EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0588

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/588 z dne 8. aprila 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/2384

OJ L 112, 11.4.2022, p. 48–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/588/oj

11.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 112/48


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/588

z dne 8. aprila 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 230(1) in 232(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v okrožju Suffolk v zvezni državi New York v Združenih državah Amerike in je bil 23. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v že prizadetem okrožju Hutchinson v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike in v drugem obratu v okrožju Suffolk v zvezni državi New York v Združenih državah Amerike ter so bili 25. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v že prizadetem okrožju Hutchinson v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike, v okrožju Clark v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike in v okrožju McPherson v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike ter so bili 27. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v že prizadetem okrožju Guthrie v zvezni državi Iowa v Združenih državah Amerike in v okrožju Hamilton v zvezni državi Iowa v Združenih državah Amerike ter so bili 28. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v okrožju Bon Homme v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike, v okrožju Spink v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike, v okrožju Kandiyohi v zvezni državi Minnesota, v Združenih državah Amerike, v okrožju Lac qui Parle v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike, v okrožju Monroe v zvezni državi New York v Združenih državah Amerike, v okrožju Johnston v zvezni državi Severna Karolina v Združenih državah Amerike, v okrožju Kidder v zvezni državi Severna Dakota v Združenih državah Amerike in v že prizadetem okrožju Edmunds v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike ter so bili 29. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(10)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v že prizadetem okrožju Buena Vista v zvezni državi Iowa v Združenih državah Amerike in v okrožju Brule v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike ter so bili 30. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(11)

Veterinarski organi Združenih držav Amerike so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(12)

Združene države Amerike so Komisiji predložile informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(13)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Združenih državah Amerike in resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. aprila 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

v delu 1 se pri vnosu za Združene države Amerike za vrstico za območje US-2.46 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.47 do US-2.64:

US

Združene države Amerike

US-2.47

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

23.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

23.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

23.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

23.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

23.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

23.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

23.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

23.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

23.3.2022

 

US-2.48

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

25.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

25.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

25.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

25.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

25.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

25.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

25.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

25.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

US-2.49

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

25.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

25.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

25.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

25.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

25.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

25.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

25.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

25.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

25.3.2022

 

US-2.50

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

US-2.51

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

US-2.52

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022

 

US-2.53

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.54

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.55

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

US-2.56

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

28.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

28.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.3.2022

 

US-2.57

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.58

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.59

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.60

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.61

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.62

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022

 

US-2.63

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

30.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

30.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

30.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

30.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

30.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

30.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

30.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

30.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

US-2.64

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

30.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

30.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

30.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

30.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

30.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

30.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

30.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

30.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

30.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022“

 

(b)

v delu 2 se pri vnosu za Združene države Amerike za opisom območja US-2.46 dodajo naslednji opisi območij od US-2.47 do US-2.64:

„Združene države Amerike

US-2.47

zvezna država New York

Suffolk 02

okrožje Suffolk: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 72.2766987°W 41.0648541°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,2 km jugovzhodno od križišča med cestama N Ram Island Dr. in S Ram Island Dr.;

(b)

proti severovzhodu: 0,2 km severozahodno od križišča med cestama Settlers Landing Ln in Charter Ln;

(c)

proti vzhodu: 0,1 km jugozahodno od križišča med cestama James Ln in Jefferys Ln;

(d)

proti jugovzhodu: 2,9 km jugovzhodno od križišča med cestama Daniels Ln in Peters Pond rd;

(e)

proti jugu: 0,5 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama Flying Point Rd in Jule Pond Dr.;

(f)

proti jugozahodu: 0,1 km severovzhodno od križišča med cestama Straight Path Rd in Johnson Ave;

(g)

proti zahodu: 1,5 km severovzhodno od križišča med cestama Nassau Point Road in Bridge Ln;

(h)

proti severozahodu: 0,1 km severno-severovzhodno od križišča med cestama Brander Pkwy in Sudee Gln

US-2.48

zvezna država New York

Suffolk 03

okrožje Suffolk: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 72.6978016°W 40.9183644°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,7 km zahodno od križišča med cestama NY Highway 25 in Mill Road;

(b)

proti severovzhodu: 1,0 km vzhodno od križišča med cestama Highway 104 in Highway 31;

(c)

proti vzhodu: 0,3 km zahodno-jugozahodno od križišča med cestama Quogo Ln in Howell Ln;

