EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1096

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1096 z dne 2. junija 2023 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede rednega zbiranja in posodabljanja podatkov o nesrečah, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov (Besedilo velja za EGP)

C/2023/3505

OJ L 146, 6.6.2023, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1096/oj

6.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 146/24


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/1096

z dne 2. junija 2023

o določitvi pravil za uporabo Direktive 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede rednega zbiranja in posodabljanja podatkov o nesrečah, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (1) in zlasti člena 43(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 43(b) Direktive 2013/29/EU mora Komisija določiti praktično ureditev za redno zbiranje in posodabljanje podatkov o nesrečah, povezanih s pirotehničnimi izdelki, da se, kolikor je mogoče, pridobi pregled stanja nesreč v Uniji na podlagi skupnih načel poročanja. Redno in zanesljivo zbiranje, posodabljanje in izmenjava takih podatkov so zato pomembno orodje za jasno opredelitev stopnje učinkovitega izvajanja Direktive, kar zadeva zakonito in varno uporabo pirotehničnih izdelkov, in s tem za oceno, ali so potrebni dodatni usklajevalni ukrepi.

(2)

Vse države članice so se že strinjale, da je načeloma koristno in izvedljivo zbirati podatke o nesrečah, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov. Vendar bi zbiranje podatkov, povezanih s pirotehničnimi izdelki z izjemo tistih iz kategorij od F1 do F4, povzročilo neupravičeno upravno breme. Poleg tega pri pirotehničnih izdelkih kategorije P1 za vozila, vključno z zračnimi blazinami in zategovalniki varnostnih pasov, na splošno ni tveganja za zlorabo ali nesrečo, saj so del varnostnih naprav v vozilih. Glede na to, da države članice Komisiji že zdaj prostovoljno redno sporočajo podatke o nesrečah, povezanih z uporabo izdelkov za ognjemet, bi bilo treba obstoječi prostovoljni sistem uporabiti kot osnovo za določitev praktične ureditve za redno zbiranje in posodabljanje podatkov o nesrečah, povezanih z uporabo izdelkov za ognjemet, s strani vseh držav članic.

(3)

Zaradi ustreznosti in primerljivosti podatkov bi morali minimalni obvezni podatki vključevati informacije o skupnem številu nesreč s poškodbami ali skupnem številu poškodb, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov, in številu poškodb, ki so posledica takih nesreč, glede na starostno skupino in vrsto poškodbe. Za boljše razumevanje vzročnosti in posledično ustreznejše sprejemanje odločitev na ravni nacionalne politike ali politike Unije, bi bilo treba predložiti dodatne podatke, če so ti na voljo. Da bi bilo upravno breme za države članice čim manjše, bi bilo treba v primeru, da zbiranje minimalnih zahtevanih podatkov ni mogoče, dovoliti sporočanje ekstrapoliranih podatkov, zbranih iz reprezentativnih vzorcev.

(4)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za pirotehnične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Minimalni obvezni podatki

1.   Od 1. januarja 2024 države članice za vsako koledarsko leto zberejo vsaj naslednje podatke o nesrečah, ki so se zgodile na njihovem ozemlju in so bile povezane z uporabo pirotehničnih izdelkov iz kategorij od F1 do F4:

(a)

skupno število nesreč s poškodbami ali skupno število poškodb, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov;

(b)

število poškodb po naslednjih starostnih skupinah žrtev:

(i)

od 0 do 12 let;

(ii)

od 13 do 18 let;

(iii)

starejši od 18 let;

(c)

število poškodb po vrsti v naslednjih kategorijah:

(i)

poškodba dlani ali roke;

(ii)

poškodba obraza ali glave;

(iii)

poškodba oči;

(iv)

poškodba sluha;

(v)

drugo;

(d)

število poškodb po stopnji resnosti v naslednjih kategorijah:

(i)

poškodba, ki zahteva hospitalizacijo;

(ii)

smrt;

(iii)

drugo.

2.   Kadar katerih koli podatkov iz odstavka 1 ni mogoče zbrati, lahko države članice podatke zberejo iz reprezentativnih vzorcev in jih ekstrapolirajo.

3.   Kadar zbiranje podatkov, kakor je navedeno v odstavkih 1 in 2, v določenem letu ni mogoče, države članice zberejo vse druge podatke o nesrečah, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov iz kategorij od F1 do F4, ki so jim na voljo.

Člen 2

Dodatni podatki

Države članice poleg podatkov iz člena 1 zberejo naslednje podatke, kadar so na voljo:

(a)

vrsta pirotehničnega izdelka, ki je povzročil nesrečo;

(b)

informacije o tem, ali je nesreča nastala zaradi nepravilne uporabe, zlorabe ali nepravilnega delovanja izdelka;

(c)

informacije o tem, ali je bil izdelek dan na trg nezakonito;

(d)

vse druge informacije, za katere država članica meni, da so pomembne za analizo podatkov o nesrečah.

Člen 3

Pošiljanje informacij

1.   Države članice podatke iz členov 1 in 2 za vsako koledarsko leto pošljejo Komisiji do 1. oktobra naslednjega koledarskega leta.

2.   Kadar države članice pošljejo podatke v skladu s členom 1(2), navedejo, kateri podatki so bili ekstrapolirani.

3.   Kadar države članice pošljejo podatke v skladu s členom 1(3), predložijo obrazložitev, zakaj v zadevnem letu podatkov ni bilo mogoče ne zbrati ne ekstrapolirati.

4.   Države članice podatke iz člena 1(1) in (2) ter člena 2 Komisiji predložijo v elektronski obliki, ki jo zagotovi Komisija.

Člen 4

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 2. junija 2023

Za Komisijo

Thierry BRETON

član Komisije


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 27.


Top