EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0462

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/462 z dne 2. marca 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2023/1582

UL L 68, 6.3.2023, p. 4–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/462/oj

6.3.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/4


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/462

z dne 2. marca 2023

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 230(1), 232(1) in 232(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih morajo pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Kanada je obvestila Komisijo o treh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini v provinci Quebec, ki so bili med 31. januarjem 2023 in 8. februarjem 2023 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o treh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini v grofiji Fife (1) in lokalnem upravnem območju Stirling (1) na Škotskem v Združenem kraljestvu ter v grofiji Norfolk (1) v Angliji v Združenem kraljestvu, ki so bili med 2. februarjem 2023 in 21. februarjem 2023 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Poleg tega so Združene države Amerike obvestile Komisijo o desetih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini v zveznih državah Kalifornija (1), Kansas (1), New York (1), Misisipi (2) in Pensilvanija (5) v Združenih državah Amerike, ki so bili med 1. februarjem 2023 in 22. februarjem 2023 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Po teh nedavnih izbruhih visokopatogene aviarne influence so veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrska območja pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(9)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so Komisiji predložili informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(10)

Kanada je predložila posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s petnajstimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v provincah Alberta (3), Britanska Kolumbija (2), Ontario (4), Quebec (3) in Saskatchewan (3) v Kanadi, ki so bili potrjeni med 19. septembrom 2022 in 6. decembrom 2022.

(11)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s šestimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino na otokih Orkney (2) in v grofiji East Ayrshire (1) na Škotskem v Združenem kraljestvu ter v grofijah Cheshire (1) in Yorkshire (2) v Angliji v Združenem kraljestvu, ki so bili potrjeni med 28. avgustom 2022 in 8. novembrom 2022.

(12)

Poleg tega so Združene države Amerike predložile posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s sedeminsedemdesetimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino v zveznih državah Arkansas (1), Kalifornija (7), Kolorado (1), Iowa (2), Minnesota (16), Misisipi (1), Nebraska (1), New York (1), Severna Dakota (4), Oregon (1), Pensilvanija (3), Južna Dakota (15), Tennessee (1), Utah (16), Washington (3) in Wisconsin (4) v Združenih državah Amerike, ki so bili potrjeni med 29. marcem 2022 in 8. decembrom 2022.

(13)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so predložili tudi informacije o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Zlasti po navedenih izbruhih navedene bolezni so Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike izvedli politiko pokončanja za obvladovanje in omejitev širjenja navedene bolezni, ter dokončali tudi potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja v okuženih obratih s perutnino na svojih ozemljih.

(14)

Komisija je ocenila informacije, ki so jih predložili Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino odpravljeni in da ni več tveganja, povezanega z vstopom v Unijo perutninskega blaga z območij Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen po navedenih izbruhov.

(15)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba spremeniti, da se upoštevajo trenutne epidemiološke razmere v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike.

(16)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(17)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/139 (4) sta bili prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 spremenjeni s spremembo vrstice za območje CA-2.99 v prilogah V in XIV, tako da se je določil datum odprtja za to predhodno zaprto območje pri vnosih za Kanado. Ker so bile odkrite napake v zvezi z datumom zaprtja območja CA-2.99 v prilogah V in XIV, bi bilo treba ustrezno popraviti vrstico za območje CA-2.99 v prilogah V in XIV. Ta popravek bi se moral uporabljati od datuma začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2023/139.

(18)

Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/268 (5) sta bili prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 spremenjeni s spremembo vrstic za območji GB-2.136 in GB-2.218 v prilogah V in XIV, tako da se je določil datum odprtja za ti predhodno zaprti območji pri vnosih za Združeno kraljestvo. Ker je bila odkrita napaka v zvezi z opredelitvijo območja GB-2.218 v Prilogi V, ki bi lahko povzročila zmedo, je treba ponoviti določitev datumov zaprtja in odprtja območij GB-2.136 in GB-2.218 v Prilogi V. Ta popravek bi se moral uporabljati od datuma začetka uporabe Izvedbene uredbe (EU) 2023/268.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Popravek Izvedbene uredbe (EU) 2021/404

