EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22023A0601(01)

Sporazum med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

ST/15054/2022/INIT

UL L 142, 1.6.2023, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

Related Council decision

1.6.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/3


SPORAZUM

med Evropsko unijo in Federativno republiko Brazilijo na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

EVROPSKA UNIJA,

v nadaljnjem besedilu: Unija, in

FEDERATIVNA REPUBLIKA BRAZILIJA,

v nadaljnjem besedilu: Brazilija,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU pogajanj, ki so potekala v skladu s členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za tarifne kvote, vključene v seznam carinskih tarif Evropske unije CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kakor je bilo sporočeno članicam STO v dokumentu G/SECRET/42/Add.2,

OB UGOTOVITVI, da ta sporazum ne predstavlja precedensa za prihodnja pogajanja –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

ČLEN 1

Cilji

Brez poseganja v prihodnja pogajanja na podlagi člena XXVIII GATT 1994 in samo za namene izstopa Združenega kraljestva iz Unije je cilj tega sporazuma doseči dogovor o količinskih zavezah Unije, ki ne vključuje več Združenega kraljestva, pri čemer ima Brazilija pogajalske pravice ali pravice do posvetovanja v skladu s členom XXVIII GATT 1994.

ČLEN 2

Tarifne kvote Unije brez Združenega kraljestva

1.   V zvezi s tarifnimi kvotami, za katere ima Brazilija pogajalske pravice v skladu s členom XXVIII GATT 1994, se Brazilija in Unija dogovorita o naslednjih količinah za načrtovane zaveze:

Zaporedna številka tarifnih kvot

Opis

Enota

Drugi pogoji

Koncesija za Unijo brez Združenega kraljestva

008

Goveje meso brez kosti, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

Užitni klavnični goveji proizvodi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

t

Brazilija

8 951

010

Goveje meso, zamrznjeno

Užitni klavnični goveji proizvodi, zamrznjeni

t (masa brez kosti)

Erga omnes

43 732

011

Goveje meso, zamrznjeno

Užitni klavnični goveji proizvodi, zamrznjeni

t (masa s kostmi)

Erga omnes

19 676

020

Ovčje ali kozje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

t (masa trupa)

Drugo

200

020

Ovčje ali kozje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

t (masa trupa)

Erga omnes

178

021

Užitni klavnični goveji proizvodi, zamrznjeni

t

Drugo

800

022

Piščančji trupi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

t

Erga omnes

4 054

024

Piščančji kosi, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

t

Erga omnes

8 253

025

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus brez kosti, zamrznjeni

t

Erga omnes

2 427

026

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, zamrznjeni

t

Brazilija

8 879

026

Kosi kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus, zamrznjeni

t

Erga omnes

13 471

027

Puranje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

t

Erga omnes

1 781

028

Kosi puranov, zamrznjeni

t

Brazilija

2 885

028

Kosi puranov, zamrznjeni

t

Erga omnes

4 253

029

Soljeno perutninsko meso

t

Brazilija

124 497

053

Manioka (kasava), razen peletov iz moke in zdroba

Maranta, salep in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba

t

Druge članice STO, razen Tajske, Kitajske in Indonezije

124 552

057

Sladke pomaranče, sveže

t

Erga omnes

20 000

060

Namizno grozdje, sveže, od 21. julija do 31. oktobra

t

Erga omnes

885

071

Koruza

t

Erga omnes

276 440

088

Pripravljeno puranje meso

t

Brazilija

91 767

089

Predelano piščančje meso, nekuhano, ki vsebuje 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

t

Brazilija

13 800

090

Kuhano meso kokoši in petelinov vrste Gallus domesticus

t

Brazilija

37 453

091

Predelano piščančje meso, ki vsebuje 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

t

Brazilija

59 343

092

Predelano piščančje meso, ki vsebuje 25 mas. % ali manj perutninskega mesa ali klavničnih proizvodov

t

Brazilija

295

098

Surovi sladkor iz sladkornega trsa, za rafiniranje

t

Brazilija

341 553

098

Surovi sladkor iz sladkornega trsa, za rafiniranje

t

Erga omnes

341 460

103

Čokolada

t

Erga omnes

81

108

Konzerviran ananas, agrumi, hruške, marelice, češnje in višnje, breskve in jagode

t

Erga omnes

2 820

109

Pomarančni sok, zamrznjen, gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20 °C

t

Erga omnes

1 500

110

Sadni sokovi

t

Erga omnes

6 551

013

Vezane plošče iz lesa iglavcev brez dodanih drugih snovi: – katerih lice je bilo samo olupljeno in ne nadalje obdelano, debeline nad 8,5 mm, ali – brušene, debeline nad 18,5 mm

kubični m

Erga omnes

448 500

2.   V zvezi s tarifnimi kvotami, za katere ima Brazilija pravice do posvetovanja v skladu s členom XXVIII GATT 1994, je Brazilija zadovoljna z naslednjimi količinami za načrtovane zaveze:

