EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0479

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/479 z dne 24. marca 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/1936

UL L 98, 25.3.2022, p. 57–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/479/oj

25.3.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 98/57


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/479

z dne 24. marca 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti členov 230(1) in 232(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh se nahaja v bližini vasi Collieston v okrožju Aberdeenshire na Škotskem in je bil 11. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Združeno kraljestvo je obvestilo Komisijo tudi o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi se nahajajo v drugem obratu blizu vasi Redgrave v občini Mid Suffolk v grofiji Suffolk v Angliji in blizu vasi Market Weston v občini West Suffolk v grofiji Suffolk v Angliji ter so bili 12. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi so v drugem obratu v že prizadetem okrožju Cecil v zvezni državi Maryland v Združenih državah Amerike in v okrožju Taylor v zvezni državi Iowa v Združenih državah Amerike ter so bili 10. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh se nahaja v okrožju Franklin v zvezni državi Kansas v Združenih državah Amerike in je bil 11. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh se nahaja v drugem obratu v že prizadetem okrožju Charles Mix v zvezni državi Južna Dakota v Združenih državah Amerike in je bil 12. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(10)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh se nahaja v okrožju Jefferson v zvezni državi Wisconsin v Združenih državah Amerike in je bil 14. marca 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(11)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi se nahajajo v okrožju Kent v zvezni državi Delaware v Združenih državah Amerike in v drugem obratu s perutnino v že prizadetem okrožju Buena Vista v zvezni državi Iowa v Združenih državah Amerike ter so bili 17. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(12)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruhi se nahajajo v okrožju Dickinson v zvezni državi Kansas v Združenih državah Amerike in v tretjem obratu s perutnino v že prizadetem okrožju Cecil v zvezni državi Maryland v Združenih državah Amerike ter so bili 18. marca 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(13)

Veterinarski organi Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(14)

Združeno kraljestvo in Združene države Amerike so Komisiji predložili informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejeli za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Združenega kraljestva in Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(15)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi z izbruhom visokopatogene aviarne influence, potrjenem v obratu s perutnino, in sicer 21. novembra 2021, blizu mesta Silecroft v občini Copeland v grofiji Cumbria v Angliji. Združeno kraljestvo je prav tako predložilo ukrepe, ki jih je sprejelo za preprečitev nadaljnjega širjenja navedene bolezni. Po navedenem izbruhu visokopatogene aviarne influence je Združeno kraljestvo izvedlo politiko pokončanja okuženih živali za obvladovanje navedene bolezni in omejitev njenega širjenja. Poleg tega je Združeno kraljestvo dokončalo potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja okuženih živali v okuženem obratu s perutnino na svojem ozemlju.

(16)

Komisija je ocenila informacije, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, in ugotovila, da je bil izbruh visokopatogene aviarne influence v obratu s perutnino blizu mesta Silecroft v občini Copeland v grofiji Cumbria v Angliji odpravljen in da ni več nobenega tveganja, povezanega z vstopom perutninskega blaga z območja Združenega kraljestva, s katerega je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen zaradi navedenega izbruha.

(17)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(18)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(19)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.26 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.26

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022“

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.104 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.105 do GB-2.107:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.105

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

GB-2.106

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

GB-2.107

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022“

 

(iii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.20 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.21 do US-2.29:

US

Združene države Amerike

US-2.21

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

10.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

10.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

US-2.22

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

10.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

10.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022

 

US-2.23

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

11.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.3.2022

 

US-2.24

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

12.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

12.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

12.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

12.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

12.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

12.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

12.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

12.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

12.3.2022

 

US-2.25

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

14.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

14.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

14.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

14.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

14.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

14.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

14.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

14.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

14.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

14.3.2022

 

US-2.26

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

17.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

17.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

17.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

17.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

17.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

17.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

17.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

17.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

US-2.27

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

17.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

17.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

17.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

17.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

17.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

17.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

17.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

17.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

17.3.2022

 

