EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0680

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/680 z dne 27. aprila 2022 o spremembi informacij v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/178 z vključitvijo Združenega kraljestva (Severna Irska) med ozemlja, od koder se rastline, sadje, zelenjava, cvetje ali semena lahko vnesejo v Unijo brez fitosanitarnega spričevala

C/2022/2555

UL L 125, 28.4.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/680/oj

28.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/680

z dne 27. aprila 2022

o spremembi informacij v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/178 z vključitvijo Združenega kraljestva (Severna Irska) med ozemlja, od koder se rastline, sadje, zelenjava, cvetje ali semena lahko vnesejo v Unijo brez fitosanitarnega spričevala

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 45(1), četrti pododstavek, Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/178 (2) določa, da morajo države članice, morska pristanišča, letališča in mednarodni prevozniki na vseh vstopnih točkah Unije ali na vseh prevoznih sredstvih, ki potujejo v Unijo, razobesiti plakate, ki vsebujejo določene informacije o prepovedih in zahtevah za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov ter so namenjeni potnikom, ki prihajajo iz tretjih držav. Plakat s takšnimi informacijami je natančneje določen v Prilogi k navedeni izvedbeni uredbi, vključuje pa tudi informacije glede tretjih držav, iz katerih se rastline, sadje, zelenjava, cvetje ali semena lahko vnesejo na ozemlje Unije brez fitosanitarnega spričevala.

(2)

V skladu s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu), zlasti členom 5(4) Protokola o Irski/Severni Irski v povezavi s Prilogo 2 k navedenemu protokolu, se Uredba (EU) 2016/2031 kot tudi akti Komisije, ki na njej temeljijo, na primer Izvedbena uredba (EU) 2020/178, uporabljajo za Združeno kraljestvo in v njem v zvezi s Severno Irsko po koncu prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu.

(3)

Informacije na plakatu iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/178 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti, in sicer bi bilo treba Združeno kraljestvo (Severna Irska) vključiti med ozemlja, od koder se rastline, sadje, zelenjava, cvetje ali semena lahko vnesejo na ozemlje Unije brez fitosanitarnega spričevala. Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/178 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) 2020/178

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) 2020/178 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/178 z dne 31. januarja 2020 o predstavitvi informacij za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, in stranke poštnih storitev in nekaterih izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi s prepovedmi glede vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 37, 10.2.2020, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA

Plakat iz člena 1

Image 1


Top