EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1033

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/1033 z dne 25. maja 2023 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1080 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Izvedbene uredbe (EU) 2020/1081 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

C/2023/3365

OJ L 139, 26.5.2023, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1033/oj

26.5.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/44


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1033

z dne 25. maja 2023

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2020/1080 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Izvedbene uredbe (EU) 2020/1081 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe ter Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2), in zlasti člena 24(1) Uredbe,

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1080 z dne 22. julija 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (3),

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1081 z dne 22. julija 2020 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta (4),

ob upoštevanju naslednjega:

1.   VELJAVNI UKREPI

1.1   Protidampinška dajatev

(1)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 470/2014 (5) (v nadaljnjem besedilu: prvotna protidampinška uredba) uvedla dokončno protidampinško dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(2)

Komisija je po ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije v skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (6) z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1394 (7) spremenila stopnjo protidampinške dajatve, ki jo je naložila s prvotno protidampinško uredbo.

(3)

Komisija je po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1080 (8) podaljšala dokončno protidampinško dajatev za dodatnih pet let (v nadaljnjem besedilu: ukrepi v veljavi). Razpon ukrepov v veljavi je med 17,5 % in 75,4 %.

1.2   Izravnalne dajatve

(4)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 471/2014 (9) (v nadaljnjem besedilu: prvotna protisubvencijska uredba) uvedla dokončne izravnalne dajatve na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske.

(5)

Komisija je po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1081 (10) podaljšala dokončne izravnalne dajatve za dodatnih pet let (v nadaljnjem besedilu: ukrepi v veljavi). Razpon ukrepov v veljavi je med 3,2 % in 17,1 %.

1.3   Izdelek, za katerega veljajo ukrepi

(6)

Izdelek, za katerega veljajo protidampinški in izravnalni ukrepi, je opredeljen kot solarno steklo iz kaljenega natrij-kalcijevega ravnega stekla z vsebnostjo železa, manjšo od 300 ppm, z več kot 88-odstotno prepustnostjo sončne energije (merjeno v skladu z AM 1,5 300–2 500 nm), toplotno odpornostjo do 250 °C (merjeno v skladu z EN 12150), odpornostjo proti temperaturnim spremembam Δ 150 K (merjeno v skladu z EN 12150) in mehansko trdnostjo 90 N/mm2 ali več (merjeno v skladu z EN 1288-3), ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 7007 19 80 (oznake TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 in 7007198085), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (v nadaljnjem besedilu: solarno steklo).

(7)

Izdelek, za katerega veljajo ukrepi, se najpogosteje uporablja kot eden od sestavnih delov za izdelavo fotovoltaičnih modulov in tankoslojnih fotovoltaičnih modulov iz kristalnega silicija za proizvodnjo električne energije (v nadaljnjem besedilu: fotovoltaični moduli) ter ravnih kolektorjev za fototermalno energijo, ki se uporabljajo na primer za ogrevanje vode (v nadaljnjem besedilu: fototermalni moduli).

(8)

Vendar je izdelek, za katerega veljajo ukrepi, opredeljen glede na njegove fizikalne in tehnične lastnosti in ne glede na specifično uporabo. Vsakršna izključitev na podlagi končne uporabe bi lahko privedla do izogibanja ukrepom. Zato je vse steklo, ki ima fizikalne in tehnične lastnosti, omenjene v uvodni izjavi 6, zajeto v ukrepih, ne glede na njegovo uporabo. Dejstvo, da je ukrep zajemal steklo, ki se uporablja v druge namene, kot je izgradnja rastlinjakov in za pohištvo, je bilo pojasnjeno v prvotni protidampinški uredbi in prvotni uredbi o izravnalnih dajatvah (11).