US-2.28

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

US-2.29

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

18.3.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

18.3.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

18.3.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

18.3.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

18.3.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

18.3.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

18.3.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

18.3.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

18.3.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022“

 

(b)

del 2 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za opisom območja GB-2.104 dodajo naslednji opisi območij GB-2.105 do GB-2.107:

„Združeno kraljestvo

GB-2.105

blizu Collieston, Aberdeenshire, Škotska:

območje v krogu s polmerom 10 km s središčem na decimalnih koordinatah koordinatnega sistema WGS 84: N57.38 in W1.92

GB-2.106

blizu Redgrave, Mid Suffolk, Suffolk, Anglija:

območje v krogu s polmerom 10 km s središčem na decimalnih koordinatah koordinatnega sistema WGS 84: N52.33 in E1.02

GB-2.107

blizu Market Weston, West Suffolk, Suffolk, Anglija:

območje v krogu s polmerom 10 km s središčem na decimalnih koordinatah koordinatnega sistema WGS 84: N52.37 in E0.96“

(ii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za opisom območja US-2.20 dodajo naslednji opisi območij US-2.21 do US-2.29:

„Združene države Amerike

US-2.21

zvezna država Maryland

Cecil 02

okrožje Cecil: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 75.7817424°W 39.5011636°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 2,5 km severno-severovzhodno od križišča med cestama Cayots Corner Rd in N St Augustine Rd;

(b)

proti severovzhodu: 0,9 km severno-severovzhodno od križišča med cestama N Broad St in Cedar Ln Rd;

(c)

proti vzhodu: 0,9 km jugozahodno od križišča med cestama Main St in Summit Bridge Rd;

(d)

proti jugovzhodu: 0,7 km severno-severozahodno od križišča med cestama McKays Corner Rd in Sawmill Rd;

(e)

proti jugu: 1,4 km severovzhodno od križišča med cestama 301 in 313;

(f)

proti jugozahodu: 2,6 km jugozahodno od križišča med cestama 213 in Sandy Bottom Rd;

(g)

proti zahodu: 3,4 km severovzhodno od križišča med cestama Stemmer’s Run Rd in Pond Neck Rd;

(h)

proti severozahodu: 1,8 km zahodno od križišča med cestama Cayots Corner Rd in Aufustine Herman Hwy

US-2.22

zvezna država Iowa

okrožje Taylor: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 94.4900604°W 40.8972542°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,3 km severno od križišča med cestama 110th St in Yellowstone Ave;

(b)

proti severovzhodu: 1,0 km vzhodno od križišča med cestama 120th St in 140th Ave;

(c)

proti vzhodu: 0,8 km jugozahodno od križišča med cestama County Hwy J23 in 155th Ave.;

(d)

proti jugovzhodu: 1,2 km vzhodno-severovzhodno od križišča med cestama 210th St in 140th Ave;

(e)

proti jugu: 0,8 km severno-severovzhodno od križišča med cestama 230th St in Winchester Ave;

(f)

proti jugozahodu: 0,9 km severno-severozahodno od križišča med cestama 210th St in Tennessee Ave;

(g)

proti zahodu: 0,7 km jugozahodno od križišča med cestama 160th St in Rockwood Ave;

(h)

proti severozahodu: 0,7 km severno-severozahodno od križišča med cestama 120th St in Tennessee Ave

US-2.23

zvezna država Kansas:

okrožje Franklin: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 95.0792521°W 38.7130278°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,5 km severozahodno od križišča med cestama Stafford Rd in Poplar St;

(b)

proti severovzhodu: 0,9 km severozahodno od križišča med cestama W 247th St in Bethel Church Rd;

(c)

proti vzhodu: 0,8 km vzhodno od križišča med cestama W 279th St in Crescent Hill Rd;

(d)

proti jugovzhodu: 0,9 km jugozahodno od križišča med cestama W 311th St in Bethel Church Rd;

(e)

proti jugu: 0,4 km severozahodno od križišča med cestama Jackson Rd in Virginia Rd;

