EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0682

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/682 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

C/2022/1111

UL L 126, 29.4.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/682/oj

29.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/682

z dne 25. februarja 2022

o spremembi Uredbe (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2018 o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (1) in zlasti člena 3(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

1.

Ker Združene države niso uskladile Zakona o trajnem dampingu in izravnavi s subvencijami (v nadaljnjem besedilu: CDSOA) s svojimi obveznostmi iz sporazumov Svetovne trgovinske organizacije (v nadaljnjem besedilu: STO), je bila z Uredbo (EU) 2018/196 uvedena dodatna carina ad valorem v višini 4,3 % za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike. V skladu z dovoljenjem STO za začasni preklic uporabe koncesij za Združene države Komisija vsako leto prilagodi stopnjo začasnega preklica obsegu razveljavitev ali omejitev, ki jih CDSOA povzroči Uniji v navedenem času. Leta 2021 je bila stopnja začasnega preklica prilagojena na dodatno carino ad valorem v višini 0,1 %, Uredba (EU) 2018/196 (2) pa je bila ustrezno spremenjena.

2.

Izplačila po CDSOA za zadnje leto, za katero so podatki na voljo, se nanašajo na razdelitev protidampinških in izravnalnih dajatev, pobranih v proračunskem letu 2020 (od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2021). Na podlagi podatkov, ki jih je objavila Carinska in mejna zaščita Združenih držav, je obseg razveljavitev ali omejitev, povzročenih Uniji, preračunan na 3 095,94 USD.

3.

Obseg razveljavitev ali omejitev in posledično stopnja začasnega preklica sta se zmanjšali. Vendar stopnje začasnega preklica ni mogoče prilagoditi obsegu razveljavitev ali omejitev z dodajanjem izdelkov na seznam v Prilogi I k Uredbi (EU) 2018/196 ali odstranjevanjem z njega. Zato Komisija v skladu s členom 3(1)(e) navedene uredbe ne sme spreminjati seznama izdelkov v Prilogi I, lahko pa spremeni stopnjo dodatne dajatve, da prilagodi stopnjo začasnega preklica obsegu razveljavitev ali omejitev. Štiri izdelke na seznamu v Prilogi I bi bilo zato treba ohraniti na seznamu, stopnjo dodatne uvozne dajatve pa spremeniti in jo določiti v višini 0,001 %.

4.

Učinek dodatne uvozne dajatve ad valorem v višini 0,001 % na uvoz izdelkov v Prilogi I iz Združenih držav Amerike predstavlja v času enega leta vrednost trgovine, ki ne presega 3 095,94 USD.

5.

Da ne bi prišlo do zamud pri uporabi spremenjene stopnje dodatne uvozne dajatve, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave.

6.

Uredbo (EU) 2018/196 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (EU) 2018/196 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Za izdelke s poreklom iz Združenih držav, navedene v Prilogi I k tej uredbi, se poleg carine, ki se uporablja v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*1), uvede dajatev ad valorem v višini 0,001 %.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. maja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 44, 16.2.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/704 z dne 26. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike (UL L 146, 29.4.2021, str. 70).


PRILOGA

„PRILOGA I

Izdelki, za katere se uvedejo dodatne uvozne dajatve, so navedeni z osemmestnimi oznakami KN. Opis izdelkov, ki se uvrščajo pod te oznake, je v Prilogi I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (1).

0710 40 00

 

ex 9003 19 00

‚okviri za očala in podobni izdelki iz navadnih kovin‘

8705 10 00

 

6204 62 31

 


(1)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


Top