(d)

proti jugovzhodu: 5,1 km južno-jugozahodno od križišča med cestama Jessup Ln in Dune Road;

(e)

proti jugu: 5,4 km jugovzhodno od križišča med cestama Belleview Avenue in Winnie Road;

(f)

proti jugozahodu: 0,3 km severno od križišča med cestama Biltmore Drive in Estate Drive;

(g)

proti zahodu: 0,0 km od križišča med cestama Weeks Avenue in South Street;

(h)

proti severozahodu: 0,6 km severovzhodno od križišča med cestama Burman Blvd in Grumman Blvd

US-2.49

zvezna država Južna Dakota

Hutchinson 02

okrožje Hutchinson: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 97.7991513°W 43.5857133°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,0 km zahodno od križišča med cestama 262nd Street in 421st Avenue;

(b)

proti severovzhodu: 0,6 km severozahodno od križišča med cestama 425th Avenue in 264th Street;

(c)

proti vzhodu: 0,5 km jugovzhodno od križišča med cestama 426th Avenue in 268th Street;

(d)

proti jugovzhodu: 1,0 km severovzhodno od križišča med cestama 424th Avenue in 273th Street;

(e)

proti jugu: 0,8 km severozahodno od križišča med cestama Benson Road in 275th Street;

(f)

proti jugozahodu: 0,4 km severozahodno od križišča med cestama 416th Avenue in 273rd Street;

(g)

proti zahodu: 0,7 km južno-jugozahodno od križišča med cestama 414th Avenue in 268th Street;

(h)

proti severozahodu: 0,1 km severovzhodno od križišča med cestama 416th Avenue in 264th Street

US-2.50

zvezna država Južna Dakota

Hutchinson 03

okrožje Hutchinson: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 97.6493775°W 43.2646827°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,0 km jugovzhodno od križišča med cestama 284th Street in 427th Avenue;

(b)

proti severovzhodu: 0,4 km zahodno-jugozahodno od križišča med cestama 286th Street in 432nd Avenue;

(c)

proti vzhodu: 0,8 km jugozahodno od križišča med cestama 434th Street in 290th Street;

(d)

proti jugovzhodu: 0,9 km zahodno od križišča med cestama 295th Street in 432nd Avenue;

(e)

proti jugu: 0,7 km severozahodno od križišča med cestama 297th Street in 428th Avenue;

(f)

proti jugozahodu: 0,4 km jugovzhodno od križišča med cestama 295th Street in 423nd Avenue;

(g)

proti zahodu: 1,3 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama 290th Street in 421th Avenue;

(h)

proti severozahodu: 0,5 km jugovzhodno od križišča med cestama 286th Street in 423rd Avenue

US-2.51

zvezna država Južna Dakota

okrožje Clark: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 99.5108435°W 45.7226516°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,9 km jugovzhodno od križišča med cestama 167th Street in 430th Avenue;

(b)

proti severovzhodu: 1,0 km vzhodno-jugovzhodno od križišča med cestama 169th Street in SD Highway 25;

(c)

proti vzhodu: 1,0 km jugovzhodno od križišča med cestama 436th Ave in 173rd Street;

(d)

proti jugovzhodu: 0,5 km zahodno od križišča med cestama 178th Street in 435th Avenue;

(e)

proti jugu: 0,7 km severovzhodno od križišča med cestama 180th Street in 430th Avenue;

(f)

proti jugozahodu: 0,3 km južno od križišča med cestama 178th Street in 426th Avenue;

(g)

proti zahodu: 0,3 km severno od križišča med cestama 174th Street in 424th Avenue;

(h)

proti severozahodu: 1,7 km jugozahodno od križišča med cestama 169th Street in 427th Avenue

US-2.52

zvezna država Južna Dakota

okrožje McPherson: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 99.5108435°W 45.7226516°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,1 km zahodno južno od križišča med cestama 334th Ave in 115th St;

(b)

proti severovzhodu: 2,3 km vzhodno-severovzhodno od križišča med cestama 337th Avenue in 117th Street;

(c)

proti vzhodu: 1,8 km severno-severovzhodno od križišča med cestama 340th Avenue in 122nd Street;

(d)

proti jugovzhodu: 1,2 km jugovzhodno od križišča med cestama 125th Street in 338th Avenue;

(e)

proti jugu: 0,8 km južno od križišča med cestama 127th Street in 334th Avenue;

(f)

proti jugozahodu: 0,6 km zahodno od križišča med cestama 126th Street in 329th Avenue;

