EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1523

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1523 z dne 8. septembra 2022 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2022/6568

OJ L 237, 14.9.2022, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1523/oj

14.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1523

z dne 8. septembra 2022

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2022

Za Komisijo

Gerassimos THOMAS

generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Gotov tekstilni izdelek, pravokotne oblike, iz 100 % umetnih ali sintetičnih vlaken (znan tudi kot „električna pododeja“), z zaobljenimi vogali, velikosti približno 150 × 80 cm, sestavljen iz dveh plasti netkanega tekstila iz tarifne številke 5603 . Na vse štiri robove izdelka je prišit trak iz pletene tkanine. Lahko ima elastične trakove za pritrditev na vzmetnico.

Izdelek nima nobenega polnila.

Opremljen je z integrirano električno grelno enoto s snemljivim virom električne energije z napetostjo 220–240 V in stikalom za prilagajanje različnih nastavitev toplote.

Izdelek se namesti pod rjuho na vzmetnico in se uporablja za ogrevanje postelje. Ne pokriva dela vzmetnice, na katerega oseba položi glavo. V skladu s priročnikom z navodili se lahko opere, ko se izključi iz električnega napajanja.

(glej sliko) (*1)

6307 90 98

Uvrstitev določajo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 7(f) k oddelku XI, opomba 1 k poglavju 63 in besedilo oznak KN 6307 , 6307 90 in 6307 90 98 .

Gotovega tekstilnega izdelka ni mogoče uvrstiti v poglavje 85 kot električne stroje in opremo, ker to poglavje ne zajema električno ogrevanih odej, posteljnih blazin, blazin za stopala ipd. (opomba 1(a) k poglavju 85).

Uvrstitev pod oznako KN 6301 10 00 kot električna odeja je izključena, ker izdelek nima tipičnih objektivnih značilnosti odeje iz tarifne številke 6301 , kot na primer, da se oseba vanj zavije ali pokrije z njim, da bi se ogrela.

Uvrstitev pod tarifno številko 6302 kot posteljno perilo je izključena, ker izdelek nima značilnosti posteljnega perila (npr. rjuhe ali prevleke), ki vzmetnico, pernico ali blazino ščiti pred neposrednim kontaktom osebe, ki leži na postelji. Čeprav se izdelek namesti na vzmetnico, ne ščiti dela, na katerega oseba položi glavo. Njegova edina funkcija je ogreti posteljo in s tem zagotoviti udobje osebe, ki jo uporablja.

Uvrstitev pod tarifno številko 6304 kot izdelek za notranjo opremo je izključena, ker izdelek nima značilnosti izdelka za notranjo opremo iz tarifne številke 6304 , kot je na primer, da je v prostoru viden. Izdelek se ob predvideni uporabi v prostoru ne vidi, saj je prekrit z rjuho.

Glede na splošni videz izdelka in materiala obeh zunanjih plasti, iz katerih je izdelek izdelan (iz netkanega tekstila iz umetnih ali sintetičnih vlaken iz tarifne številke 5603 ), in glede na to, da izdelka ni mogoče uvrstiti v nobeno bolj specifično tarifno številko kot tarifno številko 6307 , ga je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6307 90 98 kot drugi gotovi tekstilni izdelek.

Image 1


(*1)  Slika je zgolj informativna.


Top