1.   V Prilogi V, del 1, oddelek B, se pri vnosu za Kanado vrstica za območje CA-2.99 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.99

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.9.2022

13.1.2023“

2.   V Prilogi XIV, del 1, oddelek B, se pri vnosu za Kanado vrstica za območje CA-2.99 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.99

POU, RAT

N, P1

 

23.9.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

23.9.2022

13.1.2023“

3.   V Prilogi V, del 1, oddelek B, se pri vnosu za Združeno kraljestvo vrstica za območje GB-2.136 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.136

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.8.2022

17.1.2023“

4.   V Prilogi V, del 1, oddelek B, se pri vnosu za Združeno kraljestvo vrstica za območje GB-2.218 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.218

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

27.1.2023“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Vendar se odstavka 1 in 2 člena 2 uporabljata od 21. januarja 2023, odstavka 3 in 4 pa se uporabljata od 10. februarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. marca 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/139 z dne 18. januarja 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (UL L 19, 20.1.2023, str. 76).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/268 z dne 8. februarja 2023 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (UL L 39, 9.2.2023, str. 5).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

oddelek B dela 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.95 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.95

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.9.2022

8.2.2023“

(ii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.123 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.123

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

20.1.2023“

(iii)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.132 in CA-2.133 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.132

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

19.1.2023

CA-2.133

N, P1

 

20.10.2022

16.12.2022“

(iv)

pri vnosu za Kanado se vrstice za območja CA-2.141 do CA-2.144 nadomestijo z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022

14.1.2023

CA-2.142

N, P1

 

28.10.2022

13.1.2023

CA-2.143

N, P1

 

31.10.2022

19.1.2023

CA-2.144

N, P1

 

4.11.2022

4.1.2023“

(v)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.146 in CA-2.147 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.146

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2022

19.2.2023

CA-2.147

N, P1

 

16.11.2022

5.1.2023“

(vi)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.150 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.150

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022

11.1.2023“

(vii)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.155 in CA-2.156 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.155

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2022

19.1.2023

CA-2.156

N, P1

 

22.11.2022

28.1.2023“

(viii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.159 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.159

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.11.2022

29.1.2023“

(ix)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.163 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.163

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.12.2022

9.1.2023“

(x)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.171 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.172 do CA-2.174:

CA

Kanada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

 

CA-2.173

N, P1

 

2.2.2023

 

CA-2.174

N, P1

 

8.2.2023“

 

(xi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.135 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.135

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.8.2022

19.2.2023“

(xii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.140 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.140

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022

19.2.2023“

(xiii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.185 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.185

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

10.2.2023“

(xiv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.231 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022

10.2.2023“

(xv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.242 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.242

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

13.2.2023“

(xvi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.248 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.248

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.11.2022

17.2.2023“

(xvii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.292 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.293 do GB-2.295:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.293

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

 

GB-2.294

N, P1

 

15.2.2023

 

GB-2.295

N, P1

 

21.2.2023“

 

(xviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.61 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

5.10.2022“

(xix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.68 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.68

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

28.9.2022“

(xx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.70 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.70

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

28.9.2022“

(xxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.109 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.109

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

1.1.2023“

(xxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.158 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022

9.12.2022“

(xxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.178 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.178

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

9.12.2022“

(xxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.187 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

9.12.2022“

(xxv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.225 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.225

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.6.2022

7.12.2022“

(xxvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.228 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.228

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022

3.12.2022“

(xxvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.230 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.230

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.7.2022

30.12.2022“

(xxviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.232 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.232

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.7.2022

22.1.2023“

(xxix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.234 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.234

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.7.2022

21.1.2023“

(xxx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.236 do US-2.238 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.236

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

22.1.2023

US-2.237

N, P1

 

21.7.2022

9.2.2023

US-2.238

 

 

26.7.2022

22.1.2023“

(xxxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.242 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.242

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.8.2022

12.12.2022“

(xxxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.245 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.245

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.8.2022

12.12.2022“

(xxxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.248 in US-2.249 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.248

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.9.2022

10.12.2022

US-2.249

N, P1

 

1.9.2022

12.12.2022“

(xxxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.251 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.9.2022

19.1.2023“

(xxxv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.254 in US-2.255 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.254

