EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0678

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/678 z dne 26. aprila 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/2796

UL L 124, 27.4.2022, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/678/oj

27.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/678

z dne 26. aprila 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti členov 230(1), 232(1) in 232(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Kanada je obvestila Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v provinci Ontario v Kanadi in so bili 2., 4., 5., 7., 8. in 10. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Poleg tega je Kanada obvestila Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruha sta v provinci Alberta v Kanadi in sta bila 7. in 11. aprila 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so blizu vasi Newton St Cyres v okraju Mid Devon v grofiji Devon v Angliji v Združenem kraljestvu in blizu mesta Ely v okraju East Cambridgeshire v grofiji Cambridgeshire v Angliji v Združenem kraljestvu ter so bili 6. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je blizu vasi Tedburn St Mary v okraju Teinbridge v grofiji Devon v Angliji v Združenem kraljestvu in je bil 7. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Združeno kraljestvo je poleg tega obvestilo Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so blizu mesta Ilminster v okraju South Somerset v grofiji Somerset v Angliji v Združenem kraljestvu in blizu mesta Eye v okraju Mid Suffolk v grofiji Suffolk v Angliji v Združenem kraljestvu ter so bili 8. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(10)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v okrožju Jasper v zvezni državi Missouri v Združenih državah Amerike in je bil 1. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(11)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v okrožju Lawrence v zvezni državi Missouri v Združenih državah Amerike in je bil 5. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(12)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v okrožju Dade v zvezni državi Missouri v Združenih državah Amerike in je bil 6. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(13)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v okrožju Pitkin v zvezni državi Kolorado v Združenih državah in v okrožjih Clark in Edmunds v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah ter so bili 8. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(14)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v okrožjih LeSueur, Stearns in Swift v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike in v okrožju Yankton v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike ter so bili 9. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(15)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v okrožjih Kandiyohi, Morrison in Yellow Medicine v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike, v okrožju Dixon v zvezni državi Nebraska v Združenih državah Amerike, v okrožju Wayne v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah Amerike in v okrožju Barron v zvezni državi Wisconsin v Združenih državah Amerike ter so bili 12. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(16)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v okrožju Menominee v zvezni državi Michigan v Združenih državah Amerike, v okrožjih Blue Earth, Otter Tail in Waseca v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike, v okrožju Barnes v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah Amerike in v okrožju Deuel v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike ter so bili 13. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(17)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v okrožjih Blue Earth in Meeker v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike ter so bili 14. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(18)

Veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(19)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so Komisiji predložili informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(20)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi z izbruhi visokopatogene aviarne influence, potrjenimi v perutninskih obratih 25. novembra 2021 blizu vasi Barrow upon Soar v okraju Charnwood v grofiji Leicestershire v Angliji v Združenem kraljestvu, 30. novembra 2021 blizu vasi Barrow upon Soar v okraju Charnwood v grofiji Leicestershire v Angliji v Združenem kraljestvu, 2. decembra 2021 blizu mesta Leominster v okraju North Herefordshire v grofiji Herefordshire v Angliji v Združenem kraljestvu, 5. decembra 2021 blizu mesta Newent v okraju Forest of Dean v grofiji Gloucestershire v Angliji v Združenem kraljestvu, 6. in 7. decembra 2021 blizu vasi Barrow upon Soar v okraju Charnwood v grofiji Leicestershire v Angliji v Združenem kraljestvu, 10. decembra 2021 blizu mesta Moffat v okraju Dumfriesshire v grofiji Dumfriesshire and Galloway v Angliji v Združenem kraljestvu ter 14. decembra 2021 blizu mesta Middleton v okraju Teesdale v okrožju Durham v grofiji Durham v Angliji v Združenem kraljestvu. Združeno kraljestvo je prav tako predložilo ukrepe, ki jih je sprejelo za preprečitev nadaljnjega širjenja navedene bolezni. Po navedenem izbruhu visokopatogene aviarne influence je Združeno kraljestvo izvedlo politiko pokončanja okuženih živali za obvladovanje navedene bolezni in omejitev njenega širjenja. Poleg tega je Združeno kraljestvo dokončalo potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja okuženih živali v okuženih obratih s perutnino na svojem ozemlju.

(21)

Komisija je ocenila informacije, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino blizu vasi Barrow upon Soar v okraju Charnwood v grofiji Leicestershire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu mesta Leominster v okraju North Herefordshire v grofiji Herefordshire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu mesta Newent v okraju Forest of Dean v grofiji Gloucestershire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu mesta Moffat v okraju Dumfriesshire v grofiji Dumfries and Galloway v Angliji v Združenem kraljestvu in blizu mesta Middleton v okraju Teesdale v okrožju Durham v grofiji Durham v Angliji v Združenem kraljestvu odpravljeni in da ni več nobenega tveganja, povezanega z vstopom perutninskega blaga z območij Združenega kraljestva, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen zaradi teh izbruhov.

(22)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(23)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(24)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.4 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.5 do CA-2.18:

„CA

Kanada

CA-2.5

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

31.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

CA-2.6

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

CA-2.7

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

CA-2.8

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

CA-2.9

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

CA-2.10

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

CA-2.11

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

CA-2.12

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

CA-2.13

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

10.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

10.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.4.2022

 

CA-2.14

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.15

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.16

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.17

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

CA-2.18

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.4.2022“;

 

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.33 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.33

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

25.11.2021

12.4.2022“;

(iii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.40 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.40

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

30.11.2021

12.4.2022“;

(iv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.43 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.43

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021

7.4.2022“;

(v)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.47 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.47

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.12.2021

9.4.2022“;

(vi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstici za območji GB-2.49 in GB-2.50 nadomestita z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.49

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

6.12.2021

12.4.2022

GB-2.50

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021

12.4.2022“;

(vii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.55 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.55

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

8.4.2022“;

(viii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.63 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.63

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021

12.4.2022“;

(ix)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.113 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.114 do GB-2.118:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.114

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

GB-2.115

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

GB-2.116

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

7.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

7.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

7.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

7.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

7.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

7.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

7.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

7.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022

 

GB-2.117

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

GB-2.118

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022“;

 

(x)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.117 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.118 do US-2.143:

US

Združene države Amerike

US-2.118

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

1.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.119

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.120

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

6.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

6.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

6.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

6.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

6.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

6.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

6.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

6.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

6.4.2022

 

US-2.121

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.122

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.123

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022

 

US-2.124

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.125

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.126

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.127

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

9.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

9.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.4.2022

 

US-2.128

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.129

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.130

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.131

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.132

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.133

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.134

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.135

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

 

US-2.136

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

13.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.4.2022