Zaporedna številka tarifnih kvot

Opis

Enota

Drugi pogoji

Koncesija za Unijo brez Združenega kraljestva

046

Česen

t

Drugo

3 711

061

Jabolka, sveža, od 1. aprila do 31. julija

t

Erga omnes

666

068

Navadna pšenica (srednje in nizke kakovosti)

t

Drugo

2 285 665

068

Navadna pšenica (srednje in nizke kakovosti)

t

Erga omnes

129 577

075

Oluščen (rjav) riž

t

Erga omnes

1 416

076

Manj brušen ali popolnoma brušen riž

t

Erga omnes

45 272

077

Manj brušen ali popolnoma brušen riž

t

Drugo

7 779

078

Manj brušen ali popolnoma brušen riž

t

Erga omnes

22 442

079

Lomljen riž, namenjen za proizvodnjo živil iz tarifne podštevilke 1901 10 00

t

Erga omnes

1 000

080

Lomljen riž

t

Erga omnes

28 360

081

Lomljen riž

t

Erga omnes

93 709

102

Sladkorni proizvodi

t

Erga omnes

2 245

112

Prehrambni proizvodi

t

Erga omnes

783

119

Pripravki, sestavljeni iz mešanice kalčkov iz slada in ječmenovih ostankov na situ pred pridobivanjem slada (ki morda vsebujejo tudi druga semena) in ječmenovih ostankov po postopku pridobivanja slada, ki vsebujejo 12,5 mas. % ali več proteinov

Pripravki, sestavljeni iz mešanice kalčkov iz slada in ječmenovih ostankov na situ pred pridobivanjem slada (ki morda vsebujejo tudi druga semena) in ječmenovih ostankov po postopku pridobivanja slada, ki vsebujejo 12,5 mas. % ali več proteinov in ne več kot 28 mas. % škroba

t

Erga omnes

20 000

120

Pripravki, sestavljeni iz mešanice kalčkov iz slada in ječmenovih ostankov na situ pred pridobivanjem slada (ki morda vsebujejo tudi druga semena) in ječmenovih ostankov po postopku pridobivanja slada, ki vsebujejo 15,5 mas. % ali več proteinov

Pripravki, sestavljeni iz mešanice kalčkov iz slada in ječmenovih ostankov na situ pred pridobivanjem slada (ki morda vsebujejo tudi druga semena) in ječmenovih ostankov po postopku pridobivanja slada, ki vsebujejo 15,5 mas. % ali več proteinov in ne več kot 23 mas. % škroba

t

Erga omnes

100 000

121

Drugi pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov

t

Erga omnes

2 800

122

Drugi pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali ki vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov

t

Erga omnes

2 700

001

Tune (rodu Thunnus) in ribe rodu Euthynnus

t

Erga omnes

17 221

016

Fero-silicij

t

Erga omnes

12 600

017

Fero-siliko-mangan

t

Erga omnes

18 550

018

Fero-krom, ki vsebuje največ 0,10 mas. % ogljika in več kot 30 % kroma, vendar največ 90 %

t

Erga omnes

2 804

3.   V zvezi s tarifnimi kvotami iz odstavka 1 bo Unija priznala začetne pogajalske pravice Brazilije.

4.   V zvezi s tarifno kvoto 011 (goveje meso, zamrznjeno; užitni klavnični goveji proizvodi, zamrznjeni) se Brazilija in Unija dogovorita o naslednji spremembi načrtovanih zavez za lažjo uporabo tarifnih kvot: dajatev ad valorem v okviru kvote se omeji na 15 % namesto na 20 %, kot trenutno velja.

5.   V zvezi z dodelitvijo Braziliji kot posamezne države za tarifno kvoto 098 (surovi sladkor iz sladkornega trsa, za rafiniranje) bo Unija ne glede na vezano tarifno stopnjo v okviru kvote 98 EUR/tono in pod pogojem, da so ustrezne količine na voljo v obdobju tarifne kvote, ki poteka ob začetku veljavnosti tega sporazuma, avtonomno uporabljala:

(a)

v letu začetka veljavnosti Sporazuma (leto 1) tarifno stopnjo v okviru kvote največ 11 EUR na tono za količino 5 963 ton;

(b)

v letu 2 tarifno stopnjo v okviru kvote največ 11 EUR na tono za količino 4 472 ton in tarifno stopnjo v okviru kvote največ 54 EUR na tono za dodatno količino 5 963 ton.