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.9.2022

30.11.2022

US-2.255

N, P1

 

9.9.2022

10.12.2022“

(xxxvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.259 in US-2.260 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.259

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.9.2022

9.12.2022

US-2.260

N, P1

 

13.9.2022

22.1.2023“

(xxxvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.264 in US-2.265 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.264

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.9.2022

10.12.2022

US-2.265

N, P1

 

15.9.2022

10.12.2022“

(xxxviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.267 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.267

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

9.12.2022“

(xxxix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.270 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.270

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.9.2022

11.12.2022“

(xl)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.273 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.273

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

3.12.2022“

(xli)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.275 in US-2.276 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.275

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.9.2022

11.12.2022

US-2.276

N, P1

 

21.9.2022

9.12.2022“

(xlii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.283 do US-2.288 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.283

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

22.1.2023

US-2.284

N, P1

 

28.9.2022

1.1.2023

US-2.285

N, P1

 

29.9.2022

18.12.2022

US-2.286

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.287

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.288

N, P1

 

29.9.2022

4.12.2022“

(xliii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.292 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.292

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

2.12.2022“

(xliv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.295 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.295

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

2.1.2023“

(xlv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.300 in US-2.301 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.300

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023

US-2.301

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023“

(xlvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.303 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

11.10.2022

3.2.2023“

(xlvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.305 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.305

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

1.12.2022“

(xlviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.308 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.308

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022

22.1.2023“

(xlix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.310 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.310

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

22.1.2023“

(l)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.314 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.314

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

3.2.2023“

(li)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.316 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.316

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

22.1.2023“

(lii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.318 in US-2.319 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.318

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

23.12.2022

US-2.319

N, P1

 

19.10.2022

22.1.2023“

(liii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.322 do US-2.328 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.322

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.10.2022

27.1.2023

US-2.323

N, P1

 

25.10.2022

22.1.2023

US-2.324

N, P1

 

27.10.2022

1.1.2023

US-2.325

N, P1

 

27.10.2022

25.12.2022

US-2.326

N, P1

 

31.10.2022

31.1.2023

US-2.327

N, P1

 

31.10.2022

27.1.2023

US-2.328

N, P1

 

1.11.2022

1.1.2023“

(liv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.335 nadomesti z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.335

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022

8.1.2023“

(lv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.337 nadomesti z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.337

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.11.2022

31.1.2023“

(lvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.346 do US-2.348 nadomestijo z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.346

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.11.2022

15.12.2022

US-2.347

N, P1

 

15.11.2022

29.1.2023

US-2.348

N, P1

 

15.11.2022

21.1.2023“

(lvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.351 nadomesti z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.351

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.11.2022

25.12.2022“

(lviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.353 do US-2.359 nadomestijo z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.353

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

11.1.2023

US-2.354

N, P1

 

23.11.2022

8.2.2023

US-2.355

N, P1

 

23.11.2022

8.1.2023

US-2.356

N, P1

 

25.11.2022

4.2.2023

US-2.357

N, P1

 

25.11.2022

11.1.2023

US-2.358

N, P1

 

25.11.2022

7.1.2023

US-2.359

N, P1

 

25.11.2022

25.1.2023“

(lix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.364 nadomesti z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.364

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.11.2022

2.2.2023“

(lx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.366 do US-2.368 nadomestijo z naslednjim:

„US

Združene države Amerike

US-2.366

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

17.1.2023

US-2.367

N, P1

 

30.11.2022

22.1.2023

US-2.368

N, P1

 

1.12.2022

6.2.2023“

(lxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.370 do US-2.371 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.370

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.12.2022

14.1.2023

US-2.371

N, P1

 

5.12.2022

21.1.2023“

(lxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.374 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.374

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.12.2022

22.1.2023“

(lxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.381 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.381

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.12.2022

10.2.2023“

(lxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.406 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.407 do US-2.416:

US

Združene države Amerike

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

 

US-2.408

N, P1

 

1.2.2023

 

US-2.409

N, P1

 

6.2.2023

 

US-2.410

N, P1

 

7.2.2023

 

US-2.411

N, P1

 

8.2.2023

 

US-2.412

N, P1

 

8.2.2023

 

US-2.413

N, P1

 

