EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0617

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/617 z dne 17. marca 2023 o zaključku protisubvencijskega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije

C/2023/1630

OJ L 80, 20.3.2023, p. 99–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/617/oj

20.3.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/99


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2023/617

z dne 17. marca 2023

o zaključku protisubvencijskega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1), in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.   POSTOPEK

1.1   Začetek protisubvencijskega postopka

(1)

Evropska komisija (v nadaljnjem besedilu: Komisija) je 31. marca 2022 prejela pritožbo v skladu s členom 10 Uredbe (EU) 2016/1037 (v nadaljnjem besedilu: osnovna uredba), ki jo je vložila Koalicija za boj proti nepošteni trgovini z maščobnimi kislinami (v nadaljnjem besedilu: pritožnik).

(2)

Komisija je 13. maja 2022 po posvetovanjih z indonezijsko vlado 12. maja 2022 začela protisubvencijski postopek za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije. V Uradnem listu Evropske unije je objavila obvestilo o začetku (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o začetku) (2).

1.2   Protidampinški postopek

(3)

Komisija je 30. novembra 2021 začela protidampinški postopek v zvezi z uvozom maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije. Obvestilo o začetku je objavila v Uradnem listu Evropske unije (3).

(4)

Komisija je 19. januarja 2023 z Uredbo (EU) 2023/111 (4) na uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije uvedla protidampinške dajatve v razponu od 15,2 % do 46,4 %.

1.3   Obdobje preiskave in obravnavano obdobje

(5)

Preiskava subvencioniranja in škode je zajela obdobje od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje preiskave). Proučitev trendov, pomembnih za oceno škode, je zajela obdobje od 1. januarja 2018 do konca obdobja preiskave (v nadaljnjem besedilu: obravnavano obdobje).

1.4   Zainteresirane strani

(6)

Komisija je v obvestilu o začetku pozvala zainteresirane strani, naj se ji javijo, če želijo sodelovati v preiskavi. Poleg tega je Komisija izrecno obvestila pritožnika, znane proizvajalce Unije, znane proizvajalce izvoznike, indonezijske organe, znane uvoznike in uporabnike o začetku preiskave ter jih povabila k sodelovanju.

(7)

Zainteresirane strani so imele možnost, da predložijo pripombe o začetku preiskave in zahtevajo zaslišanje pred Komisijo in/ali pooblaščencem za zaslišanje v trgovinskih postopkih.

2.   IZDELEK V PREISKAVI

(8)

Izdelek v tej preiskavi so maščobne kisline z dolžino ogljikove verige C6, C8, C10, C12, C14, C16 ali C18, jodnim številom pod 105 g/100 g ter razmerjem med prostimi maščobnimi kislinami in trigliceridi (stopnja cepitve) najmanj 97 %, vključno:

s posamičnimi maščobnimi kislinami (tako imenovana čista frakcija) ter

z mešanicami, ki vsebujejo kombinacijo dveh ali več dolžin ogljikove verige (v nadaljnjem besedilu: izdelek v preiskavi).

3.   UMIK PRITOŽBE

(9)

Pritožnik je v svojem dopisu Komisiji z dne 3. oktobra 2022 umaknil svojo pritožbo.

(10)

Umik protisubvencijske pritožbe ureja člen 14(1) osnovne uredbe, ki določa: „Kadar se pritožba umakne, se postopek lahko ustavi, razen če to ne bi bilo v interesu Unije“. Kot je ugotovilo Splošno sodišče v zadevi Philips Lighting Poland in Philips Lighting proti Svetu (5) imajo institucije Unije široko diskrecijsko pravico glede nadaljevanja ali zaključka preiskave po umiku pritožbe

(11)

V preiskavi ni bilo ugotovljeno, da tak zaključek ne bi bil v interesu Unije.

4.   SKLEP IN RAZKRITJE

(12)

Komisija je zato menila, da bi bilo treba postopek zaključiti.

(13)

Zainteresirane strani so bile o tem ustrezno obveščene in so imele možnost predložiti pripombe.

(14)

Komisija ni prejela pripomb, ki bi kazale, da tak zaključek ne bi bil v interesu Unije.

(15)

Ta sklep je v skladu z mnenjem odbora iz člena 25(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Protisubvencijski postopek v zvezi z uvozom maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije se zaključi.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 176, 30.6.2016, str. 55.

(2)  Obvestilo o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije (UL C 195, 13.5.2022, str. 11).

(3)  Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije (UL C 482, 30.11.2021, str. 5).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/111 z dne 18. januarja 2023 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz maščobnih kislin s poreklom iz Indonezije (UL L 18, 19.1.2023, str. 1).

(5)  Sodba z dne 11. julija 2013, Philips Lighting Poland in Philips Lighting/Svet, T-469/07, ECLI:EU:T:2013:370, točka 87.


Top