EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1433

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1433 z dne 26. avgusta 2022 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 6192) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 223, 29.8.2022, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1433/oj

29.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 223/1


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1433

z dne 26. avgusta 2022

o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2022) 6192)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti člena 259(1), točka (c), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Visokopatogena aviarna influenca je kužna virusna bolezen pri pticah, ki lahko resno vpliva na donosnost reje perutnine ter povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in pri izvozu v tretje države. Virusi visokopatogene aviarne influence lahko okužijo ptice selivke, te pa jih nato lahko razširijo prek velikih razdalj med svojimi jesenskimi in spomladanskimi migracijami. Prisotnost virusov visokopatogene aviarne influence pri divjih pticah torej pomeni stalno grožnjo za neposreden in posreden vnos teh virusov na gospodarstva, na katerih se goji perutnina ali ptice v ujetništvu. Ob izbruhu visokopatogene aviarne influence obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva, na katerih se goji perutnina ali ptice v ujetništvu.

(2)

Uredba (EU) 2016/429 določa nov zakonodajni okvir za preprečevanje in obvladovanje bolezni, ki se prenašajo na živali ali ljudi. Visokopatogena aviarna influenca ustreza opredelitvi bolezni s seznama v navedeni uredbi, zanjo pa veljajo v njej določena pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Poleg tega Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 (2) dopolnjuje Uredbo (EU) 2016/429 glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama, vključno z ukrepi za obvladovanje bolezni za visokopatogeno aviarno influenco.

(3)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/641 (3) je bil sprejet v okviru Uredbe (EU) 2016/429 in določa ukrepe za obvladovanje bolezni pri izbruhih visokopatogene aviarne influence.

(4)

Natančneje, Izvedbeni sklep (EU) 2021/641 določa, da morajo zaščitna območja, ogrožena območja in dodatna območja z omejitvami, ki jih države članice po izbruhih visokopatogene aviarne influence vzpostavijo v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687, obsegati vsaj območja, navedena kot zaščitna območja, ogrožena območja in dodatna območja z omejitvami v Prilogi k navedenemu izvedbenemu sklepu.

(5)

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 je bila nedavno spremenjena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2022/1402 (4), in sicer po izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini ali pticah v ujetništvu v Nemčiji, Španiji, Franciji in na Nizozemskem, ki jih je bilo treba vključiti v navedeno prilogo.

(6)

Od datuma sprejetja Izvedbenega sklepa (EU) 2022/1402 so Nemčija, Španija, Francija in Nizozemska obvestile Komisijo o nadaljnjih izbruhih visokopatogene aviarne influence v obratih, v katerih gojijo perutnino, v zvezni deželi Spodnja Saška v Nemčiji, v provinci Huelva v Španiji, v departmaju Morbihan v Franciji ter v provinci Gelderland na Nizozemskem.

(7)

Poleg tega je Portugalska obvestila Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence v obratu, v katerem gojijo ptice v ujetništvu, v okrožju Beja v navedeni državi članici.

(8)

Pristojni organi Nemčije, Španije, Francije, Nizozemske in Portugalske so sprejeli potrebne ukrepe za obvladovanje bolezni v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687, vključno z vzpostavitvijo zaščitnih in ogroženih območij okoli navedenih izbruhov.

(9)

Komisija je v sodelovanju z Nemčijo, Španijo, Francijo, Nizozemsko in Portugalsko proučila ukrepe za obvladovanje bolezni, ki so jih sprejele navedene države članice, in presodila, da so meje zaščitnih in ogroženih območij v Nemčiji, Španiji, Franciji ter na Nizozemskem in Portugalskem, ki so jih vzpostavili pristojni organi navedenih držav članic, dovolj oddaljene od gospodarstev, na katerih so bili potrjeni izbruhi visokopatogene aviarne influence.

(10)

V Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 trenutno ni območij, ki bi bila za Portugalsko navedena kot zaščitna in ogrožena območja.

(11)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju z Nemčijo, Španijo, Francijo, Nizozemsko in Portugalsko takoj opredeliti zaščitna in ogrožena območja, ki so jih vzpostavile navedene države članice v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687.

(12)

Zato bi bilo treba spremeniti območja, navedena kot zaščitna in ogrožena območja za Nemčijo, Španijo, Francijo in Nizozemsko v Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641.

(13)

Poleg tega bi bilo treba za Portugalsko v Prilogi k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 navesti zaščitna in ogrožena območja.

(14)

V skladu s tem bi bilo treba spremeniti Prilogo k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 in posodobiti regionalizacijo na ravni Unije, da se bodo upoštevala zaščitna in ogrožena območja, ki so jih v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/687 vzpostavile Nemčija, Španija, Francija, Nizozemska in Portugalska, ter trajanje ukrepov, ki se na njih izvajajo.

(15)

Izvedbeni sklep (EU) 2021/641 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Glede na nujnost epidemioloških razmer v Uniji v zvezi s širjenjem visokopatogene aviarne influence je pomembno, da spremembe Izvedbenega sklepa (EU) 2021/641 iz tega sklepa začnejo veljati čim prej.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. avgusta 2022

Za Komisijo

Stela KIRIAKIDES

članica Komisije


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za preprečevanje in obvladovanje nekaterih bolezni s seznama (UL L 174, 3.6.2020, str. 64).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/641 z dne 16. aprila 2021 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 134, 20.4.2021, str. 166).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1402 z dne 12. avgusta 2022 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2021/641 glede ukrepov v nujnih primerih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (UL L 213, 16.8.2022, str. 65).


PRILOGA

„PRILOGA

DEL A

Zaščitna območja v zadevnih državah članicah (*), kot so navedena v členih 1 in 2:

Država članica: Nemčija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 39 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers ‚Dohrener Bach‘. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung folgend bis zum Übergang auf die Straße ‚Kiefernweg‘ (B71), auf dieser Straße entlang weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße ‚Alte Bundesstraße‘ übergehend in die Straße ‚Logestraße‘. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße ‚Wellener Straße‘ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße ‚Drillmoor‘ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße ‚Nasse Straße‘ abbiegend auf die Straße ‚Neue Dorfstraße‘ (L128) bis zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreisgrenze Osterholz an der ‚Axstedter Straße‘ (K46) kommend in westliche Richtung auf die Straße ‚Finnaerberg‘, übergehend in die Straße ‚Finna‘. An der Kreuzung weiter auf ‚An der Bundesstraße‘ (L135) und dann abbiegend auf die ‚Landesstraße‘ (L134) übergehend auf die ‚Dorfstraße‘. Der Straße folgend und auf die Straße ‚Neuer Weg‘, ‚Kanalstraße‘ und ‚Schulberg‘ abbiegend. Ankommend an der Straße ‚Heiser Weg‘ nach Norden abbiegend in die Straße ‚Oberheiser Straße‘ übergehend in die Straßen ‚Oberheise‘, ‚Hollenerheide‘, ‚Alte Reihe‘ und weiter in die Straße ‚Schuldamm‘, auf die Straße ‚Bei den Bauern‘ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des ‚Bewehrer Abzugsgraben‘ nach Norden in den Fluss ‚Lune‘ stromabwärts. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des ‚Hammerwiesen Graben‘. Diesem entlang, ankommend an der Straße ‚Heudamm‘, weiter bis in die Straße ‚Raue Stätte‘, abbiegend in die Straße ‚An der Bahn‘ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

26.8.2022

Landkreis Vechta

Vereinigung aus dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf.