15.2.2023

 

US-2.414

N, P1

 

17.2.2023

 

US-2.415

N, P1

 

21.2.2023

 

US-2.416

N, P1

 

22.2.2023“

 

(b)

del 2 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za opisom območja CA-2.171 dodajo naslednji opisi območij CA-2.172 do CA-2.174:

„Kanada

CA-2.172

Quebec - Latitude 45.19, Longitude -74.01

The municipalities involved are:

3km PZ: Ormstown and Saint-Louis-de-Gonzague

10km SZ: Dewittville, Godmanchester, Howick, Huntingdon, Ormstown, SaintÉtienne-de-Beauharnois, Sainte-Barbe, Saint-Louis-de-Gonzague, Saint-Stanislasde-Kostka, and Salaberry-de-Valleyfield.

CA-2.173

Quebec - Latitude 45.18, Longitude -73.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Howick, Saint-Étienne-de-Beauharnois, and Saint-Louis-De-Gonzague.

10km SZ: Beauharnois, Howick, Ormstown, Saint-Antoine-Abbé, Saint-Chrysostome, Saint-Étienne-de-Beauharnois, Saint-Louis-De-Gonzague, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine, Salaberry-De-Valleyfield, and Très-Saint-Sacrement.

CA-2.174

Quebec - Latitude 45.09, Longitude -74

The municipalities involved are:

3km PZ: Franklin and Ormstown

10km SZ: Franklin, Hinchinbrooke, Ormstown, Saint-Chrysotome, Saint-Louis-de-Gonzague, and Très-Saint-Sacrement.“

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za opisom območja GB-2.292 dodajo naslednji opisi območij GB-2.293 do GB-2.295:

„Združeno kraljestvo

GB-2.293

near Crossgates, Fife, Scotland, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat N56.07 and Long: W3.38

GB-2.294

near Stirling, Stirling Local Authority area, Scotland

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N56.13 and Long: W4.01

GB-2.295

near Thetford, Breckland, Norfolk, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N52.47 and Long: E0.82“

(iii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za opisom območja US-2.406 dodajo naslednji opisi območij US-2.407 do US-2.416:

„Združene države Amerike

US-2.407

State of Pennsylvania - Lancaster 10

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2203816°W 40.2946113°N)

US-2.408

State of Pennsylvania - Lancaster 11

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0247864°W 40.2619901°N)

US-2.409

State of California - Merced 01

Merced County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 120.6486684°W 37.5471443°N)

US-2.410

State of Mississippi - Leake 01

Leake County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 89.4542387°W 32.9719369°N)

US-2.411

State of Kansas - Mitchell 03

Mitchell County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 98.4796205°W 39.4308983°N)

US-2.412

State of Pennsylvania - Lancaster 12

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.2144925°W 40.2993200°N)

US-2.413

State of New York - Columbia 01

Columbia County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 73.6642059°W 42.4915811°N)’;

US-2.414

State of Mississippi - Copiah 01

Copiah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 90.3385080°W 31.8434914°N)

US-2.415

State of Pennsylvania - Lancaster 13

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.1487574°W 40.0307701°N)

US-2.416

State of Pennsylvania - Lancaster 14

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.0390911°W 40.2981726°N)“

(2)

oddelek B dela 1 Priloge XIV se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.95 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.95

POU, RAT

N, P1

 

19.9.2022

8.2.2023

GBM

P1

 

19.9.2022

8.2.2023“

(ii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.123 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.123

POU, RAT

N, P1

 

9.10.2022

20.1.2023

GBM

P1

 

9.10.2022

20.1.2023“

(iii)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.132 in CA-2.133 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.132

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

19.1.2023

CA-2.133

POU, RAT

N, P1

 

20.10.2022

16.12.2022

GBM

P1

 

20.10.2022

16.12.2022“

(iv)

pri vnosu za Kanado se vrstice za območja CA-2.141 do CA-2.144 nadomestijo z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.141

POU, RAT

N, P1

 

28.10.2022

14.1.2023

GBM

P1

 

28.10.2022

14.1.2023

CA-2.142

POU, RAT

N, P1

 

28.10.2022

13.1.2023

GBM

P1

 

