EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0649

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/649 z dne 20. aprila 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/2576

UL L 119, 21.4.2022, p. 5–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/649/oj

21.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/649

z dne 20. aprila 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti členov 230(1), 232(1) in 232(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Kanada je obvestila Komisijo o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v Ontariu v okraju Woolwich v Kanadi in sta bila 26. in 29. marca 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Poleg tega je Kanada obvestila Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruha je prišlo v Ontariu v okraju Zorra v Kanadi in je bil 28. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh se nahaja blizu mesta Woodbridge v okraju East Suffolk v okrožju Suffolk v Angliji v Združenem kraljestvu in je bil 27. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruha je prišlo blizu mesta Stowmarket v okraju Mid Suffolk v okrožju Suffolk v Angliji v Združenem kraljestvu in je bil 28. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Združeno kraljestvo je poleg tega obvestilo Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruha je prišlo blizu mesta Woodbridge v okraju East Suffolk v okrožju Suffolk v Angliji v Združenem kraljestvu in je bil 30. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(10)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožjih Cherokee in Osceola v zvezni državi Iowa v Združenih državah, v okrožju Morrison v zvezni državi Minnesota v Združenih državah, v okrožju Dickey v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah in v okrožju McPherson v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 31. marca 2022.

(11)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožju Dickey v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah ter v okrožjih Charles mix in Edmunds v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 1. aprila 2022.

(12)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožjih Humboldt in Sac v zvezni državi Iowa v Združenih državah, v okrožju Stearns v zvezni državi Minnesota v Združenih državah, v okrožjih Johnston, Lamoure in Wayne v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah ter v okrožjih Lake in Spink v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 2. aprila 2022.

(13)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožjih Becker, Dodge, Kandiyohi in Le Sueur v zvezni državi Minnesota v Združenih državah ter v okrožju Erath v zvezni državi Teksas v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 3. aprila 2022.

(14)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožju Hamilton v zvezni državi Iowa v Združenih državah, v okrožjih Kandiyohi in Morrison v zvezni državi Minnesota v Združenih državah, v okrožju LaMoure v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah ter v okrožju McPherson v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 4. aprila 2022.

(15)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožju Hardin v zvezni državi Iowa v Združenih državah, v okrožjih Big Stone, Meeker, Morrison, Stearns in Waseca v zvezni državi Minnesota v Združenih državah, v okrožju Orleans v zvezni državi New York v Združenih državah, v okrožju Wayne v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah ter v okrožjih Beadle, Clark, Faulk in Spink v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 5. aprila 2022.

(16)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožju Wayne v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah, v okrožju McPherson v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah in v okrožju Racine v zvezni državi Wisconsin v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 6. aprila 2022.

(17)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožju Waseca v zvezni državi Minnesota v Združenih državah, v okrožju Cascade v zvezni državi Montana v Združenih državah in v okrožju Wayne v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 7. aprila 2022.

(18)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Do izbruhov je prišlo v okrožju Elkhart v zvezni državi Indiana v Združenih državah, v okrožjih Kandiyohi, Otter Tail in Renville v zvezni državi Minnesota v Združenih državah in v okrožju Stutsman v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah, z laboratorijsko analizo (RT-PCR) pa so bili potrjeni 8. aprila 2022.

(19)

Veterinarski organi Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(20)

Kanada, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so Komisiji predložili informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Kanade, Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(21)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi z izbruhom visokopatogene aviarne influence, potrjenem v obratu s perutnino, in sicer 3. decembra 2021, blizu kraja Gretna v okrožju Dumfriesshire v pokrajini Dumfries and Galloway na Škotskem v Združenem kraljestvu. Združeno kraljestvo je prav tako predložilo ukrepe, ki jih je sprejelo za preprečitev nadaljnjega širjenja navedene bolezni. Po navedenem izbruhu visokopatogene aviarne influence je Združeno kraljestvo izvedlo politiko pokončanja okuženih živali za obvladovanje navedene bolezni in omejitev njenega širjenja. Poleg tega je Združeno kraljestvo dokončalo potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja okuženih živali v okuženem obratu s perutnino na svojem ozemlju.

(22)

Komisija je ocenila informacije, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino blizu kraja Gretna v okraju Dumfriesshire v okrožju Dumfries and Galloway na Škotskem v Združenem kraljestvu, blizu mesta Richmond v okraju Richmondshire v okrožju North Yorkshire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu kraja Annan v okraju Dumfriesshire v okrožju Dumfries and Galloway na Škotskem v Združenem kraljestvu, blizu kraja Clifford v okraju Hereford and South Herefordshire v okrožju Herefordshire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu kraja Aspatria v okraju Allerdale v okrožju Cumbria v Angliji v Združenem kraljestvu odpravljeni in da ni več nobenega tveganja, povezanega z vstopom perutninskega blaga z območij Združenega kraljestva, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen zaradi teh izbruhov.

(23)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.2 dodata vrstici CA-2.3 in CA-2.4:

„CA

Kanada

CA-2.3

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

26.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

26.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.3.2022

 

CA-2.4

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

28.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022“

 

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstice za območje GB-2.44 nadomestijo z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.44

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2022

20.3.2022“

(iii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.46 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.46

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021

6.4.2022“

(iv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.54 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.54

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

1.4.2022“

(v)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.57 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.57

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021

6.4.2022“

(vi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.61 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.61

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021

4.4.2022“

(vii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.110 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.111 do GB-2.113:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.111

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

27.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

GB-2.112

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

28.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

GB-2.113

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

30.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

30.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

30.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

30.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

30.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

30.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

30.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

30.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022“

 

(viii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.64 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.65 do US-2.117:

US

Združene države Amerike

US-2.65

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

31.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.66

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

31.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.67

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

31.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.68

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

31.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.69

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

31.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

31.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

31.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

31.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

31.3.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

31.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

31.3.2022

 

US-2.70

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

1.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.71

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

1.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.72

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

1.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

1.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

1.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

1.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

1.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

1.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022

 

US-2.73

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.74

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.75

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.76

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.77

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.78

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.79

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.80

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.81

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

2.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

2.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

2.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

2.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

2.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

2.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022

 

US-2.82

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.83

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.84

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.85

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.86

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

3.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

3.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

3.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

3.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

3.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

3.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

3.4.2022

 

US-2.87

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.88

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.89

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.90

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.91

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.92

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

4.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

4.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

4.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

4.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

4.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

4.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022

 

US-2.93

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.94

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.95

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.96

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.97

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.98

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.99

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

US-2.100

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

5.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

5.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

5.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

5.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

5.4.2022

 

valilna jajca tekačev

BOR

N, P1

 

5.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1