8.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen.

8.9.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Gudendorf: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Barlt: das Gemeindegebiet nördlich der Gemeindegrenze Barlt/Volsemenhusen ab dem Gemeindegrenzpunkt St. Michaelisdonn/ Volsemenhusen/Barlt bis zur Dorfstraße (L 173) und östlich der Bebauung der Dorfstraße (L 173) sowie östlich der Straße Neuerweg bis zur Einmündung Einfeldsweg, diesem folgend bis zum nächsten Feldweg rechts Richtung Brustwehrstrom /Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093).

Gemeinde Busenwurth: das Gemeindegebiet nordöstlich der Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093) bis zur Einmündung in die Wolfenbüttler Straße, südlich der Wolfenbüttler Straße bis zur Einmündung in die Straße Wolfenbüttel, östlich der Straße Wolfenbüttel bis zur Einmündung in den Grenzweg der Gemeinde Elpersbüttel.

Gemeinde Elpersbüttel: das Gemeindegebiet östlich der Straße Grenzweg bis zur Einmündung in die Straße Elpersbüttlerdonn, südlich der Straße Elpersbüttlerdonn bis zur Gemeindegrenze Windbergen.

Gemeinde Windbergen: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Frestedt: das Gemeindegebiet südlich der Straße Windberger Weg (K 22) bis zur Einmündung Loheweg, westlich der Straßen Loheweg, Westertsweg, Scharfenstein und Hauptstraße bis zur Gemeindegrenze St. Michaelisdonn.

Gemeinde St. Michaelisdonn: das gesamte Gemeindegebiet von der Gemeindegrenze Frestedt nordwestlich der Hauptstraße bis Einmündung Burger Straße; nördlich der Straße Burger Weg bis zur Einmündung in die Straße Hopen, nördlich der Bebauungsgrenze der Gemeinde St. Michaelisdonn Richtung Westen bis zur Einmündung in die Marner Straße (L 142), nördlich der Marner Straße (L 142) entlang der Gemeindegrenze St. Michaelisdonn / Volsemenhusen.

27.8.2022

Država članica: Španija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 39 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 (2022/32)

6.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 (2022/33)

13.9.2022

Država članica: Francija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 39 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

‚AURIAC-DU-PERIGORD

à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence‘

‚AZERAT

à l’Ouest du lieu-dit Servolle‘

‚BARS

au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie‘

THENON

29.8.2022

Département: Morbihan (56)

AUGAN Partie de la commune à l'ouest de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au sud de la D 724 et à l'ouest de la D134

CARO Partie de la commune au nord de la D 166 et à l'est de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au sud de la D 724

MONTERREIN Partie de la commune à l'est de la D 8

PLOERMEL Partie de la commune à l'est des D 8 et D 766 et au sud de la D 724

8.9.2022

Država članica: Nizozemska

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 39 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Municipality Dalfsen, province Overijssel

Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,27, lat 52,53.

24.8.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66 lat 52.13.

4.9.2022

Municipality Kapelle, province Zeeland

Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46.

7.9.2022

Municipality Vlaardingen, province Zuidholland

Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93

7.9.2022

Municipality Buren, province Gelderland

Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95.

8.9.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12.

8.9.2022

Država članica: Portugalska

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 39 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

The part of Castro Verde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.755718N, 7.887479W

3.9.2022

DEL B

Ogrožena območja v zadevnih državah članicah (*), kot so navedena v členih 1 in 3:

Država članica: Nemčija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 55 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cuxhaven

Beginnend an der Autobahnausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf der A27 auf die B71 in Richtung Beverstedt, bis zur Abbiegung nach Nückel. Auf der Straße ‚Nückel‘ übergehend in die Straßen ‚Heudamm‘, ‚Hosermühlen‘ und ‚Hosermühlener Straße‘ Richtung Pennhop folgend bis zum Bahnübergang der Bahnstrecke RB33 Bremerhaven – Bremervörde. Dem Bahnverlauf folgend bis Geestenseth zum Bahnübergang der Straße ‚Geestensether Straße‘ (K40), dieser durch den Ort Frelsdorf folgend. Über die Straßen ‚Malser Straße‘ und ‚Frelsdorfer Weg‘ bis zur Kreuzung der Straße ‚Hipstedter Straße‘. Auf dieser Straße weiter, übergehend in die Straße ‚Malser Weg‘ in südliche Richtung bis zur Landkreisgrenze nach Rotenburg (Wümme). Der Landkreisgrenze Richtung Süden folgend, übergehend zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreisgrenze Osterholz an der Straße ‚Bundesstraße‘ (L135) auf die ‚Wulsbütteler Str.‘ (K48) übergehend auf die ‚Lindenstraße‘ und ‚Lehnstedter Straße‘ bis zur Autobahn A27 an der Anschlussstelle 13 Uthlede. Der A27 folgend bis zum Ausgangspunkt des Ausfahrt 9 Bremerhaven-Wulsdorf.

4.9.2022

Landkreis Cuxhaven

Beginnend im Ort Lunestedt am Bahnübergang/Heerstedter Straße (K45) Richtung Norden bis zur Querung des Gewässers ‚Dohrener Bach‘. Dem Verlauf des Baches stromaufwärts in östlicher Richtung folgend bis zum Übergang auf die Straße ‚Kiefernweg‘ (B71), auf dieser Straße entlang weiter bis nach Beverstedt. An der Kreuzung der L134 auf die Straße ‚Alte Bundesstraße‘ übergehend in die Straße ‚Logestraße‘. Dieser folgend bis zur Kreuzung der Straße ‚Wellener Straße‘ (L128). Nach Süden weiter auf der L128, bis zur Straße ‚Drillmoor‘ in Richtung Kramelheide abbiegend. Dem Straßenverlauf folgend und in die Straße ‚Nasse Straße‘ abbiegend auf die Straße ‚Neue Dorfstraße‘ (L128) bis zur Landkreisgrenze Osterholz. Von der Landkreisgrenze Osterholz an der ‚Axstedter Straße‘ (K46) kommend in westliche Richtung auf die Straße ‚Finnaerberg‘, übergehend in die Straße ‚Finna‘. An der Kreuzung weiter auf ‚An der Bundesstraße‘ (L135) und dann abbiegend auf die ‚Landesstraße‘ (L134) übergehend auf die ‚Dorfstraße‘. Der Straße folgend und auf die Straße ‚Neuer Weg‘, ‚Kanalstraße‘ und ‚Schulberg‘ abbiegend. Ankommend an der Straße ‚Heiser Weg‘ nach Norden abbiegend in die Straße ‚Oberheiser Straße‘ übergehend in die Straßen ‚Oberheise‘, ‚Hollenerheide‘, ‚Alte Reihe‘ und weiter in die Straße ‚Schuldamm‘, auf die Straße ‚Bei den Bauern‘ (K45) fortlaufend bis zur Überquerung des ‚Bewehrer Abzugsgraben‘ nach Norden in den Fluss ‚Lune‘ stromabwärts. Der Lune flussabwärts folgend bis zur Mündung des ‚Hammerwiesen Graben‘. Diesem entlang, ankommend an der Straße ‚Heudamm‘, weiter bis in die Straße ‚Raue Stätte‘, abbiegend in die Straße ‚An der Bahn‘ und dort weiter bis zum Bahnübergang als Ausgangspunkt.