28.10.2022

13.1.2023

CA-2.143

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

19.1.2023

CA-2.144

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2022

4.1.2023

GBM

P1

 

4.11.2022

4.1.2023“

(v)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.146 in CA-2.147 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.146

POU, RAT

N, P1

 

14.11.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

14.11.2022

19.2.2023

CA-2.147

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

5.1.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

5.1.2023“

(vi)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.150 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.150

POU, RAT

N, P1

 

18.11.2022

11.1.2023

GBM

P1

 

18.11.2022

11.1.2023“

(vii)

pri vnosu za Kanado se vrstici za območji CA-2.155 in CA-2.156 nadomestita z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.155

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

21.11.2022

19.1.2023

CA-2.156

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

28.1.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

28.1.2023“

(viii)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.159 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.159

POU, RAT

N, P1

 

27.11.2022

29.1.2023

GBM

P1

 

27.11.2022

29.1.2023“

(ix)

pri vnosu za Kanado se vrstica za območje CA-2.163 nadomesti z naslednjim:

CA

Kanada

CA-2.163

POU, RAT

N, P1

 

6.12.2022

9.1.2023

GBM

P1

 

6.12.2022

9.1.2023“

(x)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.171 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.172 do CA-2.174:

CA

Kanada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

 

GBM

P1

 

31.1.2023

 

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

 

GBM

P1

 

2.2.2023

 

CA-2.174

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

 

GBM

P1

 

8.2.2023“

 

(xi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.135 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.135

POU, RAT

N, P1

 

28.8.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

28.8.2022

19.2.2023“

(xii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.140 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.140

POU, RAT

N, P1

 

6.9.2022

19.2.2023

GBM

P1

 

6.9.2022

19.2.2023“

(xiii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.185 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.185

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

10.2.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

10.2.2023“

(xiv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.231 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.231

POU, RAT

N, P1

 

30.10.2022

10.2.2023

GBM

P1

 

30.10.2022

10.2.2023“

(xv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.242 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.242

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2022

13.2.2023

GBM

P1

 

4.11.2022

13.2.2023“

(xvi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.248 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.248

POU, RAT

N, P1

 

8.11.2022

17.2.2023

GBM

P1

 

8.11.2022

17.2.2023“

(xvii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.292 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.293 do GB-2.295:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.293

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

 

GBM

P1

 

2.2.2023

 

GB-2.294

POU, RAT

N, P1

 

15.2.2023

 

GBM

P1

 

15.2.2023

 

GB-2.295

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

 

GBM

P1

 

21.2.2023“

 

(xviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.61 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.61

POU, RAT

N, P1

 

29.3.2022

5.10.2022

GBM

P1

 

29.3.2022

5.10.2022“

(xix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.68 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.68

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2022

28.9.2022

GBM

P1

 

31.3.2022

28.9.2022“

(xx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.70 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.70

POU, RAT

N, P1

 

1.4.2022

28.9.2022

GBM

P1

 

1.4.2022

28.9.2022“

(xxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.109 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.109

POU, RAT

N, P1

 

6.4.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

6.4.2022

1.1.2023“

(xxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.158 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.158

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

19.4.2022

9.12.2022“

(xxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.178 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.178

POU, RAT

N, P1

 

23.4.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

23.4.2022

9.12.2022“

(xxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.187 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.187

POU, RAT

N, P1

 

29.4.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

29.4.2022

9.12.2022“

(xxv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.225 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.225

POU, RAT

N, P1

 

6.6.2022

7.12.2022

GBM

P1

 

6.6.2022

7.12.2022“

(xxvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.228 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.228

POU, RAT

N, P1

 

7.6.2022

3.12.2022

GBM

P1

 

7.6.2022

3.12.2022“

(xxvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.230 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.230

POU, RAT

N, P1

 

1.7.2022

30.12.2022

GBM

P1

 

1.7.2022

30.12.2022“

(xxviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.232 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.232

POU, RAT

N, P1

 

14.7.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

14.7.2022

22.1.2023“

(xxix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.234 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.234

POU, RAT

N, P1

 

18.7.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

18.7.2022

21.1.2023“

(xxx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.236 do US-2.238 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.236

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

22.1.2023

US-2.237

POU, RAT

N, P1

 

