pomoči; in

(d)

plačila, ki jih je plačilna agencija izvršila v okviru izvajanja programov razvoja podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013;

v tej preglednici se objavijo samo informacije iz člena 111 Uredbe (EU) št. 1306/2013, drugi stolpci pa se pustijo prazni ali se označijo z ‚ni relevantno‘“.

Stran 37, Priloga, popravek Priloge IX k Izvedbeni uredbi (EU) 2022/128 v oddelku „ukrepi iz naslova III, poglavje I, Uredbe (EU) št. 1305/2013“, točka VI.5, peta vrstica, tretji stolpec tabele:

besedilo:

„Ta ukrep je namenjen izboljšanju gospodarske in okoljske učinkovitosti kmetijskih gospodarstev in podeželskih podjetij, izboljšanju učinkovitosti sektorjev trženja in predelave kmetijskih proizvodov, zagotovitvi infrastrukture, potrebne za razvoj kmetijstva in gozdarstva, ter podpiranju naložb neprofitnega značaja, potrebnih za doseganje okoljskih ciljev.“

se glasi:

„Namen tega ukrepa je zagotoviti pomoč kmetom pri preprečevanju naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov ali obnovi prizadetega potenciala kmetijske proizvodnje po uradni potrditvi pristojnih javnih organov držav članic, da se v primeru takšnih razmer kmetijam pomagata zagotoviti sposobnost preživetja in konkurenčnost.“.


Top