EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1168

Sklep Sveta (EU) 2022/1168 z dne 4. julija 2022 o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu o statusu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Islamski republiki Mavretaniji

ST/10453/2022/INIT

OJ L 181, 7.7.2022, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1168/oj

7.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/18


SKLEP SVETA (EU) 2022/1168

z dne 4. julija 2022

o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu o statusu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja v Islamski republiki Mavretaniji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 77(2), točki (b) in (d), člena 79(2), točke (c), in člena 218, odstavkov 3 in 4 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okoliščinah, ki zahtevajo napotitev skupin za upravljanje meja iz stalne enote evropske mejne in obalne straže v tretjo državo, v kateri bodo člani skupin izvajali izvršilna pooblastila, člen 73(3) Uredbe (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o evropski mejni in obalni straži določa, da Unija z zadevno tretjo državo na podlagi člena 218 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) sklene sporazum o statusu.

(2)

Treba bi bilo začeti pogajanja za sklenitev mednarodnega sporazuma z Islamsko republiko Mavretanijo o ukrepih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja na ozemlju Islamske republike Mavretanije.

(3)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (2) ne sodeluje. Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(4)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Komisija je pooblaščena, da se v imenu Unije pogaja o sporazumu o statusu med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o operativnih dejavnostih, ki jih Evropska agencija za mejno in obalno stražo izvaja na ozemlju Islamske republike Mavretanije.

Člen 2

Pogajanja potekajo na podlagi pogajalskih smernic Sveta, kakor so določene v dodatku k temu sklepu ter v posvetovanju z ustrezno delovno skupino Sveta.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na Komisijo.

V Bruslju, 4. julija 2022

Za Svet

predsednik

M. BEK


(1)  Uredba (EU) 2019/1896 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2019 o evropski mejni in obalni straži ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1052/2013 in (EU) 2016/1624 (UL L 295, 14.11.2019, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).


Top