21.7.2022

9.2.2023

GBM

P1

 

21.7.2022

9.2.2023

US-2.238

POU, RAT

N, P1

 

26.7.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

26.7.2022

22.1.2023“

(xxxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.242 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.242

POU, RAT

N, P1

 

26.8.2022

12.12.2022

GBM

P1

 

26.8.2022

12.12.2022“

(xxxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.245 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.245

POU, RAT

N, P1

 

30.8.2022

12.12.2022

GBM

P1

 

30.8.2022

12.12.2022“

(xxxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.248 in US-2.249 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.248

POU, RAT

N, P1

 

1.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

1.9.2022

10.12.2022

US-2.249

POU, RAT

N, P1

 

1.9.2022

12.12.2022

GBM

P1

 

1.9.2022

12.12.2022“

(xxxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.251 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.251

POU, RAT

N, P1

 

2.9.2022

19.1.2023

GBM

P1

 

2.9.2022

19.1.2023“

(xxxv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.254 in US-2.255 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.254

POU, RAT

N, P1

 

8.9.2022

30.11.2022

GBM

P1

 

8.9.2022

30.11.2022

US-2.255

POU, RAT

N, P1

 

9.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

9.9.2022

10.12.2022“

(xxxvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.259 in US-2.260 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.259

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

13.9.2022

9.12.2022

US-2.260

POU, RAT

N, P1

 

13.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

13.9.2022

22.1.2023“

(xxxvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.264 in US-2.265 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.264

POU, RAT

N, P1

 

14.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

14.9.2022

10.12.2022

US-2.265

POU, RAT

N, P1

 

15.9.2022

10.12.2022

GBM

P1

 

15.9.2022

10.12.2022“

(xxxviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.267 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.267

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

20.9.2022

9.12.2022“

(xxxix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.270 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.270

POU, RAT

N, P1

 

20.9.2022

11.12.2022

GBM

P1

 

20.9.2022

11.12.2022“

(xl)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.273 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.273

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

3.12.2022

GBM

P1

 

21.9.2022

3.12.2022“

(xli)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.275 in US-2.276 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.275

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

11.12.2022

GBM

P1

 

21.9.2022

11.12.2022

US-2.276

POU, RAT

N, P1

 

21.9.2022

9.12.2022

GBM

P1

 

21.9.2022

9.12.2022“

(xlii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.283 do US-2.288 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.283

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

22.1.2023

US-2.284

POU, RAT

N, P1

 

28.9.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

28.9.2022

1.1.2023

US-2.285

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

18.12.2022

GBM

P1

 

29.9.2022

18.12.2022

US-2.286

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.287

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

29.9.2022

22.1.2023

US-2.288

POU, RAT

N, P1

 

29.9.2022

4.12.2022

GBM

P1

 

29.9.2022

4.12.2022“

(xliii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.292 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.292

POU, RAT

N, P1

 

4.10.2022

2.12.2022

GBM

P1

 

4.10.2022

2.12.2022“

(xliv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.295 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.295

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

2.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

2.1.2023“

(xlv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.300 in US-2.301 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.300

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

22.1.2023

US-2.301

POU, RAT

N, P1

 

7.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

7.10.2022

22.1.2023“

(xlvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.303 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.303

POU, RAT

N, P1

 

11.10.2022

3.2.2023

GBM

P1

 

11.10.2022

3.2.2023“

(xlvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.305 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.305

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

1.12.2022

GBM

P1

 

12.10.2022

1.12.2022“

(xlviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.308 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.308

POU, RAT

N, P1

 

12.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

12.10.2022

22.1.2023“

(xlix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.310 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.310

POU, RAT

N, P1

 

13.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

13.10.2022

22.1.2023“

(l)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.314 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.314

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2022

3.2.2023

GBM

P1

 

17.10.2022

3.2.2023“

(li)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.316 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.316

POU, RAT

N, P1

 

18.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

18.10.2022

22.1.2023“

(lii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.318 in US-2.319 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.318

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

23.12.2022

GBM

P1

 

19.10.2022

23.12.2022

US-2.319

POU, RAT

N, P1

 

19.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

19.10.2022

22.1.2023“

(liii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.322 do US-2.328 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.322

