EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0626

Uredba Sveta (EU) 2022/626 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2022/263 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

ST/8114/2022/INIT

UL L 116, 13.4.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/626/oj

13.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 116/3


UREDBA SVETA (EU) 2022/626

z dne 13. aprila 2022

o spremembi Uredbe (EU) 2022/263 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta (SZVP) 2022/628 z dne 13. aprila 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) 2022/263 (2) uveljavlja več ukrepov iz Sklepa Sveta (SZVP) 2022/266 (3), vključno z nekaterimi omejitvami trgovine na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom.

(2)

Zaradi humanitarne krize, ki je posledica neizzvane invazije oboroženih sil Ruske federacije na Ukrajino, je Svet 13. aprila 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/628, o spremembi Sklepa (SZVP) 2022/266, da se vključijo izjeme, ki jasno opredeljenim kategorijam organov, oseb, subjektov, organizacij in agencij omogočajo, da zagotavljajo blago in tehnologijo za uporabo v nekaterih sektorjih ter nekatere omejene storitve in pomoč v zvezi s takim blagom in tehnologijo osebam, subjektom in organom na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ali za uporabo na teh območjih, kjer je to potrebno za humanitarne namene. Podobno izjeme omogočajo zagotavljanje posebnih omejenih storitev in pomoči, neposredno povezanih z določeno infrastrukturo na območjih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, kjer je to potrebno za humanitarne namene.

(3)

Uredbo Sveta (EU) 2022/263 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Uredbo (EU) 2022/263 se vstavita naslednja člena:

„Člen 4a

1.   Prepovedi iz člena 4 se ne uporabljajo za:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije s seznama v Prilogi II;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takšnih predmetov; ali

(c)

neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na določenih ozemljih ali za uporabo na določenih ozemljih s strani:

javnih organov ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih;

organizacij in agencij, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih;

organizacij in agencij, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih; ali

specializiranih agencij držav članic, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.

2.   Z odstopanjem od člena 4 lahko pristojni organi v primerih, ki niso zajeti v odstavku 1 tega člena, pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za:

(a)

prodajo, dobavo, prenos ali izvoz blaga ali tehnologije iz Priloge II;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških storitev v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II ali v zvezi z zagotavljanjem, proizvodnjo, vzdrževanjem in uporabo takšnih predmetov; ali

(c)

neposredno ali posredno zagotavljanje financiranja ali finančne pomoči v zvezi z blagom in tehnologijo s seznama v Prilogi II

kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu na določenih ozemljih ali za uporabo na določenih ozemljih, če so tako blago, tehnologija, storitve in pomoč potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.

3.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh dovoljenjih, izdanih na podlagi odstavka 2, v dveh tednih po odobritvi.

4.   Nobena določba tega člena ne vpliva na skladnost z Uredbo Sveta (EU) št. 269/2014 (*1).

Člen 5a

1.   Prepovedi iz člena 5(1) se ne uporabljajo za zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških, gradbenih ali inženirskih storitev, neposredno povezanih z infrastrukturo na določenih ozemljih v sektorjih iz člena 4(1), kakor je določeno na podlagi Priloge II, ne glede na izvor blaga in tehnologije, s strani:

(a)

javnih organov ali pravnih oseb, subjektov ali organov, ki prejemajo javna sredstva Unije ali držav članic, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih;

(b)

organizacij in agencij, ki jih Unija oceni s stebrno oceno in s katerimi je Unija podpisala okvirni sporazum o finančnem partnerstvu, na podlagi katerega organizacije in agencije delujejo kot humanitarni partnerji Unije, če so taka pomoč in storitve potrebni izključno za humanitarne namene na določenih ozemljih;

(c)

organizacij in agencij, ki jim je Unija podelila potrdilo o humanitarnem partnerstvu ali ki jih je država članica potrdila ali priznala v skladu z nacionalnimi postopki, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih, ali

(d)

specializiranih agencij držav članic, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.

2.   Z odstopanjem od člena 5(1) lahko pristojni organi v primerih, ki niso zajeti v odstavku 1 tega člena, pod splošnimi in posebnimi pogoji, ki se jim zdijo primerni, izdajo splošne ali posebne odobritve za zagotavljanje tehnične pomoči ali posredniških, gradbenih ali inženirskih storitev, neposredno povezanih z infrastrukturo na določenih ozemljih v sektorjih iz člena 4(1), kakor je določeno na podlagi Priloge II, ne glede na izvor blaga in tehnologije, če so taka pomoč in storitve potrebni za izključno humanitarne namene na določenih ozemljih.

3.   Zadevna država članica obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 2, v dveh tednih po odobritvi.

4.   Nobena določba tega člena ne vpliva na skladnost z Uredbo (EU) št. 269/2014.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 116, 13.4.2022.

(2)  Uredba Sveta (EU) 2022/263 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L 42I, 23.2.2022, str. 77).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/266 z dne 23. februarja 2022 o omejevalnih ukrepih v odziv na priznanje območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, in na odreditev napotitve ruskih oboroženih sil na ta območja (UL L 42I, 23.2.2022, str. 109).


Top