27.8.2022–4.9.2022

Landkreis Osterholz

10 km Umkreis um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.771991 / 52.397016.

Betroffen sind die Gemeinden Axstedt, Holste und Lübberstedt, sowie Teile der Gemeinde Hambergen und der Stadt Osterholz-Scharmbeck.

4.9.2022

Landkreis Diepholz

10 km Umkreis um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.431288 / 52.520504.

Betroffen sind Teile der Gemeinden Diepholz, Lembruch, Lemförde, Brockum, Hemsloh, Hüde, Marl, Quernheim, Rehden, Stemshorn, Wagenfeld und Wetschen.

26.8.2022

Landkreis Diepholz

3 km Umkreis um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.431288 / 52.520504.

Betroffen sind Teile der Gemeinden Diepholz, Lembruch, Brockum, Hüde, Marl, Quernheim und Wetschen.

18.8.2022–26.8.2022

Landkreis Vechta

10 km Umkreis um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.431288 / 52.520504.

Betroffen sind Teile der Gemeinden Damme und Steinfeld (Oldenburg).

26.8.2022

Landkreis Vechta

Vereinigung aus dem 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376.

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme.

17.9.2022

Landkreis Vechta

Vereinigung aus dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376.

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf.

9.9.2022–17.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus dem 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376.

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück.

17.9.2022

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen.

9.9.2022–17.9.2022

Landkreis Cloppenburg

Vereinigung aus dem 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.101651 / 52.617726 und dem 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.098485 / 52.614376.

Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg).

17.9.2022

SCHLESWIG-HOLSTEIN

 

Stadt Flensburg

Gesamtes Stadtgebiet, von der Flensburger Förde beginnend, der Stadtgrenze folgen bis zum Ochsenweg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

Von der Stadtgrenze Flensburg/Ochsenweg südwärts folgen bis zur B200. Von dort westwärts bis zur A7. Dieser südwärts folgen bis zur Amtsgrenze Oeversee/Sieverstedt. Dieser Amtsgrenze folgen und weiter über die Amtsgrenze Havetoft/Uelsby und Mittelangeln/Struxdorf bis zur in südlicher Richtung kreuzenden Strasse Schwienholm. Dieser folgen bis Eckberg. Über Eckbergsee, Treholz, Feldstrasse bis K127. Der K127 in nördlicher Richtung folgend bis Kreuzung Alter Weg und südlich weiter bis zur Kreuzung mit der Amtsgrenze Mohrkirch/Böel. Der Amtsgrenze ostwärts folgen bis Amtsgrenze Mohrkirch/Saustrup. In nördlicher Richtung weiter über die Amtsgrenze Mohrkirch/Rügge bis zur Amtsgrenze Ahneby/Rügge und weiter über die Amtsgrenze Sterup/Rügge. Der Amtsgrenze Sterup/Esgrus nördlich folgen über die Amtsgrenze Sterup/Niesgrau, Sterup/Steinfeld bis zur Amtsgrenze Steinbergkirche/Steinfeld. Weiter folgen bis zur Flensburger Förde und westwärts entlang bis zur Stadtgrenze Flensburg.

18.8.2022

Kreis Schleswig-Flensburg

3 Km Umkreis um Primär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,589367 54,751891 und Sekundär-Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 9,567510 54,785590. Betroffen sind Teile der Gemeinden Ringsberg, Wees, Munkbrarup, Husby, Grundhof, Sörup, Ausacker, Hürup und Maasbüll.

10.8.2022–18.8.2022

Kreis Dithmarschen

Amt Mitteldithmarschen: Die Gemeinden Bargenstedt, Barlt, Busenwurth, Elpersbüttel, Krumstedt, Nindorf, Windbergen und Wolmersdorf, die Stadt Meldorf sowie Teile der Gemeinde Epenwöhrden, soweit sie nicht im Sperrbezirk liegen.

Amt Burg - St. Michaelisdonn: Die Gemeinden Averlak, Brickeln, Buchholz, Burg, Dingen, Edddelak, Eggstedt, Frestedt, Großenrade, Kuden, Quickborn, St. Michaelisdonn und Süderhastedt, soweit sie nicht im Sperrbezirk liegen.

Amt Marne-Nordsee: Die Gemeinden Diekhusen-Fahrstedt, Helse, Kronprinzenkoog, Ramhus-en, Schmedeswurth, Trennewurth und Volsemenhusen, die Stadt Marne und Teile der Gemeinde Friedrichskoog.

Stadt Brunsbüttel: Das Gemeindegebiet westlich der Straße Borsweg, nördlichlich der B 5, östlich der Straßen Bredenweg und Westerbelmhusener Straße.

5.9.2022

Kreis Dithmarschen

Gemeinde Gudendorf: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Barlt: das Gemeindegebiet nördlich der Gemeindegrenze Barlt/Volsemenhusen ab dem Gemeindegrenzpunkt St. Michaelisdonn/ Volsemenhusen/Barlt bis zur Dorfstraße (L 173) und östlich der Bebauung der Dorfstraße (L 173) sowie östlich der Straße Neuerweg bis zur Einmündung Einfeldsweg, diesem folgend bis zum nächsten Feldweg rechts Richtung Brustwehrstrom /Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093).

Gemeinde Busenwurth: das Gemeindegebiet nordöstlich der Gemeindegrenze Barlt/Busenwurth (54.027926, 9.065093) bis zur Einmündung in die Wolfenbüttler Straße, südlich der Wolfenbüttler Straße bis zur Einmündung in die Straße Wolfenbüttel, östlich der Straße Wolfenbüttel bis zur Einmündung in den Grenzweg der Gemeinde Elpersbüttel.

Gemeinde Elpersbüttel: das Gemeindegebiet östlich der Straße Grenzweg bis zur Einmündung in die Straße Elpersbüttlerdonn, südlich der Straße Elpersbüttlerdonn bis zur Gemeindegrenze Windbergen.

Gemeinde Windbergen: das gesamte Gemeindegebiet

Gemeinde Frestedt: das Gemeindegebiet südlich der Straße Windberger Weg (K 22) bis zur Einmündung Loheweg, westlich der Straßen Loheweg, Westertsweg, Scharfenstein und Hauptstraße bis zur Gemeindegrenze St. Michaelisdonn.

Gemeinde St. Michaelisdonn: das gesamte Gemeindegebiet von der Gemeindegrenze Frestedt nordwestlich der Hauptstraße bis Einmündung Burger Straße; nördlich der Straße Burger Weg bis zur Einmündung in die Straße Hopen, nördlich der Bebauungsgrenze der Gemeinde St. Michaelisdonn Richtung Westen bis zur Einmündung in die Marner Straße (L 142), nördlich der Marner Straße (L 142) entlang der Gemeindegrenze St. Michaelisdonn / Volsemenhusen.

