EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D0308

Sklep št. 2/2021 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 17. decembra 2021 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga ter Sklepa št. 2/2019 o začasnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2022/308]

C/2021/9340

OJ L 46, 25.2.2022, p. 125–127 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/308/oj

25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/125


SKLEP št. 2/2021 ODBORA SKUPNOST-ŠVICA ZA KOPENSKI PROMET

z dne 17. decembra 2021

o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga ter Sklepa št. 2/2019 o začasnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2022/308]

ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma z dne 21. junija 1999 med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga (1) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) ter zlasti člena 52(4) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 51(2) Sporazuma je Odbor Skupnost-Švica za kopenski promet (v nadaljnjem besedilu: Skupni odbor) odgovoren za nadzor in izvajanje določb iz Sporazuma ter sprejemanje določb o prilagajanju in spremembah iz členov 52 in 55 Sporazuma.

(2)

Skupni odbor v skladu s členom 52(4) Sporazuma med drugim sprejme sklepe o spremembi Priloge 1, da bi se po potrebi in pod pogojem vzajemnosti vanjo vključile spremembe zadevne zakonodaje, ali kakršen koli drug ukrep za zaščito pravilnega delovanja Sporazuma.

(3)

Skupni odbor je s Sklepom št. 2/2019 z dne 13. decembra 2019 (2) spremenil Prilogo 1 k Sporazumu, da bi vanjo vključil materialne določbe Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta (3) in Direktive (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ter hkrati sprejel prehodne določbe za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo. Prehodne določbe iz členov 2, 3, 4 in 5 Sklepa št. 2/2019 so se sprva uporabljale do 31. decembra 2020. Skupni odbor je ta rok s Sklepom št. 2/2020 z dne 11. decembra 2020 (5) podaljšal do 31. decembra 2021.

(4)

Do sprejetja končnih določb, ki bodo nadomestile sedanjo prehodno ureditev, bi bilo treba za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo določbe iz členov 2, 3, 4 in 5 Sklepa št. 2/2019 podaljšati do 31. decembra 2022.

(5)

S Sklepom št. 1/2021 z dne 30. junija 2021 (6) je bil rok za pregled ter odpravo, spremembo ali ohranitev nekaterih švicarskih nacionalnih predpisov iz Priloge 1 k Sporazumu, ki bi lahko bili nezdružljivi s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost, podaljšan do 31. decembra 2021. Glede na dosedanji napredek v zvezi s tem bi bil treba ta rok podaljšati do 31. decembra 2022 –

SKLENIL:

Člen 1

Priloga 1, oddelek 4, k Sporazumu se spremeni: besedilo „31. decembrom 2021“, ki se nanaša na datum, do katerega bi bilo treba proučiti združljivost švicarskih nacionalnih predpisov z ustreznimi tehničnimi specifikacijami Unije za interoperabilnost, se nadomesti z besedilom „31. decembrom 2022“ za naslednje določbe:

v zvezi z Uredbo Komisije (EU) št. 1302/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji:

CH-TSI LOC&PAS-009 (različica 1.0 iz junija 2015),

CH-TSI LOC&PAS-019 (različica 2.0 iz junija 2019),

CH-TSI LOC&PAS-020 (različica 2.0 iz junija 2019),

CH-TSI LOC&PAS-025 (različica 2.0 iz junija 2019),

CH-TSI LOC&PAS-027 (različica 2.0 iz junija 2019),

CH-TSI LOC&PAS-031 (različica 2.1 iz novembra 2020),

CH-TSI LOC&PAS-035 (različica 2.1 iz novembra 2020),

CH-TSI LOC&PAS-036 (različica 2.0 iz junija 2019),

CH-TSI LOC&PAS-037 (različica 1.0 iz junija 2019),

v zvezi z Uredbo Komisije (EU) 2016/919 z dne 27. maja 2016 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji:

CH-TSI CCS-006 (različica 2.1 iz novembra 2020),

CH-TSI CCS-019 (različica 3.0 iz novembra 2020),

CH-TSI CCS-026 (različica 2.1 iz novembra 2020),

CH-TSI CCS-032 (različica 2.1 iz novembra 2020),

CH-TSI CCS-033 (različica 1.1 iz novembra 2020),

CH-TSI CCS-035 (različica 1.0 iz junija 2019),

CH-TSI CCS-038 (različica 1.1 iz novembra 2020),

CH-CSM-RA-001 (različica 1.0 iz junija 2019),

CH-CSM-RA-002 (različica 1.0 iz junija 2019).

Člen 2

Člen 6(3) Sklepa št. 2/2019 Skupnega odbora z dne 13. decembra 2019 se spremeni:

„3.   V Prilogi 1 so opredeljena veljavna nacionalna pravila in posebni primeri, ki so potencialno nezdružljivi s pravom Unije. Če združljivost s pravom Unije ni bila vzpostavljena do 31. decembra 2022, se ta nacionalna pravila in posebni primeri ne smejo več uporabljati, razen če Skupni odbor odloči drugače.“.

Člen 3

Drugi odstavek člena 8 Sklepa št. 2/2019 Skupnega odbora z dne 13. decembra 2019 se spremeni:

„Členi 2, 3, 4 in 5 se uporabljajo do 31. decembra 2022.“.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 17. decembra 2021

Za Švicarsko konfederacijo

vodja švicarske delegacije

Peter FÜGLISTALER

Za Evropsko unijo

predsednik

Kristian SCHMIDT


(1)  UL L 114, 30.4.2002, str. 91.

(2)  Sklep št. 2/2019 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 13. decembra 2019 o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo (UL L 13, 17.1.2020, str. 43).

(3)  Direktiva (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L 138, 26.5.2016, str. 44).

(4)  Direktiva (EU) 2016/798 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o varnosti na železnici (UL L 138, 26.5.2016, str. 102).

(5)  Sklep št. 2/2020 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 11. decembra 2020 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o cestnem in železniškem prevozu blaga in potnikov ter Sklepa št. 2/2019 Odbora o začasnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo (UL L 15, 18.1.2021, str. 34).

(6)  Sklep št. 1/2021 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 30. junija 2021 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga ter Sklepa št. 2/2019 Odbora o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo (UL L 255, 16.7.2021, str. 7).


Top