(g)

proti zahodu: 0,7 km severno od križišča med cestama 122nd Street in 327th Avenue;

(h)

proti severozahodu: 1,2 km vzhodno od križišča med cestama 117th Street in 328th Avenue

US-2.53

zvezna država Južna Dakota

okrožje Bon Homme: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 97.9308421°W 43.1811932°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 3,4 km vzhodno od križišča (97.9717806°W 43.1795462°N) in State Rd 37;

(b)

proti severovzhodu: 97.8431972°W 43.1572179°N;

(c)

proti vzhodu: 2,9 km severno-severovzhodno od križišča med cestama 298th Street in 419th Avenue;

(d)

proti jugovzhodu: 0,7 km severozahodno od križišča med cestama 418th Avenue in 301st Street;

(e)

proti jugu: 1,1 km jugovzhodno od križišča med cestama 413th Avenue in 302nd Street;

(f)

proti jugozahodu: 0,2 km severozahodno od križišča med cestama 409th Avenue in 301st Street;

(g)

proti zahodu: 0,7 km severno od križišča med cestama State Road 46 in (98,0505754°W 43.0890461°N);

(h)

proti severozahodu: (98.0158792°W 43.1540995°N)

US-2.54

zvezna država Južna Dakota

okrožje Spink: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 98.2900295°W 44.8881738°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,3 km severozahodno od križišča med cestama 397th Ave in 173rd St;

(b)

proti severovzhodu: 0,1 km zahodno od križišča med cestama 401st Ave in 174th St;

(c)

proti vzhodu: 0,5 km južno od križišča med cestama 178th Street in 403rd Avenue;

(d)

proti jugovzhodu: 1,2 km zahodno-severozahodno od križišča med cestama 402nd Avenue in 183rd Street;

(e)

proti jugu: 0,4 km severozahodno od križišča med cestama 397th Avenue in 185th Street;

(f)

proti jugozahodu: 0,9 km zahodno-jugozahodno od križišča med cestama 393rd Avenue in 183rd Street;

(g)

proti zahodu: 0,9 km severozahodno od križišča med cestama 179th Street in 391st Avenue;

(h)

proti severozahodu: 0,5 km jugovzhodno od križišča med cestama 174th Street in 392nd Avenue

US-2.55

zvezna država Iowa

okrožje Guthrie: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 94.5217171°W 41.7854372°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,0 km jugozahodno od križišča med cestama 150th Street in Maple Avenue;

(b)

proti severovzhodu: 0,7 km severozahodno od križišča med cestama 180th Trl in Quail Avenue;

(c)

proti vzhodu: 1,0 km vzhodno od križišča med cestama 215th Street in Redwood Avenue;

(d)

proti jugovzhodu: 0,5 km zahodno od križišča med cestama Monteith Road in Quail Avenue;

(e)

proti jugu: 0,5 km jugovzhodno od križišča med cestama 275th Street in Lost Trl;

(f)

proti jugozahodu: 0,8 km vzhodno od križišča med cestama 260th Street in Grove Trl;

(g)

proti zahodu: 1,5 km severozahodno od križišča med cestama 220th Street in Grant Ave;

(h)

proti severozahodu: 0,2 km vzhodno od križišča med cestama 170th Street in Hickory Avenue

US-2.56

zvezna država Iowa

okrožje Hamilton: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 93.5972508°W 42.3911253°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,9 km severno-severovzhodno od križišča med cestama 280th St in Tollman Ave;

(b)

proti severovzhodu: 0,8 km severozahodno od križišča med cestama 290th St in Xircus Ave;

(c)

proti vzhodu: 0,4 km severovzhodno od križišča med cestama 340th St in Ziegler Ave;

(d)

proti jugovzhodu: 0,4 km jugovzhodno od križišča med cestama 380th St in Xircus Ave;

(e)

proti jugu: 1,2 km jugozahodno od križišča med cestama Christytown Rd in Tollman Ave;

(f)

proti jugozahodu: 0,7 km zahodno od križišča med cestama 380th St in Poplar Grove Ave;

(g)

proti zahodu: 0,3 km zahodno od križišča med cestama Nelson Ave in Rosendale Dr.;

(h)

proti severozahodu: 0,4 km jugozahodno od križišča med cestama 290th St in Poplar Grove Ave

US-2.57

zvezna država Minnesota

okrožje Kandiyohi: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 94.9910698°W 45.1278180°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,5 km jugozahodno od križišča med cestama 8th Ave NE in 41st St NE;