28.8.2022–5.9.2022

Država članica: Španija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 55 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 (2022/32)

15.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681 (2022/32)

7.9.2022–15.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 (2022/33)

22.9.2022

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011 (2022/33)

14.9.2022–22.9.2022

Država članica: Francija

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 55 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Département: Dordogne (24)

AJAT

‚AUBAS au nord de la D 704‘

‚AURIAC DU PERIGORD (24018) - (à l’Est de l’Affluent de la Laurence)‘

‚AZERAT à l'est du lieu-dit Servolle‘

BACHELLERIE

‚BARS au sud des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie‘

‚FANLAC au nord du GR36‘

FOSSEMAGNE

‚GRANGES-D'ANS (au sud de la D70)‘

LIMEYRAT

‚MONTIGNAC au nord de la D704 et du GR461)‘

‚PLAZAC au nord de la D6 et D45‘

‚SAINTE-ORSE au sud de la D70‘

SAINT-RABIER

24.8.2022

‚AURIAC-DU-PERIGORD à l’Ouest de l’Affluent de la Laurence‘

‚AZERAT à l’Ouest du lieu-dit Servolle‘

‚BARS au nord des lieux-dits la Tuilières, Lascasses, Le Four de Marty, le Bousquet, la Bleyrie‘

THENON

7.9.2022

Département: Loire-Atlantique (44)

La Planche

Vieillevigne

29.8.2022

Département: Maine-et-Loire (49)

Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges

Cholet

La Romagne

La Séguinière

La Tessouale

Le May-sur-Evre

Le Puy-Saint-Bonnet

Les Cerqueux

Maulévrier

Mazières-en-Mauges

Nuaillé

Saint-Christophe-du-Bois

Saint-Léger-sous-Cholet

Sèvremoine

Toutlemonde

Trémentines

Yzernay

29.8.2022

Département: Manche (50)

BENOITVILLE

BREUVILLE

BRICQUEBOSQ

BRIX

COLOMBY

COUVILLE

L'ETANG-BERTRAND

GOLLEVILLE

GROSVILLE

HARDINVAST

LIEUSAINT

MAGNEVILLE

MARTINVAST

MORVILLE

NEGREVILLE

NEHOU

PIERREVILLE

SAINT-CHRISTOPHE-DU-FOC

SAINT-GERMAIN-LE-GAILLARD

SAINT-JACQUES-DE-NEHOU

SAINT-JOSEPH

SAINT-MARTIN-LE-GREARD

SAINT-PIERRE-D'ARTHEGLISE

SIDEVILLE

SORTOSVILLE-EN-BEAUMONT

SOTTEVILLE

TOLLEVAST

VALOGNES

VIRANDEVILLE

YVETOT-BOCAGE

29.8.2022

BRICQUEBEC-EN-CONTENTIN: partie située à l'est de la D900 au nord de la rue de la République et au nord de la D902

RAUVILLE-LA-BIGOT: partie située au sud de la D418 et à l'est de la D900

ROCHEVILLE

SOTTEVAST: partie située au sud de la D62

21.8.2022–29.8.2022

Departement: Morbihan (56)

AUGAN Partie de la commune à l'est de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l'est de la D134

CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l'ouest de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724

LOYAT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

MONTENEUF Commune entière

MONTERREIN Partie de la commune à l'ouest de la D 8

MONTERTELOT Commune entière

PLOERMEL Partie de la commune à l'ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724

PORCARO Commune entière

REMINIAC Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-ABRAHAM Commune entière

TAUPONT Commune entière

TREAL Commune entière

VAL D'OUST Commune entière

17.9.2022

AUGAN Partie de la commune à l'ouest de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au sud de la D 724 et à l'ouest de la D134

CARO Partie de la commune au nord de la D 166 et à l'est de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au sud de la D 724

MONTERREIN Partie de la commune à l'est de la D 8

PLOERMEL Partie de la commune à l'est des D 8 et D 766 et au sud de la D 724

9.9.2022–17.9.2022

Les communes suivantes dans le département: DEUX-SEVRES (79)

Bretignolles

Cerizay

Mauléon

Cirières

Combrand

Courlay

La Forêt-sur-Sèvre

Moncoutant-sur-Sèvre

Montravers

Nueil-les-Aubiers

La Petite-Boissière

Le Pin

Saint-Amand-sur-Sèvre

Saint-André-sur-Sèvre

SAINT-PIERRE-DES-ECHAUBROGNES

Saint-Paul-en-Gâtine

29.8.2022

Argentonnay

Bressuire

Val en Vignes

Coulonges-Thouarsais

Geay

Genneton

Luché-Thouarsais

Saint-Aubin-du-Plain

Voulmentin

Saint Maurice Étusson

29.8.2022

Département: Somme (80)

AIZECOURT-LE-HAUT

ALLAINES

ASSEVILLERS

BARLEUX

BAZENTIN

BELLOY-EN-SANTERRE

BERNY-EN-SANTERRE

BOUCHAVESNES-BERGEN

BRAY-SUR-SOMME

BRIE

BUIRE-COURCELLES

BUSSU

CAPPY

CARNOY-MAMETZ

CHUIGNES

COMBLES

DOINGT

DOMPIERRE-BECQUINCOURT

DRIENCOURT

ECLUSIER-VAUX

ESTREES-DENIECOURT

ETERPIGNY

FAY

FONTAINE-LES-CAPPY

FOUCAUCOURT-EN-SANTERRE (territoire au Nord de la D1029 et à l'est de la D143

GINCHY

GUILLEMONT

HARDECOURT-AUX-BOIS

LONGUEVAL

MARICOURT

MESNIL-BRUNTEL

MOISLAINS

MONTAUBAN-DE-PICARDIE

RANCOURT

SAILLY-SAILLISEL

SUZANNE

VILLERS-CARBONNEL

BIACHES

CLERY-SUR-SOMME

CURLU

FEUILLERES

FLAUCOURT

FRISE

HEM-MONACU

HERBECOURT

MAUREPAS

PERONNE

31.8.2022

Les communes suivantes dans le département: Vendée (85)

Bouffere

Cugand

La Bernardière

La Bruffière

La Copechagnière

La Guyonnière

Les Brouzils

L'Herbergement

Montréverd

Rocheservière

Saint George de Montaigu

Saint Hilaire de Loulay

Saint Philippe de Bouaine

Treize-Septiers

30.8.2022

Beaurepaire

Chambretaud

La Gaubretière

La Verrie

Les Herbiers

Les Landes-Genusson

Mortagne-sur-Sèvre

Saint-Aubin-des-Ormeaux

Saint-Laurent-sur-Sèvre

Saint-Malô-du-Bois

Saint-Martin-des-Tilleuls

Tiffauges

6.9.2022

Le Boupère

Les Epesses

Sèvremont

Saint-Mars-la-Réorthe

Saint-Paul-en-Pareds

Treize-Vents

13.9.2022

Antigny

Breuil-Barret

Cezais

Chavagnes-les-Redoux

Cheffois

La Châtaigneraie

La Meilleraie-Tillay

La Tardière

Le Boupère

Les Epesses

Mallièvre

Menomblet

Monsireigne

Montournais

Mouilleron-Saint-Germain

Pouzauges

Réaumur

Saint-Mars-La Reorthe

Saint-Maurice-des-Noues

Saint-Maurice-le-Girard

Saint-Mesmin

Saint-Pierre-du-Chemin

Saint-Prouant

Saint-Sulpice-en-Pareds

Sèvremont

Tallud-Sainte-Gemme

Treize-Vents

Treize-Vents

Vouvant

13.9.2022

Država članica: Nizozemska

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 55 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

Municipality Waadhoeke, province Friesland

1.