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

25.10.2022

27.1.2023

US-2.323

POU, RAT

N, P1

 

25.10.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

25.10.2022

22.1.2023

US-2.324

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

27.10.2022

1.1.2023

US-2.325

POU, RAT

N, P1

 

27.10.2022

25.12.2022

GBM

P1

 

27.10.2022

25.12.2022

US-2.326

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

31.1.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

31.1.2023

US-2.327

POU, RAT

N, P1

 

31.10.2022

27.1.2023

GBM

P1

 

31.10.2022

27.1.2023

US-2.328

POU, RAT

N, P1

 

1.11.2022

1.1.2023

GBM

P1

 

1.11.2022

1.1.2023“

(liv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.335 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.335

POU, RAT

N, P1

 

4.11.2022

8.1.2023

GBM

P1

 

4.11.2022

8.1.2023“

(lv)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.337 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.337

POU, RAT

N, P1

 

6.11.2022

31.1.2023

GBM

P1

 

6.11.2022

31.1.2023“

(lvi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.346 do US-2.348 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.346

POU, RAT

N, P1

 

12.11.2022

15.12.2022

GBM

P1

 

12.11.2022

15.12.2022

US-2.347

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2022

29.1.2023

GBM

P1

 

15.11.2022

29.1.2023

US-2.348

POU, RAT

N, P1

 

15.11.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

15.11.2022

21.1.2023“

(lvii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.351 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.351

POU, RAT

N, P1

 

21.11.2022

25.12.2022

GBM

P1

 

21.11.2022

25.12.2022“

(lviii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.353 do US-2.359 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.353

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

11.1.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

11.1.2023

US-2.354

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

8.2.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

8.2.2023

US-2.355

POU, RAT

N, P1

 

23.11.2022

8.1.2023

GBM

P1

 

23.11.2022

8.1.2023

US-2.356

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

4.2.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

4.2.2023

US-2.357

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

11.1.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

11.1.2023

US-2.358

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

7.1.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

7.1.2023

US-2.359

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

25.1.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

25.1.2023“

(lix)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.364 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.364

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

2.2.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

2.2.2023“

(lx)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstice za območja US-2.366 do US-2.368 nadomestijo z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.366

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

17.1.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

17.1.2023

US-2.367

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

22.1.2023

US-2.368

POU, RAT

N, P1

 

1.12.2022

6.2.2023

GBM

P1

 

1.12.2022

6.2.2023“

(lxi)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstici za območji US-2.370 in US-2.371 nadomestita z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.370

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2022

14.1.2023

GBM

P1

 

5.12.2022

14.1.2023

US-2.371

POU, RAT

N, P1

 

5.12.2022

21.1.2023

GBM

P1

 

5.12.2022

21.1.2023“

(lxii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.374 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.374

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2022

22.1.2023

GBM

P1

 

8.12.2022

22.1.2023“

(lxiii)

pri vnosu za Združene države Amerike se vrstica za območje US-2.381 nadomesti z naslednjim:

US

Združene države Amerike

US-2.381

POU, RAT

N, P1

 

8.12.2022

10.2.2023

GBM

P1

 

8.12.2022

10.2.2023“

(lxiv)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.406 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.407 do US-2.416:

US

Združene države Amerike

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

 

GBM

P1

 

1.2.2023

 

US-2.408

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

 

GBM

P1

 

1.2.2023

 

US-2.409

POU, RAT

N, P1

 

6.2.2023

 

GBM

P1

 

6.2.2023

 

US-2.410

POU, RAT

N, P1

 

7.2.2023

 

GBM

P1

 

7.2.2023

 

US-2.411

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

 

GBM

P1

 

8.2.2023

 

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

 

GBM

P1

 

8.2.2023

 

US-2.413

POU, RAT

N, P1

 

15.2.2023

 

GBM

P1

 

15.2.2023

 

US-2.414

POU, RAT

N, P1

 

17.2.2023

 

GBM

P1

 

17.2.2023

 

US-2.415

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

 

GBM

P1

 

21.2.2023

 

US-2.416

POU, RAT

N, P1

 

22.2.2023

 

GBM

P1

 

22.2.2023“

 


Top