(b)

proti severovzhodu: 0,8 km severno-severozahodno od križišča med cestama 105th St SE in 30th Ave SE;

(c)

proti vzhodu: 1,1 km vzhodno od križišča med cestama 120th St SE in 90th Ave SE;

(d)

proti jugovzhodu: 0,8 km jugozahodno od križišča med cestama 154th Ave SE in County Road 8 SE;

(e)

proti jugu: 0,8 km jugovzhodno od križišča med cestama 30th St SE in 180th Ave SE;

(f)

proti jugozahodu: 1,4 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama 30th St SW in 142nd Ave SW;

(g)

proti zahodu: 1,6 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama 60th St SW in 75th Ave SW;

(h)

proti severozahodu: 0,3 km zahodno od križišča med cestama 24th St SW in 20th Ave SW

US-2.58

zvezna država Minnesota

okrožje Lac qui Parle: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 96.3534217°W 44.9677460°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,3 km južno od križišča med cestama 220th St in 151st Ave;

(b)

proti severovzhodu: 0,9 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama 200th St in 191st Ave;

(c)

proti vzhodu: 0,7 km vzhodno od križišča med cestama 150th St in 205th Ave;

(d)

proti jugovzhodu: 0,9 km jugozahodno od križišča med cestama 110th St N in 195th Ave N;

(e)

proti jugu: 0,6 km jugovzhodno od križišča med cestama 150th St in 270th Ave;

(f)

proti jugozahodu: 0,8 km južno od križišča med cestama 110th St N in 107th Ave N;

(g)

proti zahodu: 0,8 km južno od križišča med cestama 172nd St in 486th Ave;

(h)

proti severozahodu: 0,8 km severozahodno od križišča med cestama 111th Ave in Highway 212

US-2.59

zvezna država New York

okrožje Monroe: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 77.8429728°W 43.3702623°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 2,8 km severno-severovzhodno od križišča med cestama Walker Lake Ontario Rd in Shore Aces Rd;

(b)

proti severovzhodu: 0,4 km jugozahodno od križišča med cestama Lake Ontario State Pkwy in Lighthouse Rd;

(c)

proti vzhodu: 0,8 km severovzhodno od križišča med cestama Parma Center Rd in Manitou Rd;

(d)

proti jugovzhodu: 4 km severozahodno od križišča med cestama N Union St in Ogden Parma Townline Rd;

(e)

proti jugu: 1,4 km jugozahodno od križišča med cestama Campbell Rd in Gallup Rd;

(f)

proti jugozahodu: 0,2 km severozahodno od križišča med cestama Edmunds Rd in Redman Rd;

(g)

proti zahodu: 0,2 km zahodno od križišča med cestama County Line Rd in Roosevelt Hwy;

(h)

proti severozahodu: 0,7 km severno od križišča med cestama Moscow Rd in Priem Rd

US-2.60

zvezna država Severna Karolina

okrožje Johnston: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 78.2634728°W 35.4302926°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,5 km severno-severozahodno od križišča med cestama Grabtown Rd in Avenue Rd;

(b)

proti severovzhodu: 1,3 km južno-jugozahodno od križišča med cestama Brogden Rd in Richardson Bridge Rd;

(c)

proti vzhodu: 0,2 km severozahodno od križišča med cestama Sambo Lambert Rd in Seiah Church Rd:

(d)

proti jugovzhodu: 0,5 km vzhodno od križišča med cestama Corbett Hill Rd in Dobbersville Rd;

(e)

proti jugu: 0,9 km zahodno od križišča med cestama Cannan Rd in Corbett Rd;

(f)

proti jugozahodu: 1,8 km severozahodno od križišča med cestama US Highway 701 S in Harper House Rd;

(g)

proti zahodu: 0,5 km južno od križišča med cestama Barefoot Farm Ln in White Oak Rd;

(h)

proti severozahodu: 1,5 km severovzhodno od križišča med cestama Guin Rd in Devils Racetrack Rd

US-2.61

zvezna država Severna Dakota

okrožje Kidder: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 99.9823203°W 46.9050337°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,5 km severozahodno od križišča med cestama 36th St SE in 23rd Ave SE;

(b)

proti severovzhodu: 0,4 km severno od križišča med cestama 37th St SE in 27th Ave SE;

(c)

proti vzhodu: 0,3 km jugovzhodno od križišča med cestama 29th Ave SE in 41th St SE;