Vanaf de kust van Friesland en de Waddenzee, de Sylsleane (Wijnaldum) volgend in oostelijke richting tot aan de Hoarnestreek.

2.

De Hoarnestreek volgend in zuidelijke richting tot aan de Siverdaleane.

3.

De Siverdaleane volgend in oostelijke richting tot aan de N393.

4.

De N393 volgend in zuidelijke richting tot aan de N390.

5.

De N390 volgend in oostelijke richting tot aan de N31.

6.

De N31 volgend in zuidwestelijke richting tot aan het van Harinxmakanaal.

7.

Het van Harinxmakanaal volgend in oostelijke richting tot aan de Kiesterzijl.

8.

De Kiesterzijl volgend in zuidelijke richting overgaand in Herbaijumerweg in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Sopsum.

9.

De Sopsum volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Achlumerweg.

10.

De Achlumerweg volgend in oostelijke richting overgaan in Hoofdweg overgaand in Franekerweg overgaand in Hitzumerweg tot aan de Lollumerweg.

11.

De Lollumerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Holprijp.

12.

De Holprijp volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Franekerweg

13.

De Franekerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Nieuwbuurtsterweg overgaand in de De Warren tot aan de Plattedyk.

14.

De Plattedyk volgend in noordelijke richting tot aan de Westerein.

15.

De Westerein volgend in oostelijke richting tot aan de N384.

16.

De N384 volgend in zuidoostelijke richting tot aan de N359.

17.

De N359 volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Hendrik Algerawei.

18.

De Hendrik Algerawei volgend in oostelijke richting tot aan de N31.

19.

De N31 volgend in noordelijke richting tot aan de Harlingerstraatweg.

20.

De Harlingerstraatweg volgend in oostelijke richting tot aan de Valeriusstraat.

21.

De Valeriusstraat volgend in noordelijke richting tot aan de N357.

22.

De N357 volgend in noordelijke richting tot aan de Holdingawei.

23.

De Holdingawei volgend in westelijke richting tot aan de Feinsumer Faert.

24.

De Feinsumer Faert volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Leister Faert.

25.

De Lesiter Faert volgend in westelijke richting tot aan de Leijester Hegedyk.

26.

De Leijester Hegedyk volgend in noordelijke richting overgaand in de Arjen Roelswei overgaand in de Vijfhuisterdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Monnikebildtdijk.

27.

De Monnikebildtdijk volgend in westelijke richting tot aan de Van Albadaweg.

28.

De Van Albadaweg volgend in noordelijke richting tot aan de Nieuwebildtdijk.

29.

De Nieuwebildtdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Het Buttendykswechy.

30.

De Het Buttendykswechy volgend tot aan de kustlijn van Friesland.

31.

De kustlijn van Friesland volgend in westelijke richting tot aan de Sylsleane (Wijnaldum).

27.8.2022

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5,58, lat 53,25

19.8.2022–27.8.2022

Municipality Dalfsen, province Overijssel

1.

Vanaf Boerderijweg overgang Groote Grift (water), Groote Grift volgen in oostelijke richting tot aan Steenwetering.

2.

Steenwetering volgen in noordelijke richting tot aan Dedemsvaart(water)

3.

Dedemsvaart volgen in westelijke richting tot aan Afschuttingsweg.

4.

Afschuttingsweg volgen in noordelijke richting tot aan Groensland.

5.

Groensland volgen in oostelijke richting tot aan Schipgravenweg.

6.

Schipgravenweg volgen in noordelijke richting tot aan Stadsweg.

7.

Stadsweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Kerkweg.

8.

Korte Kerkweg volgen in noordelijke richting tot aan Oude Rijksweg.

9.

Oude Rijksweg volgen in noordelijke richting tot aan Scholenweg.

10.

Scholenweg volgen in zuidelijke richting tot aan J.J. Gorterlaan.

11.

J.J. Gorterlaan volgen in noordelijke richting tot aan Dekkersland.

12.

Dekkersland volgen in oostelijke richting tot aan J.J. Gorterlaan.

13.

J.J. Gorterlaan volgen in noordelijke richting tot aan Vijverweg.

14.

Vijverweg volgen in noordelijke richting tot aan Schotsweg.

15.

Schotsweg volgen in oostelijke richting overgaand in Burg van Wijngaardenstraat overgaand in Hoofdweg tot aan Lutten Oeverweg.

16.

Lutten Oeverweg volgen in noordelijke richting tot aan Lutten Oever.

17.

Lutten Oever volgen in oostelijke richting tot aan Pieperij.

18.

Pieperij volgen in noordelijke richting tot aan de Reest (water).

19.

De Reest volgen in zuidelijke richting tot aan N48.

20.

N48 volgen in zuidelijke richting tot aan De Pol.

21.

De Pol volgen in oostelijke richting tot aan Het Rak.

22.

Het Rak volgen in zuidelijke richting overgaand in Hoofdvaart tot aan Ommerkanaal.

23.

Ommerkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Arriërveldsweg.

24.

Arrieërveldsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Harderbergerweg.

25.

Harderbergerweg volgen in westelijke richting tot aan N347.

26.

N347 volgen in westelijke richting tot aan Stationsweg.

27.

Stationsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Hammerweg overgaand in Lemelerweg tot aan Kerkweg.

28.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Ommerweg.

29.

Ommerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkstraat.

30.

Kerkstraat volgen in westelijke richting tot aan Deventerweg.

31.

Deventerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Weerdhuisweg.

32.

Weerdhuisweg volgen in westelijke richting tot aan Lemelerveldseweg.

33.

Lemelerveldseweg volgen in zuidwestelijke richting tot aan Rondweg Heino.

34.

Rondweg Heino volgen in noordelijke richting overgaand in Zwolseweg tot aan Overijsselskanaal (water).

35.

Overijsselskanaal volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Wetering.

36.

Nieuwe Wetering volgen in noordelijke richting tot aan Oldenallee.

37.

Oldenallee volgen in noordelijke richting tot aan Ceintuurbaan.

38.

Ceintuurbaan volgen in noordelijke richting tot aan A28.

39.

A28 volgen in oostelijke richting tot aan Bergkloosterweg.

40.

Bergkloosterweg volgen in noordelijke richting tot aan Haersterveerweg.

41.

Haersterveerweg volgen in noordelijke richting de Vecht overstekend tot aan De Doornweg.

