EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0167

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/167 z dne 8. februarja 2022 o preklicu registracije zaščitene geografske označbe „Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg“ (ZGO)

C/2022/615

OJ L 28, 9.2.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/167/oj

9.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/167

z dne 8. februarja 2022

o preklicu registracije zaščitene geografske označbe „Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg“ (ZGO)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti člena 54(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 664/2014 (2) določa, da se postopek iz členov 49 do 52 Uredbe (EU) št. 1151/2012 smiselno uporablja za preklic registracije iz člena 54(1) navedene uredbe.

(2)

V skladu s členom 50(2), točka (a), Uredbe (EU) št. 1151/2012 v povezavi s členom 7(1) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014 je bil zahtevek Luksemburga za preklic registracije zaščitene geografske označbe (ZGO) „Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg“ objavljen v Uradnem listu Evropske unije (3).

(3)

Ker v skladu s členom 51 Uredbe (EU) št. 1151/2012 Komisija ni prejela nobenega ugovora, bi bilo treba ime „Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg“ (ZGO) preklicati in izbrisati iz registra zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb.

(4)

V skladu z zadnjim pododstavkom člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se ta preklic sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 57(2) navedene uredbe.

(5)

Ukrep iz te uredbe je v skladu z mnenjem Odbora za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Registracija imena „Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg“ (ZGO) se prekliče.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (UL L 179, 19.6.2014, str. 17).

(3)  UL C 334, 20.8.2021, str. 26.


Top