Če zadevne količine v obdobju tarifne kvote, ki poteka ob začetku veljavnosti tega sporazuma, niso v celoti na voljo, bo Unija točko (a) izvajala od leta 2 in za obdobje, ki ustreza obdobju med začetkom veljavnosti tega sporazuma in izvajanjem točke (b) v letu 3.

ČLEN 3

Tekoča pogajanja Unije na podlagi člena XXVIII GATT 1994

1.   Pogodbenici potrjujeta, da Unija nadaljuje pogajanja in posvetovanja z drugimi članicami STO, ki imajo pogajalske pravice ali pravice do posvetovanja v skladu s členom XXVIII GATT 1994, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Unije, kot je bilo sporočeno članicam STO.

2.   Na podlagi navedenih pogajanj in posvetovanj lahko Unija razmisli o spremembi deležev in količin iz člena 2 ali iz dokumenta G/SECRET/42/Add.2. V primeru take spremembe v zvezi s predhodno zavezo Unije glede tarifne kvote, za katero ima Brazilija pogajalsko pravico ali pravico do posvetovanja, se Unija posvetuje ali pogaja z Brazilijo, kakor je ustrezno, da bi pred kakršno koli tako spremembo dosegla obojestransko zadovoljiv izid, brez poseganja v pravice posamezne pogodbenice v skladu s členom XXVIII GATT 1994.

ČLEN 4

Tarifne kvote za perutnino 029, 088, 089, 090, 091, 092

Za uvoz perutninskih proizvodov v okviru tarifnih kvot 029, 088, 089, 090, 091, 092, ki jih je Unija odprla v korist Brazilije, je dokazilo o poreklu, ki ga je treba predložiti ob sprostitvi proizvoda v prosti promet, še naprej potrdilo o poreklu, ki ga na nediskriminatoren način izdajo pristojni organi v Braziliji.

ČLEN 5

Izvajanje novih količin tarifnih kvot

1.   Spremembe tarifnih kvot, ki jih uvaja ta sporazum, se ne začnejo uporabljati prej kot na datum, ko se začnejo uporabljati ustrezne spremembe, določene v sporazumu med Brazilijo in Združenim kraljestvom na podlagi člena XXVIII GATT 1994.

2.   Brazilija brez nepotrebnega odlašanja obvesti Unijo o zaključku pogajanj z Združenim kraljestvom na podlagi člena XXVIII GATT 1994.

3.   Unija si bo po svojih najboljših močeh prizadevala za usklajevanje z Združenim kraljestvom glede seznama, da se ustrezne spremembe zvezi s količinami tarifnih kvot za perutnino, spremenjene s tem sporazumom, izvedejo tako, da skupna količina vsakega para tarifnih kvot Unije/Združenega kraljestva za perutnino ne bo nikoli manjša od obstoječe količine tarifnih kvot Unije pred izstopom Združenega kraljestva iz Unije. To ne posega v kakršno koli prihodnjo uporabo člena XXVIII GATT 1994 s strani Unije ali Združenega kraljestva.

ČLEN 6

Končne določbe

1.   Ta sporazum začne veljati na dan po datumu, ko je Unija uradno obvestila Brazilijo o zaključku svojih notranjih pravnih postopkov, potrebnih v ta namen.

2.   Ta dogovor je mednarodni sporazum med Unijo in Brazilijo, vključno za namene člena XXVIII:3(a) in (b) GATT 1994.

3.   Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, irskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so za to ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

Съставено в Брюксел на първи февруари две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne prvního února dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den første februar to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta veebruarikuu esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the first day of February in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le premier février deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an chéad lá de Feabhra na bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu prvog veljače godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada pirmajā februārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų vasario pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év február havának első napján.

Magħmul fi Brussell, fl-ewwel jum ta' Frar fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, een februari tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia pierwszego lutego roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em um de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la întâi februarie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli prvého februára dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, prvega februarja dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä ensimmäisenä päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den första februari år tjugohundratjugotre.