42.

De Doornweg volgen in noordelijke richting overgaand in Verkavelingsweg tot aan Klinkerweg.

43.

Klinkerweg volgen in oostelijke richting tot aan Boerderijweg.

28.8.2022

Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,28, lat 52,53

20.8.2022–28.8.2022

Municipality Dalfsen, province Overijssel

1.

Vanaf de kruising van de A28 en de Dekkersweg, de Dekkersweg volgend in oostelijke richting tot aan de J.J. Gorterlaan.

2.

De J.J. Gorterlaan volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Vijverweg.

3.

De Vijverweg volgend in noordelijke richting tot aan de Schotsweg.

4.

De Schotsweg volgend in oostelijke richting Burgemeester van Wijngaardenstraat.

5.

De Burgemeester van Wijngaardenstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Heerenweg.

6.

De Heerenweg volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting in de Groot Oever overgaand in noordelijke richting tot aan de Bloemberg.

7.

De Bloemberg volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan ’t Holweg.

8.

’t Holweg volgend in oostelijke richting tot aan de Meeuwenweg.

9.

De Meeuwenweg volgend in noordelijke richting tot aan de Drogterweg.

10.

De Drogterweg volgend in oostelijke richting tot aan de Bazuinerweg.

11.

De Bazuinerweg volgend in oostelijke richting tot aan de Sjoert.

12.

De Sjoert volgend in zuidelijke richting tot aan de Bazuinerweg.

13.

De Bazuinerweg volgend in oostelijke richting tot aan de Ommerweg.

14.

De Ommerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Nolderweg.

15.

De Nolderweg volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Schrapveen.

16.

De Schrapveen volgend in zuidelijke richting tot aan de Paardelanden.

17.

De Paardelanden volgend in oostelijke richting tot aan de Linderweg.

18.

De Linderweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Zuidwolderweg tot aan de Langewijk.

19.

De Langewijk volgend in oostelijke richting tot aan de Van Haeringenstraat.

20.

De Van Haeringenstraat volgend in zuidelijke richting overgaand in de Stegerensallee tot aan de Hoopmansveenweg.

21.

De Hoopmansveenweg volgend in westelijke richting tot aan de Van Rooijens Hoofdwijk.

22.

De Van Rooijens Hoofdwijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Driehoekweg tot aan de Dwarsweg.

23.

De Dwarsweg volgend in westelijke richting tot aan de Schapenweg.

24.

De Schapenweg volgend oostzuidelijke richting overgaand in zuidelijke richting in de Driehoekweg overgaand in de Stegerdijk tot aan de Junnerweg.

25.

De Junnerweg volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting tot aan de Beerzerweg.

26.

De Beerzerweg volgend in westelijke richting tot aan de Eerderveldsweg.

27.

De Eerderveldsweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Hammerweg.

28.

De Hammerweg volgend in westelijke richting overgaand in westnoordelijke richting tot aan de Lemelerweg.

29.

De Lemelerweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Korteveldsweg tot aan de Statumweg.

30.

De Statumweg volgend in westelijke richting overgaand in de Kerkstraat tot aan de Deventerweg.

31.

De Deventerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Schoolstraat.

32.

De Schooolstraat volgend in westelijke richting overgaand in de Weerdhuisweg tot aan de Lemelerveldseweg.

33.

De Lemelerveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan het Overijsselsch Kanaal.

34.

Het Overijsselsch Kanaal volgend in westelijke richting tot aan de Heinoseweg.

35.

De Heinoseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Blauwedijk.

36.

De Blauwedijk volgend in westnoordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Tibbensteeg.

37.

De Tibbensteeg volgend in noordelijke richting overgaand in Lage Weide tot aan de Koelmansstraat.

38.

De Koelmansstraat volgend in westelijke richting tot aan de N35.

39.

De N35 volgend in noordelijke richting tot aan de A28.

40.

De A28 volgend in noordelijke richting tot aan de Dekkersweg.

31.8.2022

Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,33, lat 52,56

21.8.2022–31.8.2022

Municipality Dalfsen, province Overijssel

1.

Vanaf de kruising Molenweg/ Spoorlijn Raalte-Zwolle, Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Oldenallee.

2.

Oldenallee volgen in noordelijke richting tot aan Ring N35.

3.

Ring N35 volgen in westelijke richting tot aan A28.

4.

A28 volgen in oostelijke richting tot aan Haersterveerweg.

5.

Haersterveerweg volgen in noordelijke richting overgaand in De Doornweg overgaand in Verkavelingsweg tot aan Klinkerweg.

6.

Klinkerweg volgen in oostelijke richting tot aan Kanaal Broek.

7.

Kanaal Broek volgen in noordelijke richting tot aan Groote Grift.

8.

Groote Grift volgen in oostelijke richting overgaand in Steenwetering tot aan De Dedemsvaart.

9.

De Dedemsvaart volgen in oostelijke richting tot aan Klaas kloosterweg West.

10.

Klaas Kloosterweg West volgen in noordelijke richting tot aan Groensland.

11.

Groensland volgen in oostelijke richting tot aan Koezenkooiweg.

12.

Koezenkooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Stadsweg.

13.

Stadsweg volgen in oostelijke richting tot aan Oude Rijksweg.

14.

Oude Rijksweg volgen in noordelijke richting tot aan Kruumteweg.

15.

Kruumteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Schoolwijksweg tot aan Leidijk.

16.

Leidijk volgen in noordelijke richting tot aan Meester J.B. Kanlaan tot aan Vijverweg.

17.

Vijverweg volgen in noordelijke richting tot aan Schotweg.

18.

Schotsweg volgen in oostelijke richting overgaand in Burgermeester van Wijngaardenstraat overgaand in Hoofdweg tot aan N377.

19.

N377 volgen in oostelijke richting tot aan Ommerweg.

20.

Ommerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Balkerweg tot aan De Haar.

21.

De Haar volgen in oostelijke richting tot aan N48.

22.

N48 volgen in zuidelijke richting overgaand in N340 tot aan Balkerweg.

23.

Balkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schurinkstraat.

24.

Schurinkstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Stationsweg overgaand in Hammerweg overgaand in Lemelerweg tot aan Dalmsholterweg.

25.

Dalmsholterweg volgen in westelijke richting tot aan Dalmsholterdijk.

26.

Dalmsholterdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Ommerweg.

27.

Ommerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kerkstraat.

28.

Kerkstraat volgen in westelijke richting tot aan N348.

29.

N348 volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

30.

Schoolstraat volgen in westelijke richting overgaand in Weerdhuisweg tot aan Lemelerveldseweg.

31.

Lemelerveldseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Van Der Capellenweg overgaand in Zwolseweg tot aan Molenweg.

32.

Molenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Raalte-Zwolle.

2.9.2022

Those parts of the municipality Dalfsen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,27, lat 52,53.

25.8.2022–2.9.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

10km gebiedsbeschrijving Lunteren X

1.

Vanaf kruising Spoorlijn Arnhem Utrecht/ Onderweg, Onderweg volgen in noordelijke richting tot aan N224.