2.   POJASNILO O IZDELKU, ZA KATEREGA VELJAJO UKREPI

(9)

V skladu s standardno zakonodajno prakso, ki jo potrjuje sodna praksa Sodišča Evropske unije, so uvodne izjave v zakonodaji Unije razlagalno sredstvo. Razlaga prava Unije si prizadeva za jasnost glede na njen objektivno izražen namen. Uveljaviti mora cilj in duh zakonodaje ob upoštevanju njenih okoliščin in splošnih ciljev. Ker je bila Komisija obveščena, da imajo organi držav članic težave z razlago obsega izdelka iz prvotne protidampinške in protisubvencijske uredbe, želi s tem dokumentom obseg izdelka natančneje pojasniti.

(10)

Zato Komisija meni, da je za zagotovitev enotnega izvajanja veljavnih ukrepov primerno spremeniti operativni del Izvedbene uredbe (EU) 2020/1080 in Izvedbene uredbe (EU) 2020/1081, da se izrecno vključi pojasnilo o izdelku, za katerega veljajo ukrepi od njihovega prvotnega sprejetja.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) Uredbe (EU) 2016/1036 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(1) Izvedbene uredbe (EU) 2020/1080 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz solarnega stekla iz kaljenega natrij-kalcijevega ravnega stekla z vsebnostjo železa, manjšo od 300 ppm, z več kot 88-odstotno prepustnostjo sončne energije (merjeno v skladu z AM 1,5 300–2 500 nm), toplotno odpornostjo do 250 °C (merjeno v skladu z EN 12150), odpornostjo proti temperaturnim spremembam Δ 150 K (merjeno v skladu z EN 12150) in mehansko trdnostjo 90 N/mm2 ali več (merjeno v skladu z EN 1288-3), ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 7007 19 80 (oznake TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 in 7007198085), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Solarno steklo, za katero velja protidampinška dajatev, vključuje vse vrste stekla, ki imajo zgoraj navedene tehnične in fizikalne lastnosti ne glede na to, ali se uporablja za fotovoltaične module, ravne kolektorje za fototermalno energijo, pohištvo, izgradnjo rastlinjakov ali za druge namene.“.

Člen 2

Člen 1(1) Izvedbene uredbe (EU) 2020/1081 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Uvede se dokončna izravnalna dajatev na uvoz solarnega stekla iz kaljenega natrij-kalcijevega ravnega stekla z vsebnostjo železa, manjšo od 300 ppm, z več kot 88-odstotno prepustnostjo sončne energije (merjeno v skladu z AM 1,5 300–2 500 nm), toplotno odpornostjo do 250 °C (merjeno v skladu z EN 12150), odpornostjo proti temperaturnim spremembam Δ 150 K (merjeno v skladu z EN 12150) in mehansko trdnostjo 90 N/mm2 ali več (merjeno v skladu z EN 1288-3), ki se trenutno uvršča pod oznako KN ex 7007 19 80 (oznake TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 in 7007198085), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske. Solarno steklo, za katerega velja izravnalna dajatev, vključuje vse vrste stekla, ki imajo zgoraj navedene tehnične in fizikalne lastnosti ne glede na to, ali se uporablja za fotovoltaične module, ravne kolektorje za fototermalno energijo, pohištvo, izgradnjo rastlinjakov ali za druge namene.“.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 21.

(2)  UL L 176, 30.6.2016, str. 55.

(3)  UL L 238, 23.7.2020, str. 1.

(4)  UL L 238, 23.7.2020, str. 43.

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 470/2014 z dne 13. maja 2014 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 142, 14.5.2014, str. 1).

(6)  Uredba Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (UL L 343, 22.12.2009, str. 51).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1394 z dne 13. avgusta 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 470/2014, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/588, o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, po ponovni preiskavi za ugotavljanje absorpcije v skladu s členom 12 Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 (UL L 215, 14.8.2015, str. 42).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1080 z dne 22. julija 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 238, 23.7.2020, str. 1).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 471/2014 z dne 13. maja 2014 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL L 142, 14.5.2014, str. 23).

(10)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1081 z dne 22. julija 2020 o uvedbi dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz solarnega stekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 238, 23.7.2020, str. 43).

(11)  Oddelek B.2 prvotne protidampinške uredbe in oddelek B.3 prvotne protisubvencijske uredbe.


Top