EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0579

Sklep Sveta (SZVP) 2022/579 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

ST/8054/2022/INIT

OJ L 111, 8.4.2022, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/579/oj

8.4.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 111/81


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/579

z dne 8. aprila 2022

o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. oktobra 2012 sprejel Sklep 2012/642/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji in vpletenosti Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini.

(2)

Predsednik Ruske federacije je 24. februarja 2022 napovedal vojaško operacijo v Ukrajini, ruske oborožene sile pa so začele napad na Ukrajino, tudi z ozemlja Belorusije. Ta napad je očitna kršitev ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

(3)

Svet je 2. marca 2022 sprejel Sklep (SZVP) 2022/356 (2), s katerim je spremenil naslov Sklepa 2012/642/SZVP in uvedel dodatne omejevalne ukrepe v odziv na vpletenost Belorusije v rusko agresijo proti Ukrajini.

(4)

Evropski svet je v sklepih z dne 24. marca 2022 navedel, da je Unija še naprej pripravljena hitro ukrepati z dodatnimi usklajenimi strogimi sankcijami proti Rusiji in Belorusiji, da bi učinkovito zatrli ruske zmožnosti za nadaljnjo agresijo.

(5)

Glede na resnost razmer je primerno prepovedati prodajo prenosljivih vrednostnih papirjev, denominiranih v kateri koli uradni valuti države članice, Belorusiji in prepovedati prodajo, dobavo, prenos ali izvoz bankovcev, denominiranih v kateri koli uradni valuti države članice, Belorusiji.

(6)

Primerno je tudi, da se vsem podjetjem za cestni prevoz s sedežem v Belorusiji prepove cestni prevoz blaga na ozemlju Unije, vključno s tranzitom.

(7)

Za izvajanje tega ukrepa je potrebno nadaljnje ukrepanje Unije.

(8)

Sklep 2012/642/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2012/642/SZVP se spremeni:

(1)

V členu 2w se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Prepovedano je prodajati prenosljive vrednostne papirje, denominirane v kateri koli uradni valuti države članice, izdane po 12. aprilu 2022, ali enote v kolektivnih naložbenih podjemih, ki zagotavljajo izpostavljenost do takih vrednostnih papirjev, kateremu koli beloruskemu državljanu ali fizični osebi, ki prebiva v Belorusiji, ali kateri koli pravni osebi, subjektu ali organu s sedežem v Belorusiji.“;

(2)

Člen 2x se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2x

1.   Prepovedano je prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati bankovce, denominirane v kateri koli uradni valuti države članice, Belorusiji ali kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Belorusiji, vključno z vlado in centralno banko Belorusije, ali za uporabo v Belorusiji.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz bankovcev, denominiranih v kateri koli uradni valuti države članice, če so takšna prodaja, dobava, prenos ali izvoz potrebni za:

(a)

osebno uporabo fizičnih oseb, ki potujejo v Belorusijo, ali njihovih ožjih družinskih članov, ki z njimi potujejo, ali

(b)

uradne namene diplomatskih ali konzularnih predstavništev ali mednarodnih organizacij v Belorusiji, ki imajo imuniteto v skladu z mednarodnim pravom.“;

(3)

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 2z

1.   Vsem podjetjem za cestni prevoz s sedežem v Belorusiji je prepovedan cestni prevoz blaga na ozemlju Unije, vključno s tranzitom.

2.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja za podjetja za cestni prevoz, ki prevažajo pošto kot univerzalno storitev.

3.   Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja do 16. aprila 2022 za prevoz blaga, ki se je začel pred 9. aprilom 2022, pod pogojem, da za vozilo podjetja za cestni prevoz velja naslednje:

(a)

na ozemlju Unije je bilo že dne 9. aprila 2022 ali

(b)

za vrnitev v Belorusijo je potreben tranzit skozi Unijo.

4.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko pristojni organi države članice dovolijo prevoz blaga podjetju za cestni prevoz s sedežem v Belorusiji, če pristojni organi ugotovijo, da je tak prevoz potreben za:

(a)

nakup, uvoz ali prevoz zemeljskega plina in nafte, vključno z rafiniranimi naftnimi derivati, ter titana, aluminija, bakra, niklja, paladija in železove rude v Unijo;

(b)

nakup, uvoz ali prevoz farmacevtskih, medicinskih, kmetijskih in živilskih proizvodov, vključno s pšenico in gnojili, katerih uvoz, nakup in prevoz je dovoljen v skladu s tem sklepom;

(c)

humanitarne namene; ali

(d)

delovanje diplomatskih in konzularnih predstavništev Unije in držav članic v Belorusiji, vključno z delegacijami, veleposlaništvi in predstavništvi ali mednarodnimi organizacijami v Belorusiji, ki uživajo imunitete v skladu z mednarodnim pravom.

5.   Zadevna država članica v dveh tednih po odobritvi obvesti druge države članice in Komisijo o vseh odobritvah, izdanih na podlagi odstavka 4.“.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 8. aprila 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Sklep Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji (UL L 285, 17.10.2012, str. 1).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2022/356 z dne 2. marca 2022 o spremembi Sklepa 2012/642/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji (UL L 67, 2.3.2022, str. 103).


Top