2.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Ruwinkelseweg.

3.

Ruwinkelseweg volgen in noordelijke richting tot aan Heintjeskampen.

4.

Heintjeskampen volgen in oostelijke richting viaa waterweg langs eendenpoel naar Breeschoten.

5.

Breeschoten volgen in westelijke richting naar N802.

6.

N802 volgen in noordelijke richting tot aan Huigenboschbeek.

7.

Huigenboschbeek volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

8.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

9.

Postweg volgen in oostelijke richting tot aan Rudolphlaan.

10.

Rudolphlaan volgen in noordelijke richting tot aan Schoonderbekerweg.

11.

Schoonderbekerweg volgen in westelijke richting tot aan Provinciegrens Utrecht-Gelderland.

12.

Provinciegrens volgen in oostelijke richting tot aan Klettersteeg.

13.

Klettersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Fliertpad.

14.

Fkiertpad volgen in noordelijke richting tot aan Barneveldsche Beek.

15.

Barneveldsche beek volgen in westelijke richting tot aan Tweelweg.

16.

Tweelweg volgen in noordelijke richting tot aan Kallenbroekerweg.

17.

Kallenbroekerweg volgen in westelijke richting tot aan Stoutenburgerweg.

18.

Stoutenburgerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

19.

Hoevelakenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Leemweg.

20.

Leemweg volgen in noordelijke richting tot aan Diepenrustweg.

21.

Diepenrustweg volgen in oostelijke richting tot aan Zelderseweg.

22.

Zelderseweg volgen in noordelijke richting tot aan Appelstraat.

23.

Appelstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Voorthuizerweg tot aan Schoenlapperweg.

24.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Woudweg.

25.

Woudweg volgen in oostelijke richting tot aan Voorthuizerweg.

26.

Voorthuizerweg volgen in noordelijke richting tot aan Tolweg.

27.

Tolweg volgen in oostelijke richting tot aan Drosteweg.

28.

Drosteweg volgen in noordelijke richting tot aan Veenwaterweg.

29.

Veenwaterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Traa.

30.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hardewijkerkarweg.

31.

Hardewijkerkarweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

32.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan N302.

33.

N302 volgen in zuidelijke richting tot aan Asselseweg.

34.

Asselseweg volgen in oostelijke richting tot aan Radioweg.

35.

Radioweg volgen in zuidelijke richting tot aan Turfbergweg.

36.

Turfbergweg volgen in oostelijke richting overgaand in Burelhul tot aan Alverschotenseweg.

37.

Alverschotenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Ossenweg.

38.

Ossenweg volgen in westelijke richting tot aan Stevenpolsepad.

39.

Stevenpolsepad volgen in zuidelijke richting tot aan N304.

40.

N304 volgen in westelijke richting tot aan N310.

41.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Koningsweg.

42.

Koningsweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

43.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N224.

44.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Nieuwe Kazernelaan.

45.

Nieuwe Kazernelaan volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Arnhem Utrecht.

46.

Spoorlijn Arnhem Utrecht volgen in westelijke richting tot aan Onderweg.

13.9.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.66 lat 52.13.

5.9.2022–13.9.2022

Municipality Kapelle, province Zeeland

10km gebiedsbeschrijving Schore

1.

Vanaf kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk, Vogelsangsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zuidpolderdijk.

2.

Zuidpolderdijk volgen in westelijke richting tot aan Van Renesseweg.

3.

Van Renesseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hellenburgstraat.

4.

Hellenburgstraat volgen in oostelijke richting tot aan Westdorpseweg.

5.

Westdorpseweg volgen in noordelijke richting tot aan Museumspoorlijn.

6.

Museumspoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Stationsstraat.

7.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Dierikweg tot aan Stelsedijk.

8.

Stelsedijk volgen in westelijke richting tot aan Kruiningenpolderweg.

9.

Kruiningenpolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Drieweg.

10.

Drieweg volgen in noordelijke richting tot aan Grotedijk.

11.

Grotedijk volgen in noordelijke richting tot aan Noordweg.

12.

Noordweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordhoekweg.

13.

Noordhoekweg volgen in westelijke richting tot aan Sinoutkerkseweg.

14.

Sinoutkerkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ploegweg.

15.

Ploegweg volgen in oostelijke richting tot aan A256.

16.

A256 volgen in noordelijke richting overgaand in N256 tot aan Langeweg.

17.

Langeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Brugstraat tot aan Havenkanaal.

18.

Havenkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Oosterschelde.

19.

Oosterschelde volgen in oostelijke richting de Pietermanskreek overstekend tot aan Tennet.

20.

Tennet volgen in zuidelijke richting tot aan Koedijk.

21.

Koedijk volgen in oostelijke richting tot aan A58.

22.

A58 volgen westelijke richting tot aan Krommeweg.

23.

Krommeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Frederikaweg.

24.

Frederikaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zusterzand.

25.

Zusterzand volgen zuidelijke richting de Westerschelde overstekend tot aan Zeedijk.

26.

Zeedijk overstekend tot aan Kruisstraat.

27.

Kruisstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisdorpsedijk.

28.

Kruisdorpsedijk volgen in westelijke richting tot aan President Rooseveltstraat.

29.

President Rooseveltstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hof Te Zandeplein.

30.

Hof te Zandeplein volgen in noordelijke richting tot aan Cloosterstraat.

31.

Cloosterstraat volgen in westelijke richting overgaand in Hengstdijksestraat tot aan Zoutlandsedijk.

32.

Zoutlandsedijk volgen in westelijke richting tot aan Koningsdijk.

33.

Koningsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Polderdijk tot aan Langeweg.

34.

Langeweg volgen in noordelijke richting tot aan Zeestraat.

35.

Zeestraat volgen in westelijke richting tot aan Westdijk.

36.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaaldijk.

37.

Vanaf Kanaaldijk Westerschelde overstekend tot aan kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk.

16.9.2022

Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46.

8.9.2022–16.9.2022

Municipality Vlaardingen, province Zuidholland

1.

Vanaf kruising Oude Maas / Hartelkanaal, Hartelkanaal volgen in westelijke richting overgaand in Callandkanaal tot aan Oranjekanaal.

2.

Oranjekanaal volgen in noordelijke richting tot aan N220.

3.

N220 volgen in oostelijke richting tot aan N223.

4.

N223 volgen in noordelijke richting tot aan N213.

5.

N213 volgen in noordelijke richting tot aan N466.

6.

N466 volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat overgaand in Heulweg overgaand in Herenstraat overgaand in Oosteinde overgaandin Sir Winston Churchillaan tot aan Prinses Beatrixlaan.

7.

Prinses Beatrixlaan volgen in zuidelijke richting tot aan A4.

8.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan A13.

9.

A13 volgen in zuidelijke richting tot aan Brasserkade.

10.

Brasserkade volgen in oostelijke richting tot aan Rijswijkse Watering.

11.

Rijswijkse Watering volgen in oostelijke richting overgaand in Brasserhoutweg overgaand in Braslaan tot aan Oudeweg.

12.

Oudeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordweg overgaand in Noorddorpseweg tot aan Westlaan.

13.

