EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1969

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1969 z dne 27. oktobra 2021 o zahtevku za prijavo evropske državljanske pobude „Poziv k ukrepanju – varstvo okolja v vseh politikah“ v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 7742) (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

C/2021/7742

OJ L 401, 12.11.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1969/oj

12.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 401/3


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1969

z dne 27. oktobra 2021

o zahtevku za prijavo evropske državljanske pobude „Poziv k ukrepanju – varstvo okolja v vseh politikah“ v skladu z Uredbo (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 7742)

(Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (1) ter zlasti člena 6(2) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisiji je bil 11. julija 2021 predložen zahtevek za prijavo evropske državljanske pobude „Poziv k ukrepanju – varstvo okolja v vseh politikah“.

(2)

Komisija je 10. avgusta 2021 v skladu s členom 6(4) Uredbe (EU) 2019/788 skupino organizatorjev obvestila o svoji oceni, da so zahteve za prijavo iz člena 6(3), točke (a), (d) in (e), navedene uredbe izpolnjene in da se zahteva iz člena 6(3), točka (b), ne uporablja. Vendar je Komisija navedla tudi, da na podlagi besedila pobude iz zahtevka z dne 11. julija 2021 ne more sklepati, da pobuda v celoti izpolnjuje zahtevo iz člena 6(3), točka (c). Komisija je bila pozvana, „naj razglasi okoljsko krizo ter tako posameznike spodbudi, da stopijo iz cone udobja in se zavzamejo za spremembe politik, pri čemer bi bilo treba posamezne politike prilagoditi tako, da bodo bolj celostno upoštevale okoljske in socialne dejavnike“; pri tem ni bilo konkretno navedeno, katere pravne akte Unije naj bi predlagala Komisija. Komisija je organizatorje pozvala, naj popravijo svojo pobudo in navedejo, kateri pravni akt oziroma akte Unije naj predlaga Komisija, in opredelijo vsebino takšnih pravnih aktov.

(3)

Tako je bila 5. oktobra 2021 Komisiji predložena spremenjena različica pobude.

(4)

Cilji spremenjene pobude so: „Komisija mora varovati in izboljševati kakovost življenja Evropejcev, obenem pa varovati druge življenjske vrste in naravno okolje kot celoto. Zato mora Komisija predlagati pravni akt – priporočilo, ki bo pripomoglo k boljšemu razumevanju in upoštevanju ukrepov varstva okolja v državah članicah EU. Cilj pobude je, da Komisija predlaga pravni akt, ki bi Evropejcem zagotovil, da njihovi nacionalni organi pri uvajanju novih ali spreminjanju obstoječih politik upoštevajo okoljske vidike.“

(5)

Dodatne podrobnosti o vsebini, ciljih in ozadju pobude so v prilogi. Organizatorji so v dodatnem dokumentu navedli tudi nadaljnje informacije o svoji pobudi.

(6)

V kolikor pobuda poziva Komisijo, naj predloži predlog pravnega akta, s katerim bi zagotovili, da države članice pri sprejemanju nacionalne zakonodaje in ukrepov upoštevajo okoljske vidike, je Komisija pooblaščena, da to stori na podlagi člena 192(1) Pogodbe.

(7)

Iz navedenih razlogov noben del pobude ni očitno zunaj okvira, v katerem ima Komisija pristojnost za predložitev predlogov pravnih aktov Unije za izvajanje Pogodb, v skladu s členom 6(3), točka (c), Uredbe (EU) 2019/788.

(8)

Ta sklep ne posega v oceno, ali bi bili v tem primeru izpolnjeni konkretni dejanski in vsebinski pogoji, ki se zahtevajo za ukrepanje Komisije, vključno s skladnostjo z načelom sorazmernosti.

(9)

Skupina organizatorjev je predložila ustrezne dokaze, da izpolnjuje zahteve iz člena 5(1) in (2) Uredbe (EU) 2019/788, ter imenovala kontaktni osebi v skladu s členom 5(3), prvi pododstavek, navedene uredbe.

(10)

Pobuda ni očitno žaljiva, neresna ali šikanozna niti ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot so določene v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji, in pravicami, zapisanimi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

(11)

Pobuda „Poziv k ukrepanju – varstvo okolja v vseh politikah“ torej izpolnjuje vse zahteve iz člena 6(3) Uredbe (EU) 2019/788 in bi jo bilo zato treba prijaviti.

(12)

Ugotovitev, da so pogoji za prijavo v skladu s členom 6(3) Uredbe (EU) 2019/788 izpolnjeni, ne pomeni, da Komisija potrjuje resničnost navedb v pobudi, za katero je izključno odgovorna skupina organizatorjev pobude. Vsebina pobude izraža le stališča skupine organizatorjev in ne odraža stališč Komisije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Evropska državljanska pobuda „Poziv k ukrepanju – varstvo okolja v vseh politikah“ se prijavi.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na skupino organizatorjev evropske državljanske pobude „Poziv k ukrepanju – varstvo okolja v vseh politikah“, ki jo kot kontaktni osebi zastopata Jure LEBEN in Marko MAVER.

V Bruslju, 27. oktobra 2021

Za Komisijo

Věra JOUROVÁ

podpredsednica


(1)  UL L 130, 17.5.2019, str. 55.


Top