(f)

proti jugozahodu: 1,5 km severovzhodno od križišča med cestama Rock Creek Rd in Oregon Rd;

(g)

proti zahodu: 0,2 km zahodno-severozahodno od križišča med cestama Highway K68 in Ohio Rd;

(h)

proti severozahodu: 0,8 km severozahodno od križišča med cestama Tennessee Rd in Riley Rd

US-2.24

zvezna država Južna Dakota

Charles Mix 02

okrožje Charles Mix: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 98.6493004°W 43.2818237°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,7 km severovzhodno od križišča med cestama 376th Avenue in 284th Street;

(b)

proti severovzhodu: 0,3 km severno-severovzhodno od križišča med cestama 381st Avenue in 285th Street;

(c)

proti vzhodu: 1,4 km južno-jugozahodno od križišča med cestama 289th Street in 384th Ave;

(d)

proti jugovzhodu: 0,9 km severozahodno od križišča med cestama 294th Avenue in US 18, US 281;

(e)

proti jugu: 0,6 km severovzhodno od križišča med cestama 296th Street in 377th Ave;

(f)

proti jugozahodu: 1,7 km zahodno od križišča med cestama 294th Street in SD 1804,

(g)

proti zahodu: 1,1 km južno od križišča med cestama 371st Avenue in 289th Street;

(h)

proti severozahodu: 0,6 km južno-jugozahodno od križišča med cestama 373rd Avenue in 285th Street

US-2.25

zvezna država Wisconsin

okrožje Jefferson: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 88.6351537°W 42.9712343°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,5 km severovzhodno od križišča med cestama Bente Road in Turner Road;

(b)

proti severovzhodu: 1,7 km severozahodno od križišča med cestama County Road CI in CTH Z;

(c)

proti vzhodu: 1,7 km vzhodno-jugovzhodno od križišča med cestama CTH Z in WI 59;

(d)

proti jugovzhodu: 0,6 km jugozahodno od križišča med cestama Greening Road in WI 67;

(e)

proti jugu: 1,3 km severozahodno od križišča med cestama CTH 0 in Kettle Moraine Drive;

(f)

proti jugozahodu: 0,5 km severno od križišča med cestama South Franklin Street in US 12,WI 59;

(g)

proti zahodu: 1,2 km jugozahodno od križišča med cestama Findlay Road in Fremont Road;

(h)

proti severozahodu: 0,9 km južno od križišča med cestama Schmidt Road in Gnube Lane

US-2.26

zvezna država Delaware

okrožje Kent: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 75.4180689°W 39.0474609°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,7 km jugovzhodno od križišča med cestama Bowers Beach Road in Old Bowers Road;

(b)

proti severovzhodu: 2,1 km vzhodno-severovzhodno od križišča med cestama Brockam Bridge Road in Bennetts Pier Road;

(c)

proti vzhodu: 0,6 km severozahodno od križišča med cestama DE 36 in Lighthouse Road;

(d)

proti jugovzhodu: 0,6 km severno od križišča med cestama Johnson Road in DE 30;

(e)

proti jugu: 0,5 km vzhodno od križišča med cestama DE 36 in Fitzgeralds Road;

(f)

proti jugozahodu: 0,8 km jugovzhodno od križišča med cestama Hunting Quarter Road in Messicks Road;

(g)

proti zahodu: 1,5 km severozahodno od križišča med cestama Paradise Alley Road in Campground Road;

(h)

proti severozahodu: 0,5 km jugovzhodno od križišča med cestama Barratts Chapel Road in McGinnis Pond Road

US-2.27

zvezna država Iowa

Buena Vista 02

okrožje Buena Vista: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 95.1270827°W 42.9155545°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 1,2 km jugovzhodno od križišča med cestama 500th Street in 230th Ave;

(b)

proti severovzhodu: 1,1 km jugovzhodno od križišča med cestama 180th Avenue in 430th Street;

(c)

proti vzhodu: 1,15 km severozahodno od križišča med cestama 480th Street in CR M54;

(d)

proti jugovzhodu: 0,9 km jugozahodno od križišča med cestama 520th Street in 190th Ave;

(e)

proti jugu: 0,2 km severovzhodno od križišča med cestama 540th Street in 140th Ave;

(f)

proti jugozahodu: 0,4 km jugozahodno od križišča med cestama 520th Street in 100th Ave;

(g)

proti zahodu: 0,4 km severno od križišča med cestama C-25 in 80th Avenue.