(d)

proti jugovzhodu: 1,0 km severovzhodno od križišča med cestama 46th St in 27th Ave SE;

(e)

proti jugu: 1,4 km severozahodno od križišča med cestama 48th St SE in 24th Ave SE;

(f)

proti jugozahodu: 0,4 km jugozahodno od križišča med cestama 46th St SE in 19th Ave SE;

(g)

proti zahodu: 0,7 km severozahodno od križišča med cestama 431th St NE in 5th Ave NE;

(h)

proti severozahodu: 1,3 km južno-jugozahodno od križišča med cestama 37th St in 19th Ave SE

US-2.62

zvezna država Južna Dakota

Edmunds 02

okrožje Edmunds: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 99.1309698°W 45.4350214°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,2 km severovzhodno od križišča med cestama 135th St in 353rd Ave;

(b)

proti severovzhodu: 1,1 km severovzhodno od križišča med cestama 137th St in 357th Ave;

(c)

proti vzhodu: 0,9 km vzhodno-severovzhodno od križišča med cestama 141st St in 359th Ave;

(d)

proti jugovzhodu: 0,5 km severovzhodno od križišča med cestama 145th St in 358th Ave;

(e)

proti jugu: 0,8 km jugozahodno od križišča med cestama 147th St in 354th Ave;

(f)

proti jugozahodu: 0,6 km severno-severovzhodno od križišča med cestama 146th St in 349th Ave;

(g)

proti zahodu: 0,6 km jugovzhodno od križišča med cestama 141th St in 347th Ave;

(h)

proti severozahodu: 1,8 km zahodno od križišča med cestama 137th St in 350th Ave

US-2.63

zvezna država Iowa

Buena Vista 04

okrožje Buena Vista: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 94.9369183°W 42.8731686°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,8 km jugozahodno od križišča med cestama 240th Avenue in 440th Street;

(b)

proti severovzhodu: 0,1 km zahodno vzhodno od križišča med cestama W Maine Street in N 4 Street;

(c)

proti vzhodu: 0,9 km južno od križišča med cestama 150th Avenue in 480th Street;

(d)

proti jugovzhodu: 0,2 km vzhodno od križišča med cestama 130th Avenue in 530th Street;

(e)

proti jugu: 0,5 km severozahodno od križišča med cestama 240th Avenue in 570th Street;

(f)

proti jugozahodu: 0,7 km vzhodno od križišča med cestama 190th Avenue in 550th Street;

(g)

proti zahodu: 1,2 km severovzhodno od križišča med cestama 170th Avenue in 170th Street;

(h)

proti severozahodu: 0,9 km zahodno-jugozahodno od križišča med cestama 200th Avenue in 460th Street

US-2.64

zvezna država Južna Dakota

okrožje Brule: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 98.8850202°W 43.7371251°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,1 km severovzhodno od križišča med cestama 252nd St in 365th Ave;

(b)

proti severovzhodu: 0,4 km jugozahodno od križišča med cestama 253rd St in 370th Ave;

(c)

proti vzhodu: 0,8 km južno-jugozahodno od križišča med cestama 257th St in 372nd Ave;

(d)

proti jugovzhodu: 0,3 km zahodno od križišča med cestama 262nd St in 370th Ave;

(e)

proti jugu: 0,5 km zahodno od križišča med cestama 264th St in 366th Ave;

(f)

proti jugozahodu: 1,4 km severozahodno od križišča med cestama 263rd St in 362nd Ave;

(g)

proti zahodu: 1,0 km vzhodno od križišča med cestama 258th St in 360th Ave;

(h)

proti severozahodu: 0,8 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama 253th St in 361st Ave“

(2)

v delu 1 Priloge XIV se pri vnosu za Združene države Amerike za vrstico za območje US-2.46 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.47 do US-2.64:

US

Združene države Amerike

US-2.47

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

23.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

23.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

23.3.2022

 

US-2.48

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

25.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

25.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

25.3.2022

 

US-2.49

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

25.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

25.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

25.3.2022

 

US-2.50

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.3.2022

 

US-2.51

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.3.2022

 

US-2.52

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.3.2022

 

US-2.53

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.54

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.55

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

28.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

28.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

28.3.2022

 

US-2.56

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

28.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

28.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

28.3.2022

 

US-2.57

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.58

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.59

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.60

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.61

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.62

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.3.2022

 

US-2.63

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

30.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

30.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

30.3.2022

 

US-2.64

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

30.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

30.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

30.3.2022“

 


Top