EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0628

Sklep Sveta (SZVP) 2022/628 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

ST/8110/2022/INIT

UL L 116, 13.4.2022, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/628/oj

13.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/8


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/628

z dne 13. aprila 2022

o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

SVET EVROPSKE UNIJE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. februarja 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/266 (1).

(2)

Predsednik Ruske federacije je 24. februarja 2022 napovedal vojaško operacijo v Ukrajini, ruske oborožene sile pa so začele napad na Ukrajino.

(3)

Rusija s svojimi nezakonitimi vojaškimi akcijami grobo krši ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter mednarodno pravo in načela Ustanovne listine Združenih narodov.

(4)

Glede na humanitarno krizo, ki je posledica neizzvane invazije oboroženih sil Ruske federacije na Ukrajino, Svet meni, da bi morali v odziv na humanitarne potrebe ukrajinskega civilnega prebivalstva nepristranski humanitarni akterji v Ukrajini, tudi na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, še naprej izvajati načelne humanitarne ukrepe v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom.

(5)

Svet zato meni, da bi bilo treba nekatere jasno opredeljene kategorije organov, oseb, subjektov, organizacij in agencij izvzeti iz omejitev, ki veljajo za trgovino z blagom in tehnologijo za uporabo v nekaterih sektorjih, ter iz omejitev, ki veljajo za zagotavljanje nekaterih storitev in pomoči, povezanih s tem blagom in tehnologijo in za zagotavljanje storitev, povezanih z infrastrukturo v nekaterih sektorjih, kjer je to potrebno za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

(6)

Poleg tega Svet tudi meni, da bi bilo treba z istim namenom uvesti mehanizem odstopanja za humanitarne dejavnosti, ki niso zajete v navedeni izjemi.

(7)

Sklep (SZVP) 2022/266 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2022/266 se spremeni:

(1)

v členu 6 se vstavijo naslednji odstavki:

„2a.   Prepovedi iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za:

(a)

javne organe ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom;

(b)

organizacije in agencije, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom;

(c)

organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom; ali

(d)

specializirane agencije držav članic, če so blago, tehnologija, storitve in pomoč iz odstavkov 1 in 2 potrebni za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.“;

„2b.   V primerih, ki niso zajeti v odstavku 2a, in z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi države članice pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz odstavka 1 ter zagotavljanje storitev in pomoči iz odstavka 2, če ugotovijo, da so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po izdani odobritvi.“;

(2)

v členu 7 se vstavita naslednja odstavka:

„1a.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a)

javne organe ali pravne osebe, subjekte ali organe, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom;

(b)

organizacije in agencije, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so pomoč in storitve iz odstavka 2 potrebne za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom;

(c)

organizacije in agencije, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom; ali

(d)

specializirane agencije držav članic, če so pomoč in storitve iz odstavka 1 potrebne za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

1b.   V primerih, ki niso zajeti v odstavku 1a, in z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za zagotavljanje pomoči in storitev iz odstavka 1, če ugotovijo, da so taka pomoč in storitve potrebne za izključno humanitarne namene na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi tega odstavka, v dveh tednih po izdani odobritvi.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L 42I, 23.2.2022, str. 109).


Top