EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1621

Uredba Sveta (EU) 2022/1621 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

ST/12081/2022/INIT

OJ L 244, 21.9.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1621/oj

21.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/1621

z dne 20. septembra 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 224/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2013/798/SZVP z dne 23. decembra 2013 o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 10. marca 2014 sprejel Uredbo (EU) št. 224/2014 (2), da bi uveljavil nekatere ukrepe, določene v Sklepu 2013/798/SZVP.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov (VSZN) je 29. julija 2022 sprejel Resolucijo 2648 (2022). Ta resolucija podaljšuje ukrepe in spreminja izjeme pri embargu na orožje.

(3)

Svet je 20. septembra 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/1626 (3), ki spreminja Sklep 2013/798/SZVP v skladu z Resolucijo VSZN 2648 (2022).

(4)

Nekatere od teh sprememb spadajo na področje uporabe Pogodbe o delovanju Evropske unije, zato je predvsem zaradi zagotovitve, da jih bodo gospodarski subjekti v vseh državah članicah enotno uporabljali, za njihovo izvajanje skupaj s tehničnimi prilagoditvami glede na predhodne resolucije VSZN potreben regulativni ukrep na ravni Unije.

(5)

Uredbo (EU) št. 224/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbi (EU) št. 224/2014 se člen 3 nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Z odstopanjem od člena 2 se prepovedi iz navedenega člena ne uporabljajo za zagotavljanje tehnične pomoči, financiranja ali finančne pomoči ali posredniških storitev:

(a)

namenjenih izključno v podporo ali uporabo v večrazsežnostni integrirani misiji Združenih narodov za stabilizacijo Srednjeafriške republike (MINUSCA), misijah Unije in s strani francoskih sil, razporejenih v Srednjeafriški republiki, in drugih sil držav članic Združenih narodov, ki zagotavljajo usposabljanje in podporo, sporočenih v skladu s točko (b);

(b)

v zvezi z dobavo nesmrtonosne opreme in zagotavljanjem pomoči, vključno z operativnim in neoperativnim usposabljanjem varnostnih sil Srednjeafriške republike, tudi državnih civilnih institucij kazenskega pregona, namenjene zgolj v podporo procesu reforme varnostnega sektorja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v tem procesu, ob usklajevanju z misijo MINUSCA, če je bil Odbor za sankcije o zagotavljanju take pomoči ali storitev uradno obveščen vnaprej;

(c)

v zvezi z dobavo nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene zgolj za uporabo v humanitarne ali varnostne namene, če je bil Odbor za sankcije o zagotavljanju take pomoči ali storitev uradno obveščen vnaprej;

(d)

povezanih z zaščitnimi oblačili, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v Srednjeafriško republiko za lastno uporabo začasno uvozili uslužbenci Združenih narodov, uslužbenci Unije ali njenih držav članic, predstavniki medijev ter delavci na področju humanitarne in razvojne pomoči in njihovo spremno osebje;

(e)

v zvezi z dobavo orožja in streliva, vojaških vozil in opreme varnostnim silam Srednjeafriške republike, tudi državnim civilnim institucijam kazenskega pregona, kadar so takšno orožje, strelivo, vozila ali oprema namenjeni izključno v podporo procesu reforme varnostnega sektorja v Srednjeafriški republiki ali za uporabo v tem procesu, če je bil Odbor za sankcije o zagotavljanju take pomoči ali storitev uradno obveščen vnaprej.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. septembra 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  UL L 352, 24.12.2013, str. 51.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 224/2014 z dne 10. marca 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Srednjeafriški republiki (UL L 70, 11.3.2014, str. 1).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/1626 z dne 20. septembra 2022 o spremembi Sklepa 2013/798/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Srednjeafriški republiki (UL L 244, 21.9.2022, str. 17).


Top