(h)

proti severozahodu: 0,4 km severozahodno od križišča med cestama 100th Avenue in 435th Street

US-2.28

zvezna država Kansas:

okrožje Dickinson: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 96.9485550°W 38.7273195°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,3 km severozahodno od križišča med cestama 900 Avenue in Vane Road;

(b)

proti severovzhodu: 0,8 km severovzhodno od križišča med cestama Q Avenue in South 2900 Road:

(c)

proti vzhodu: 0,5 km vzhodno od križišča med cestama V avenue in 2700 Road;

(d)

proti jugovzhodu: 1,2 km severovzhodno od križišča med cestama Bb Avenue in South 2900 Road:

(e)

proti jugu: 0,5 km jugovzhodno od križišča med cestama 330th Street in Wagonwheel Road;

(f)

proti jugozahodu: 0,8 km severno-severozahodno od križišča med cestama Sunflower Road in 340th Street;

(g)

proti zahodu: 0,4 km jugozahodno od križišča med cestama Paint Road in 300 Avenue;

(h)

proti severozahodu: 0,7 km severozahodno od križišča med cestama KS 4 in Rain Road

US-2.29

zvezna država Maryland

Cecil 04

okrožje Cecil: območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 75.7934265°W 39.4839828°N) in se širi v smeri urnega kazalca:

(a)

proti severu: 0,6 km severno od križišča med cestama Stallion Row in Myrtle Wilson Road;

(b)

proti severovzhodu: 0,2 km jugovzhodno od križišča med cestama Industrial Road in Haveg Road;

(c)

proti vzhodu: 1,0 km severozahodno od križišča med cestama Grears Corner Road in Dexter Corner Road;

(d)

proti jugovzhodu: 1,3 km jugovzhodno od križišča med cestama Delaware Line Road in McKays Corner Road;

(e)

proti jugu: 1,0 km južno-jugovzhodno od križišča med cestama US 301 in MD. 313;

(f)

proti jugozahodu: 1,6 km severozahodno od križišča med cestama MD213 in Starkey Farm Lane;

(g)

proti zahodu: 0,8 km severno-severovzhodno od križišča med cestama Grove Neck Road in Woodlawn Lane;

(h)

proti severozahodu: 0,8 km severno od križišča med cestama Park Lane in Beachview Avenue“

(2)

v Prilogi XIV se del 1 spremeni:

(i)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.26 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.26

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

21.11.2021

14.3.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

21.11.2021

14.3.2022“

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se za vrstico za območje GB-2.104 dodajo naslednje vrstice za območja GB-2.105 do GB-2.107:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.105

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

11.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

11.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

11.3.2022

 

GB-2.106

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

12.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

12.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

12.3.2022

 

GB-2.107

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

12.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

12.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

12.3.2022“

 

(iii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.20 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.21 do US-2.29:

US

Združene države Amerike

US-2.21

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

10.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

10.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

10.3.2022

 

US-2.22

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

10.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

10.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

10.3.2022

 

US-2.23

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

11.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

11.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

11.3.2022

 

US-2.24

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

12.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

12.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

12.3.2022

 

US-2.25

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

14.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

14.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

14.3.2022

 

US-2.26

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

17.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

17.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

17.3.2022

 

US-2.27

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

17.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

17.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

17.3.2022

 

US-2.28

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

18.3.2022

 

US-2.29

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

18.3.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

18.3.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

18.3.2022“

 


Top