Westlaan volgen in oostelijke richting overgaand in Oostlaan tot aan N472.

14.

N472 volgen in zuidelijke richting tot aan Bergweg-Zuid.

15.

Bergweg-Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Grindweg tot aan Molenlaan.

16.

Molenlaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Terbregseweg tot aan Bosdreef.

17.

Bosdreef volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Boezenstraat overgaand in Boezenweg overgaand in Oostplein overgaand in Oostmolenwerf tot aan Haringvliet.

18.

Haringvliet volgen in westelijke richting tot aan Oude Hoofdplein.

19.

Oude Hoofdplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Willemsbrug overgaand in Brugweg tot aan Prins Hendrikkade.

20.

Prins Hendrikkade volgen in westelijke richting tot aan Koninginnebrug.

21.

Koninginnebrug volgen in zuidelijke richting tot aan Nassaukade.

22.

Nassaukade volgen in oostelijke richting tot aan Rosestraat.

23.

Rosestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in 2e Rosestraat overgaand in Putselaan tot aan Dordtselaan.

24.

Dordtselaan volgen in zuidelijke richting tot aan Strevelsweg.

25.

Strevelsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Pleinweg.

26.

Pleinweg volgen in westelijke richting tot aan Maastunnelplein.

27.

Maastunnelplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsweg overgaand in Groene Kruisweg tot aan Schroeder van der Kolklaan.

28.

Schroeder van der kolklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

29.

Albrandswaardsedijk volgen in westelijke richting tot aan Nijvelandsekade.

30.

Nijvelandsekade volgen in westelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

31.

Albrandswaardsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Maas.

32.

Oude Maas volgen in westelijke richting tot aan Hartelkanaal.

16.9.2022

Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93.

8.9.2022–16.9.2022

Municipality Buren, province Gelderland

10km beschrijving Maurik

1.

Vanaf kruising A15/Spoorlijn Nijmegen-Utrecht, Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan N320.

2.

N320 volgen in oostelijke richting tot aan Voorkoopstraat.

3.

Voorkoopstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Weithusen tot aan Weidsteeg.

4.

Weidsteeg volgen in oostelijke richting tot aan Beusichemsedijk.

5.

Beusichemsedijk volgen in noordelijke richting tot aan de Lek.

6.

De leg volgen in oostelijke richting tot aan Lekdijk West.

7.

Lekdijk West volgen in noordelijke richting overgaand in Beusichemseweg tot aan Nachtdijk.

8.

Nachtdijk volgen in noordelijke richting tot aan Tuurdijk.

9.

Tuurdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Watertorenweg tot aan Leemkolkweg

10.

Leemkolkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Korte Zuwe overgaand in De Zuwe tot aan Langbroekerdijk.

11.

Langbroekerdijk volgen in westelijke richting tot aan Sterkenburglaan.

12.

Sterkenburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Gooyerdijk.

13.

Gooyerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Langbroekerweg.

14.

Langbroekerweg volgen in noordelijke richting tot aan N225.

15.

N225 volgen in oostelijke richting tot aan Maarsbergseweg.

16.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Sandenburgerlaan overgaand in Maarnse Grindweg tot aan Woudenbergseweg.

17.

Woudenbergseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarsbergseweg tot aan Utrechtse Baan.

18.

Utrechtse Baan volgen in oostelijke richting tot aan Scherpenzeelseweg.

19.

Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ginkelseweg tot aan Bovenhaarweg.

20.

Bovenhaarweg volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

21.

Haarweg volgen in oostelijke richting tot aan Bergweg.

22.

Bergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsweg.

23.

Dwarsweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Ede-Amersfoort.

24.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg-West.

25.

Rondweg-West volgen in zuidelijke richting overgaand in Cuneraweg tot aan Veenendaalsestraatweg.

26.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Defensieweg.

27.

Defensieweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stokweg Utrechtsestraatweg overstekend tot aan Nederrijn.

28.

Nederrijn volgen in zuidelijke richting tot aan Cuneraweg (N233).

29.

N233 volgen in zuidelijke richting tot aan Nedereindsestraat.

30.

Nedereindsestraat volgen in westelijke richting tot aan Schaapsteeg.

31.

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Walenhoek.

32.

Walenhoek volgen in zuidelijke richting A15 overstekend tot aan Walenhoekseweg.

33.

Walenhoekseweg volgen in westelijke richting tot aan Pottumsestraat.

34.

Pottumsestraat volgen in zuidelijke overgaand in Keizerstraat tot aan Zondagstraatje.

35.

Zondagstraatje volgen in zuidelijke richting via Waalbandijk uiterwaarden overstekend tot aan De Waal.

36.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan N223.

37.

N223 volgen in zuidelijke richting tot aan Liesterstraat.

38.

Liesterstraat volgen in westelijke richting tot aan Parkenstraat.

39.

Parkenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Hoevenstraat.

40.

Hoevenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bemerdweg tot aan N322.

41.

N322 volgen in zuidelijke richting tot aan Melkweg.

42.

Melkweg volgen in westelijke richting tot aan Lageweg.

43.

Lageweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schepenstraat.

44.

Schepenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Polderstraat overgaand in Polstraat De Waal overstekend tot aan Waalbanddijk.

45.

Waalbanddijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hermoesestraat.

46.

Hermoesestraat volgen in westelijke richting tot aan Zuivelingestraat.

47.

Zuivelingestraat volgen in westelijke richting tot aan Bommelweg.

48.

Bommelweg volgen in westelijke richting tot aan Bredestraat.

49.

Bredestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Nijmegen-Utrecht.

50.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A15.

17.9.2022

Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95.

9.9.2022–17.9.2022

Municipality Lunteren, province Gelderland

10km gebiedsbeschrijving Lunteren XI

1.

Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg tot aan Spoorlijn Utrecht-Arnhem.

32.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A30.

33.

A30 volgen in zuidelijke richting tot aan Schutterweg.

34.

Schutterweg volgen in westelijke richting overgaand in Pakhuisweg overgaand in Maanderbuurtweg tot aan A12.

35.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N323.

36.

N323 volgen in noordelijke richting tot aan Griftweg volgen in westelijke richting tot aan Veenendaalseweg.

37.

Veenendaalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

38.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Kooiweg.

39.

Kooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Munnikebeek.

40.

Minnikebeek volgen in westelijke richting tot aan Luntersebeek.

41.

Luntersebeek volgen in zuidelijke richting tot aan aan Hopeseweg.

42.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

43.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg.

17.9.2022

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12

9.9.2022–17.9.2022

Država članica: Portugalska

Območje zajema:

Datum konca izvajanja v skladu s členom 55 Delegirane uredbe (EU) 2020/687

The parts of Castro Verde, Beja and Mertola municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.755718N, 7.887479W

12.9.2022

The part of Castro Verde municipality, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 37.755718N, 7.887479W

4.9.2022–12.9.2022

DEL C

Dodatna območja z omejitvami v zadevnih državah članicah (*), kot so navedena v členih 1 in 3a:

(*)

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, za namene te priloge sklici na državo članico vključujejo Združeno kraljestvo v zvezi s Severno Irsko.

Top