Image 1L1422023SL2910120230525SL0005.0001311333OSNUTEKSKLEP št. …/2023 SPECIALIZIRANEGA ODBORA ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI, USTANOVLJENEGA S ČLENOM 8(1), TOČKA (p), SPORAZUMA O TRGOVINI IN SODELOVANJU MED EVROPSKO UNIJO IN EVROPSKO SKUPNOSTJO ZA ATOMSKO ENERGIJO NA ENI STRANI TER ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA NA DRUGI STRANI,z dne …glede imenovanja finančne institucije, ki se uporablja kot referenca za določitev obrestne mere za zamujena plačila in menjalnega tečaja za pretvorbe valut, ter določitve datuma, ki se upošteva pri določanju menjalnih tečajevSPECIALIZIRANI ODBOR ZA KOORDINACIJO SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI JE –ob upoštevanju Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi straniUL L 149, 30.4.2021, str. 10. ter zlasti členov SSCI.53(2) in SSCI.73 njegovega Protokola o koordinaciji sistemov socialne varnosti,ob upoštevanju naslednjega:(1)Na podlagi člena SSCI.53(2) Protokola o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: protokol) k Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o trgovini in sodelovanju) se obresti za zamujena plačila izračunajo na podlagi referenčne obrestne mere, ki jo za svoje operacije glavnega refinanciranja uporablja finančna institucija, ki jo v ta namen imenuje Specializirani odbor za koordinacijo sistemov socialne varnosti (v nadaljnjem besedilu: specializirani odbor).(2)Številne določbe, kot so členi SSC.6, točka (a), SSC.19(1), SSC.26, SSC.47 in SSC.64, SSCI.22(4) in (5), SSCI.23(7), SSCI.56, SSCI.57, SSCI.62 in SSCI.64 protokola, vsebujejo primere, v katerih je treba za namene plačila, izračuna ali ponovnega izračuna dajatve, prispevka ali povračila ali za namene kompenzacije in postopkov izterjave določiti menjalni tečaj.(3)Na podlagi člena SSCI.73 protokola je za namene protokola in njegove Priloge SSC-7 menjalni tečaj med dvema valutama referenčni tečaj, ki ga objavi finančna institucija, ki jo v ta namen imenuje specializirani odbor. Datum, ki se upošteva pri določanju menjalnega tečaja, določi specializirani odbor.(4)Specializirani odbor ugotavlja, da so pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti, določena v Sporazumu o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijoUL L 29, 31.1.2020, str. 7., sicer pravno ločena od pravil iz Sporazuma o trgovini in sodelovanju, vendar bi bila uporaba iste finančne institucije za oba sporazuma in istega datuma, ki se upošteva pri določitvi menjalnega tečaja, primernejša, saj bi se s tem izognili zapletom za nosilce socialne varnosti pri izvajanju navedenih sporazumov in zmanjšali tveganje napak –SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:Člen 1Evropska centralna banka je finančna institucija, imenovana za namene členov SSCI.53(2) in SSCI.73.Člen 2V tem sklepu se menjalni tečaj razume kot dnevni menjalni tečaj, ki ga objavi Evropska centralna banka.Člen 3Menjalni tečaj je tečaj, objavljen na dan, ko nosilec izvede operacijo, razen če je v tem sklepu določeno drugače.Člen 4Nosilec države, ki mora za določitev upravičenosti in prvi izračun dajatve pretvoriti znesek, uporabi:(a)kadar nosilec v skladu z nacionalno zakonodajo ali protokolom upošteva zneske, kot so zaslužki ali dajatve, v nekem obdobju pred datumom, za katerega se dajatev izračuna, menjalni tečaj, objavljen na zadnji dan navedenega obdobja;(b)kadar nosilec v skladu z nacionalno zakonodajo ali protokolom za izračun dajatve upošteva en znesek, menjalni tečaj, objavljen na prvi dan meseca neposredno pred mesecem, ko je treba določbo uporabiti.Člen 5Člen 4 se smiselno uporablja, kadar mora nosilec države za ponoven izračun dajatve zaradi sprememb dejanskega ali pravnega položaja zadevne osebe pretvoriti znesek.Člen 6Kadar nosilec države izplačuje dajatev, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo redno indeksirana, in kadar zneski v drugi valuti vplivajo na navedeno dajatev, se pri njenem ponovnem izračunu uporabi menjalni tečaj, objavljen na prvi dan meseca pred mesecem nastopa indeksacije, razen če je v nacionalni zakonodaji določeno drugače.Člen 7Za namene člena SSCI.73 protokola je datum, ki se upošteva za določitev veljavnega menjalnega tečaja med dvema valutama:(a)v primeru zahtevka za kompenzacijo z zaostalimi/tekočimi plačili, delovni dan neposredno pred dnem, na katerega je subjekt prosilec poslal končni zahtevek za kompenzacijo z zaostalimi/tekočimi plačili, ali(b)v primeru zahtevka za izterjavo, delovni dan neposredno pred dnem, na katerega je subjekt prosilec poslal prvi zahtevek za izterjavo.Za namene tega člena se delovni dan nanaša na delovni dan Evropske centralne banke, na katerega ta objavi dnevni referenčni menjalni tečaj.Člen 8Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.V […], dne […].Za Specializirani odbor za koordinacijo sistemov socialne varnostisopredsednika


Top